Arkaizm, Lehçe ve Ağız Bilgisi Bakımından Dilaver Cebeci’nin Şiirlerine Bir Bakış

Mehmet Vefa Nalbant, Mehmet Sarıtaş
1.704 530

Öz


Son dönem Türk şiirinin usta şairlerinden Dilâver CEBECİ, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada Türk kültürüne ait birçok unsuru derlemiş, bunları milli duygularla harmanlamış ve eserleri vasıtasıyla okura sunmuştur. Sanatçı, Türk tarihinin birçok dönemine ve yaşadığı yıllara ait kültürel unsurları ve olayları dile getirirken, Eski Türkçeye, Çağdaş Türk lehçelerine ve ağızlara ait bazı gramer yapılarını ve söz varlığını da eserlerinde kullanmıştır. Eserlerinin içeriğini biçimce de desteklemeye çalışan sanatçının bir haftalık Tataristan seyahati notlarının yer aldığı eserinin adının “Men Kazanga Baramen” (Ben Kazan’a Gidiyorum) olması bu durumun en belirgin örneğidir. Sanatçının şiirlerinde Türkçenin değişik dönemlerine ve sahalarına ait birçok özellik görülmektedir. Yaşayan lehçe ve ağızlara ait örneklerin çoğunlukta olduğu bu özelliklerin yanında Eski Türkçeye ait olanların sayısı da oldukça dikkat çekmektedir. Dilaver CEBECİ’nin şiirlerindeki Türk medeniyetine özgü kültürel unsurları yaşatma ve milli bilinç uyandırma çabasını, şiir dilinde kullandığı tarihi lehçelerle, çağdaş lehçe ve ağızlarla ilgili sözcüklerde açıkça görmekteyiz.

Anahtar kelimeler


Dilaver Cebeci, Arkaizm, Şiir bilgisi, Lehçe bilgisi, Ağızlar.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD241

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr