A Case Study: Language Needs of Electric-Electronics Students

Ayhan Kahraman
1.616 518

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEM) bölümü öğrencilerinin dilsel * Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü gereksinimlerini ortaya koymaktır. EEM öğrencilerinin dilsel gereksinimlerini tarafsızca ortaya koyabilmek için farklı üç denek gurubu kullanılmıştır: Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin Mühendislik Fakültesi EEM öğrencileri, bölümden son 5 yılda mezun olmuş mühendisler ve bölüm öğretim elemanları. İlgili öğrencilerin dilsel gereksinimlerini ölçmek için kullanılabilecek en uygun araçlardan birisi ankettir. Bu nedenle oluşturulan pilot anketin geçerlik ve güvenirliliğini dördüncü sınıf ikinci öğretim öğrencileri ile sağlanmıştır. Verilerin analizi denekler arasında benzer görüşlerin olduğu kadar farklı görüşlerin de olduğunu ortaya koymaktadır. Kısacası; deneklerin şu an ki gereksinimleri, dil becerilerindeki eksiklikleri ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri gereksinimler açısından farklılıklar üç ana başlıkta toplanmaktadır. Bu çalışmanın gereksinim analizinin kullanılacağı diğer araştırmalara ve yabancı dil öğretiminde program hazırlayacak araştırmacı ve öğretmenlere yardımcı olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma, gelecekteki gereksinim analizi gerektiren çalışmalara önemli bir temel oluşturacaktır.

Anahtar kelimeler


Dil gereksinimi, gereksinim analizi, belirli amaçlı yabancı dil

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD251

Referanslar


Akar, N. Z. (1999). A needs analysis for the freshman reading course at middle east technical university. Bilkent University, Ankara. Berwick, R. (1989). Needs assessment in language programming: from theory to practice. In: Johnson, R.K. The second language curriculum. (p. 48-62). Cambridge: Cambridge University Press.

Bosher, S., Smalkoski, K. (2002). From needs analysis to curriculum development: Designing a course in health-care communication for immigrant students in the USA. English for Specific Purposes, 21, pp.59-79.

Brinley, G. (1989). The role of needs analysisin adult esl programme design. In: Johnson, R.K. The second language curriculum. Cambridge: Cambridge University Press, pp.63-78.

Dresdner, M.P. (1981). Teaching scientific English. English Teaching Forum, Vol. 13, 3-4.

Ertaş, G. (1998). A Modular ESP course design for the upper-intermediate learners of English at the Faculty of Medicine at Gazi University. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ertit, A. (1999). Needs analysis for the students of economics, business management and finance departments: ESP Courses at Afyon Kocatepe University. Anadolu University, Eskişehir.

Hutchinson, T; Waters, A. (1987). ESP- A learning-centered approach London: Cambridge University Press.

Jordan, R.R. (1997). English for academic purposes: a guide and resource book for teachers. London: Cambridge University Press.

Kormos, J. et al. (2002). Language wants of English majors in a nonnative context. System. 30, p.517-542.

Lutoslawska, J. (1981) Reading Technical English. English Teaching Forum, 1(3), 247-9.

Mackay, R.; & Mountford, A.J. (1978) English for specific purposes: A case study approach. London: Longman.

Nunan, D. (1999). Second languageteaching and Learning. Boston: Heinle and Heinle publishers.

Okçu, T. (1986). An ESP Syllabus design for freshman year of food engineering Department at Hacettepe University, Yüksek Lisans Tezi, METU, Ankara.

Öner, E. (1983). An approach to ESP curriculum design for Turkish electricity authority, Yüksek Lisans Tezi, METU, Ankara.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (çok değişkenli analiz): SPSS – minitab. Ankara: Kaan Kitabevi. Pişiren, H. (1996). A needs analysis for anadolu university civil aviation students’ ESP courses. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Robinson, P. C. (1991) ESP today: A practitioner’s guide. New York: Prentice Hall.

Salem, M. M. (1986). An ESP syllabus design for students of civil engineering department at Al-Fatih University in Libya. Yüksek Lisans Tezi, METU, Ankara.

Seçen, B. (2001). A needs analysis: The feasibility of a collaboration between mechnical & electric-electronics engineering departments and yadim for the instruction of ESP. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Selinker, L. (1979). On the use of informants in discourse analysis and language for specialized purposes. IRAL, Vol.17, No:3, pp. 1892

Walsh, V. (1982). Reading scientific texts in English. English Teaching Forum, Vol. 20, No.3, p. 143-47.

Wiriyachitra, A. (1982). A scientific reading program. English Teaching Forum, 20 (3) pp. 148-151.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr