Öğretmenler İçin Etkili Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Abdurrahman İlğan
4.986 1.310

Öz


Öğretmenler diğer okul faktörlerine oranla öğrenci öğrenmesinde daha fazla öneme sahip olup, öğretmen özellikleri içerinde de mesleki gelişim öğrenci öğrenmesinde önemli bir konu alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, kaliteli mesleki gelişim öğretmenin uygulamalarını değiştirip, öğrenci öğrenmesini olumlu etkileyebilir. Etkili mesleki gelişim faaliyetleri öğretmenleri destekleyici, iş içine yerleştirilmiş, öğretim odaklı, işbirlikçi ve süreklilik arz eden öğrenme fırsatları ile meşgul eder. Bu özellikler tarafından yönlendirildiğinde, okul liderleri öğretmenler için anlamlı öğrenme deneyimleri sunabilirler. Mesleki gelişim faaliyetleri, öğretmenin tanımlanmış ihtiyaçları üzerine temellendirilen kapsamlı, sürdürülebilir ve sistemli öğrenme deneyimlerinden oluşan; öğretimsel etkililikle sonuçlanan, öğrenci başarı ve performans çıktılarının artmasını gerektirmektedir. Bu makalede, öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri tartışılmış ve Türk Eğitim Sistemi için öneriler geliştirmiştir.

Anahtar kelimeler


Öğretmen, mesleki gelişim, öğretmen özellikleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD174

Referanslar


Archibald, S.,Coggshall, J. G., Croft, A., &Goe, L. (2011). Highqualityprofessionaldevelopmentforallteachers: Effectivelyallocatingresources (ResearchandPolicyBrief). RetrievedfromNationalComprehensive Center forTeacherQualitywebsite: http://www.tqsource.org/publications/HighQualityProfessionalDeve lopment.pdf. Erişim Tarihi: 28.10.2012

Borko, H. (2004). Professional developmentandteacherlearning: Mappingtheterrain. EducationalResearcher, 33(8), 3-15.

Boyle, B.,&Lamprianou, J. (2006). What is thepoint of professionaldevelopment? Thefirstthreeyears of a longitudinalresearchstudy. Journal of In-Service Education, 32(1), 129-1

CDEST (CommonwealthDepartment of EducationScienceand Training), (2001). MakingBetterConnections: Models of teacher Professional developmentforTheintegration of informationandcommunicationtechnologyintoclassroompractice. Cohen, D. K.,&Hill, H. C. (2000). Instructionalpolicyandclassroomperformance: Themathematics reform in California. TeachersCollegeRecord, 102(2), 294–343.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacherqualityandstudentachievement: A review of statepolicyevidence. EducationalPolicy Analysis Archives, 8(1).

Desimone, L, M.,Porter, A. C., Garet, M. S., Yoon, K. S. ve Birman, B. F. (2002). Effects of professionaldevelopment on teachers’ instructionresultsfrom a three-yearlongitudinalstudy. Educational Evaluation andPolicy Analysis. 24, 2, 81-112.

Drage, K. (2010). Professional development: Implicationsfor Illinois careertechnicaleducataionteachers. Journal of Careerand Technical Education. 25 (2), 27-37.

Daresh, J. C. (2003). Teachersmentoringteachers. ThousandOaks, CA: CorwinPress.

Fullan, M. Ve Steigelbauer, S. (1991). Themeaning of educationalchange. (ikinci baskı). New York: TeacherCollegePress.

Guskey, T. (2009). Closingtheknowledgegap on effective Professional development. EducationalHorizontal. 87 (4), 224-233.

Harwell, S. H. (2003). Teacherprofessionaldevelopment: It’is not an event, it’s a process. Waco, Texas: CORD.

Hunzicker, J. (2010). Characteristic of effective Professional development: A checklist. http://rt3nc.ncdpi.wikispaces.net/file/view/design+checklist.pdf Erişim Tarihi: 28.10.2101.

Jones, E.A.,Voorhees, R.A. &Paulson, K. (2002). Definingandassessinglearning: exploringcompetency-basedinitiatives, Washington: Councilof theNationalPostsecondaryEducationCooperative (NPEC), U.S.Department of Education, National Center forEducationStatistics.

Kent, A. M. (2004). ImprovingTeacherQuality Through Professional Development. Education. Vol: 124, No: 3.

Martson, S. H. (2010). Why do theyteach? A comparison of elementary, highschool, andcollegeteachers. Education. 131 (2), 437-454.

Maurer, M. J. (2000). Professional development in careerandtechnicaleducation. Inbrief: Fastfactsforpolicyandpracticeno. Columbus, OH: NationalDissemination Center forCareerand Technical Education, The Ohio StateUniversity (ED 448 318).

Murphy, G. A. Ve Calway, B. A. (2008). Professional developmentforprofessionals: Beyond sufficiencylearning. AustralianJournal of Adult Learning. 48 (3), 424-444.

Musanti, S. I. ve Pence, L. P. (2010). Collaboration andteacherdevelopment: Unpackingresistance, constructingknowledge, andnevigatingidentities. TeacherEducationQuarterly. 37 (1), 73-89. Odell, S. J. (1992). Inductionsupport of newteachers: A FunctionalApproach. Journal of TeacherEducation, 37(1), 26-29.

Reese, S. (2010). Bringingeffectiveprofessional. Techniques. 85 (6), 38-43.

Roberts, T. G.,&Dyer, J. E. (2004). Inserviceneeds of traditionallyandalternativelycertifiedagricultureteachers. Journal of AgriculturalEducation, 45(4) 57-70.

Ruhland, S. K.,&Bremer, C. D. (2002). Professional developmentneeds of novicecareerandtechnicaleducationteachers. Journal of Careerand Technical Education, 19(1), 18-31.

Suber, C. (2011). Characteristics of effectiveprincipals in high-poverty South Carolina elementaryschools. International Journal of Educational Leadership.6(4), http://cnx.org/content/m41761/1.1/ Erişim Tarihi: 28.10.2012.

Usiskin, Z. &Dossey, J. (2004). Mathematicseducation in the United States 2004: A capsulesummaryfactbook. Reston, VA: NCTM.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr