Baaller Karşısındaki Yahve Peygamberleri

Kürşat Haldun AKALIN
1.343 1.010

Öz


Bütün ilkel topluluklarda görüldüğü gibi, İsraillilerde çeşitli tarzlar içinde Tanrıyla görüşmüşlerdir. Ataerkil öykü anlatımlarında, rüya yorumları Yusuf’un asıl gücünü oluşturmuştur. İsrail tapınması, kutsal zarların atılması yoluyla Tanrı iradesinin açığa çıkartılmasında kâhini yetkili kılmıştır. Kâhinin bu kudretinin en önemli anlamı,  tıpkı haber getiren nebi gibi, bir kişinin doğrudan Tanrıyla konuşabildiğinin veya Tanrı adına davranabildiğinin düşünülmüş olmasıdır. Peygamber (navi) kelimesi, Samuel döneminde kullanılmaya başlanmış, Tanrı adamı ve bilgini anlamını içermiştir. 


Anahtar kelimeler


Tektanrıcılık; Baal; Yahve

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12780/uusbd.45255

Referanslar


Ananonim (2004). Kutsal Kitap, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul.

Blidstein G. (1975). Honor Thy Father And Mother: Filial Responsibility İn Jewish Law And, Ktav Pub. House, New York.

Byron L. (1990). In partnership with God: contemporary Jewish law and ethics, Syracuse University Press, Syracuse, N.Y.

Cohen B. (1949). Everyman's Talmud, E. P. Dutton, New York.

Cohen S.J. (1973). Sefer hayashar: the Book of the righteous, Ktav Pub. House, New York.

Daniel Z. F. (1999). The right and the good : halakhah and human relations, N.J. Jason Aronson Publ., Northvale.

Dorff E.N. (2003). Love Your Neighbor And Yourself: A Jewish Approach To Modern Personal Ethics, PA: Jewish Publication Society, Philadelphia.

Goldin J. (1955). The Fathers according to Rabbi Nathan. Translated from the Hebrew, Yale University Press, New Haven.

Goodman L.E. (1998). Judaism, human rights, and human values, Oxford University Press, New York.

Goodman L.E. (1976). Rambam: readings in the philosophy of Moses Maimonides, Viking Press, New York.

Hajman A. (1968). The foundations of Jewish ethics, Koller, Ktav Pub. House, New York.

Maimonides M. (1975). Ethical writings of Maimonides, New York University Press, New York.

Maimonides M. (1966). The eight chapters of Maimonides on ethics (Shemonah perakim), a psychological and ethical treatise, AMS Press, New York.

Montefiore C.G. ve Loewe H., (1960). A rabbinic anthology, Meridian Books, New York.

Novak D. (1992). Jewish social ethics, Oxford University Press, New York

Sears D. (1998). Compassion for humanity in the Jewish tradition, N.J. : Jason Aronson Publ., Northvale.

Waxman M. (1958). Judaism: religion and ethics, T. Yoseloff Publ., New York.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr