İnsanı Suça İten Sebepler Ve Kur’an’a Göre Çözüm Yolları The Reasons That Make People Commit Crime And Solutions

Orhan Parlak, Metin Kartal
2.263 525

Öz


Öz

İnsan sosyal bir varlıktır ve hemcinsleriyle bir arada yaşamak zorundadır. Bir arada yaşayan insanlar bazen çok basit sebepler ile birbirlerinin canına, malına kast etmektedirler. Dünya tarihi incelendiğinde, her dönemde suç unsuru teşkil eden olaylarla karşılaşılır. Gelişen teknoloji ve alınan önlemlere rağmen suç işlenmesinin önüne geçilememiştir. Hâlâ suça maruz kalan insanların veya yakınlarının hakları ihlal edilmektedir. Ceza infaz kurumlarına giren insanların sayısı maalesef günden güne artmaktadır. Araştırmalara göre, dinî ve ahlakî değer eksikliği, okul eğitiminin yetersizliği, aile içi eğitiminin yetersizliği başta olmak üzere caydırıcılık olmaması,  ekonomik sebepler, korku / çaresizlik, çevresel faktörler / toplum,  alkol / uyuşturucu madde bağımlılığı, ümitsizlik / hayattan beklentisi olmama, bir anlık öfke / bir anlık gaflet, nefis ve şeytan, adaletin olmadığına dair inanç gibi faktörler insanı suç işlemeye iten başlıca sebeplerdir. Çalışmamızda Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlü/tutuklular ile yapılan anket çalışması yer almıştır. İnsanı suça iten sebeplere değinildikten sonra suçun önlenebilmesi için Kur’an’ın sunduğu çözüm önerileri sıralanmıştır. Çalışmamız sonuç bölümü ile sona ermektedir.

Anahtar Kelimeler: Suç, ceza, insan, Kur’an-ı Kerim, çözüm önerileri. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr