Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2009 Sayı: 4 IMF’NİN DEĞİŞEN ROLÜ: BRETTON WOODS’TAN GÜNÜMÜZE Öz   PDF
M. Hilmi Özkaya
 
Yıl: 2013 Sayı: 15 İmkb'ye Kote Edilmiş Havayolu Taşimaciliği Sektöründe Trend Analizine İlişkin Örnek Bir Uygulama Öz   PDF
Mustafa Soba, Fatma Akcanlı Ali Kestane
 
Yıl: 2013 Sayı: 14 İngilizce Öğretmenliği 1., 2., 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Drama Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Öz   PDF
Perihan Kocaman, Mustafa Dolmacı Burcu Bur
 
Cilt 9, Sayı 28 (2016) İnsanı Suça İten Sebepler Ve Kur’an’a Göre Çözüm Yolları The Reasons That Make People Commit Crime And Solutions Öz   PDF
Orhan Parlak, Metin Kartal
 
Yıl: 2015 Sayı: 22 İnternet Bankacılığına İlişkin Davranışların Planlanmış Davranış Teorisi ve Teknoloji Kabul Modeli Kullanılarak Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi Öz   PDF
Murat DOĞAN, Rana ŞEN, Veysel YILMAZ
 
Cilt 9, Sayı 27 (2016) İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının Meslek Hastalığı Boyutunun Analizi Öz   PDF
Halil İbrahim MİL, Ali GÜVERCİN
 
YIL: 2015 SAYI:24 İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkileri Öz   PDF
Murat Bayram YILAR, Ufuk ŞİMŞEK, Yavuz TOPKAYA, İhsan Sabri BALKAYA
 
Yıl: 2013 Sayı: 13 İskendernâme'deki Anlama ve Anlatma Becerileri ile İlgili Unsurlar ve Bunların İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programındaki Yeri Öz   PDF
Gülbike Yıldırım, Selcen Çifci
 
Yıl: 2014 Sayı: 17 İşletme Değeri ve Özkaynak Çarpanlarının Karşılaştırılmalı Analizi Öz   PDF
Hakan Bilir, İhsan Kulalı
 
Yıl: 2011 Sayı: 7 İşletmelerin İtibar Yönetimi Faaliyetlerinin Müşteri Tutum ve Tercihleri Üzerindeki Yansımaları Öz   PDF
Mesut Bozkurt
 
Yıl: 2010 Sayı: 5 İşsiz Gençlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Öz   PDF
Coşkun Çelik, M. Nezir Çevik
 
Yıl: 2013 Sayı: 15 İstatistik'ten Edebiyat'a Bir Köprü: Stilometri Analizi Öz   PDF
Fatih Çemrek Zeki Yıldız
 
Yıl: 2014 Sayı: 20 Jung’un Arketip Teorisi ve Toplumsal Histerinin Edebiyatta Dışa Vurumu: “Prensi Olmayan Masal Kitabı” Öz   PDF
Bekir İnce
 
Yıl: 2015 Sayı: 21 Kadın Girişimcilere Ait İşletmelerin Marka Yaratım ve İletişim Süreçlerinde Sosyal Medyanın Yeri Öz   PDF
Ebru GÖKALİLER, Özlem ALİKILIÇ
 
Yıl: 2015 Sayı: 21 Kadın ve Dil Öz   PDF
Nazife AYDINOĞLU
 
Yıl: 2015 Sayı: 21 Kadına Şiddetin Adı: Mor Halkalar Öz   PDF
Elif YILDIZ, Özlem BAL, Sevtap BİNBİR
 
Yıl: 2015 Sayı: 21 Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber Portallarında Yer Alma Biçimleri Öz   PDF
Zuhal AKMEŞE, Kemal DENİZ
 
Yıl: 2015 Sayı: 21 Kadının Benlik Sunumunun Güncel Bir Aracı Olarak Sosyal Ağlar Bir Tasarım Unsuru: “Kusursuzlaştırma” Öz   PDF
Özge UĞURLU
 
Yıl: 2014 Sayı: 17 Kamu İç Denetiminin Organizasyon ve Mevzuat Perspektifinde Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Serkan Akçay
 
Yıl: 2012 Sayı: 11 Karar Vermede Oyun Teorisi Tekniği Ve Bir Uygulama Öz   PDF
Bahman Alp Rençber
 
Yıl: 2011 Sayı: 7 Karl Polanyi And The Great Transformation Öz   PDF
Ozan Örmeci
 
Yıl: 2011 Sayı: 7 Kavram Karikatürleri Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi Öz   PDF
Didem İnel, Ali Günay Balım
 
Yıl: 2012 Sayı: 11 Kavram Karikatürleri ve Hayat Bilgisi Derslerinde Kullanımı Öz   PDF
Hakan Dündar, Merve Lütfiye Şentürk
 
Yıl: 2008 Sayı: 1 KAYI PAZARI Öz   PDF
Tuncer Baykara
 
Yıl: 2011 Sayı: 7 Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi Öz   PDF
Mesut Işıklı, Ahmet Taşdere Nur Leman Göz
 
Toplam 425 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr