Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 28 (2016) Kentleşme, Enerji Tüketimi ve Çevresel Bozulmalar(Kirlilik-CO2) Arasındaki İlişkinin Yapısal Kırılmalar Altında İncelenmesi: Türkiye Örneği Öz   PDF
Doğan Uysal, Taner Taş
 
Yıl: 2013 Sayı: 12 Keramet: The Origin And Dissemination of Keramet (Miracles) of The Anatolian Sufis. Öz   PDF
İlhan Başgöz
 
Yıl: 2008 Sayı: 2 KIRIM HARBİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1853-1855) Öz   PDF
Mehmet Karayaman
 
Yıl: 2015 Sayı: 21 Kitap Kapağı Tasarımında Kadın Portresinin Kullanımı Öz   PDF
Bahar SOĞUKKUYU
 
Yıl: 2010 Sayı: 6 Kitle İletişim Araçlarının Oluşturduğu Yeni Bir Dil Katmanı: Öğretmen Adaylarının Kullandığı Kitle İletişim Jargonu Öz   PDF
Zekerya Batur
 
Yıl: 2010 Sayı: 5 Konu Bağımlı ve Konu Bağımsız Yazma Çalışmalarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Hüseyin Anılan, Mehmet Fatih Kaya Emel Bayrak Esra Kaynaş
 
Yıl: 2012 Sayı: 9 Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Öz   PDF
Serkan Ökten
 
Yıl: 2008 Sayı: 2 KÖPRÜ ÇAYI HAVZASI’NDA ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI Öz   PDF
Mustafa Sağdıç, Recep Bozyiğit
 
Yıl: 2009 Sayı: 4 KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MALİ ANALİZ SONUÇLARININ PUANLAMASI VE BİR MODEL DENEMESİ Öz   PDF
Şerafettin Sevim, Tunga Bozdoğan Mehmet Ali Canbolat
 
Yıl: 2014 Sayı: 20 Kullanıcıların Facebook Reklamlarına Tepkilerini Belirleyen Reklam Özellikleri Öz   PDF
Vesile Çakır, Mehmet Sinan Tam
 
Yıl: 2013 Sayı: 15 Kültürel Din Psikolojisi Açısından Geçiş Dönemi Rüyaları: Kutadgu Bilig Örneği Öz   PDF
 
Yıl: 2014 Sayı: 17 Kur'an'da Zemm Üslûbu ve Münafıkların Zemmi Öz   PDF
Osman Ertuğrul
 
Yıl: 2014 Sayı: 19 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Veysel Kula, Ender Baykut
 
Cilt 9, Sayı 28 (2016) Kurumsal Yönetim Endeksi’nin Entelektüel Sermaye’ye Etkisinin Ölçülmesi: BİST XKURY Uygulama Örneği Öz   PDF
Nalan Ece
 
Yıl: 2014 Sayı: 20 Kuseyr Platosu’nun Doğal Ortam Özelliklerinin Analizi: Bir CBS Yaklaşımı Öz   PDF
Emre Özşahin
 
Yıl: 2009 Sayı: 3 KÜTAHYA İLİNDEKİ LİSELERDE BİYOLOJİ I LABORATUVAR UYGULAMALARI YETERLİLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Sebla Solak, Tahir Atıcı
 
Cilt 9, Sayı 27 (2016) Lisansüstü Eğitim Gören Türkçe Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi Öz   PDF
Ali GÖÇER
 
YIL: 2016 SAYI: 25 Lisansüstü Eğitimde Kayıt ve Devam Sorunları Öz   PDF
Adil ÇORUK, Şefika Melike ÇAĞATAY, Halime ÖZTÜRK
 
Yıl: 2014 Sayı: 17 Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersindeki Deprem Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Düzce İli Örneği) Öz   PDF
Bülent Aksoy, Erol Sözen
 
Yıl: 2012 Sayı: 11 lköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki Öz   PDF
Necati Cemaloğlu, Veysel Okçu
 
Yıl: 2013 Sayı: 15 Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan Mushaf-ı Şerîf’lerin Serlevha Bezemelerinden Örnekler Öz   PDF
Belgin Pekpelvan
 
Yıl: 2013 Sayı: 12 Matematik Öğretmenlerinin Matematik ve Demokrasi Arasındaki İlişkiye Ait Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Hacer Özalper Kasap, Rahmet Savaş, Adem Duru
 
Yıl: 2013 Sayı: 15 Medya Etkisinin Bilgi Yapısı Öz   PDF
Emel Okur-Berberoglu
 
Yıl: 2014 Sayı: 20 Medyadaki “Gerçeklik” Sorunu ve Ortaokul Öğrencileri (Öğretmen Görüşlerine Göre Durum Tespiti) Öz   PDF
Salih Zeki Genç, Fatih Güner
 
Yıl: 2014 Sayı: 19 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe ve Finans Eğitimine Yönelik Düşünceleri: Uşak Üniversitesi’nde Bir Araştırma Öz   PDF
Handan Bulca, Işıl Erem
 
Toplam 425 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr