THE RELATIONS BETWEEN THE ACADEMIC SUCCESS LEVELS OF THE BOYS PLAYING BASKETBALL AND CERTAIN VARIABLES

Umut CANLI, Mehmet GÜNAY
1.714 461

Abstract


Aim: The aim of this study is to investigate the relation between the academic success levels of the boys playing basketball and certain variables such as age, basketball playing times, the number of the weekly average trainings and motoric skills.

Material and Methods: 93 students participated voluntarily in the study from three different sports clubs. The ages in which the participants started basketball varied between 10 and 13, and their durations of weekly trainings differed from each other. The end-of-the-year academic success average points of the participants were considered in determining the academic success levels; and the International Physical Performance Test Profile (IPPTP) (Kamar, 2008) was used in measuring the motoric skills. The issue of whether there was a significant difference between the participants was determined by using the SPSS 21.0 Package Program together with the One-Way ANOVA Test.

Results: According to the findings, it was determined that there were no relations between the academic success rates and the basketball playing durations, the number of weekly trainings, and their motoric skills (p>0.05). On the other hand, a statistically significant difference was determined between the age variable and the academic success levels (p<0.05).

Conclusions: No significant differences were detected between the motoric skills, number of trainings, starting basketball dates and the academic success levels of the sportsmen who receive basic basketball training (which contribute to the development of motoric skills) with different numbers of weekly training and with different basketball starting dates; while a negative significance was detected between the age variable and academic success.

Keywords


20 Meter Sprinting; Push-up; Sit-up;

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.18826/ijsets.56709

References


Altındağ, Ö., & Sert, C. (2009). Çocuklarda vücut kompozisyonu ve fiziksel aktivite ilişkisi: Pilot çalışma. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 55, 60-63.

Başaran, İ. E. (2001), Eğitim psikolojisi. Gül Yayınevi, Ankara.

Cengiz, C., & İnce, M. L. (2013). Farklı okul ortamlarındaki çocukların okul sonrası fiziksel aktivitelerde algıladıkları öz-yeterlikleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11 (21), 135-147.

Chang Hung, C. & Jui-Fu, C. (2011). The Relationship between physical education performance, fitness tests and academic achievement in elementary school. International Journal of Sport & Society, 2(1), 65-73.

Çağlak S. (2005). Okul öncesi dönemde hareket gelişimi ve eğitimi, Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1 (Yay. Haz.: M. Sevinç), Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

Çağlak Sarı, S. (2011). Okul öncesi çocuk ve hareket eğitimi (Ed.:M. Ormanlıoğlu Uluğ ve G. Karadeniz), Okul Öncesi Çocuk ve…, Nobel Yayınları, Ankara.

Çelik, A., & Şahin, M. (2013). Spor ve çocuk gelişimi, The Journal of Academic Social Science Studies JASSS-International Journal of Social Science, 6(1): 467-478.

Dwyer, T., Sallis, J.F., Blizzard, L., Lazarus, R., & Dean, K. (2001). Relation of academic performance to physical activity and fitness in children. Pediatric Exercise Science, 13(3), 225-237.

Engin, A. O., Özen, Ş., & Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarılarını etkileyen bazı temel değişkenler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 125-156.

Erwin, H. Fedewa, A. & Ahn, S. (2012). Student academic performance outcomes of a classroom physical activity intervention: A pilot study. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(3), 473-487.

Eryılmaz, A. (2009). Ergenlik döneminde stres ve başa çıkma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. (5-2), 20-37. http://efdergi.yyu.edu.tr.

Ferris, L.T., Williams, J.S. & Shen, C.L. (2007). The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function. Med Sci Sports Exerc, 39: 728–34.

Fox, C.K., Barr-Anderson, D., Neumark-Sztainer, D., & Wall, M. (2010). Physical activity and sports team participation: Associations with academic outcomes in middle school and high school students. Journal of School Health, 80(1), 31–37.

Haapala E. A. (2013). Cardiorespiratory fitness and motor skills in relation to cognition and academic performance in children – A Review. Journal of Human Kinetics, 36, 55-68.

http://cocukvespor.blogcu.com/spor-yapan-cocugun-okul-basarisi-da-yuksek-oluyor/9230589.

Joshi, P., Howat, H. & Bryan, C. (2011). Relationship between fitness levels and academic performance. Journal of Physical Education & Sport, 11(44), 376-382.

Kamar, A. (2008). Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kamijo, K., Pontifex, M.B., O’Leary, K.C., Scudder, M.R., Wu, C.T., Castelli, D.M., Hillman, C.H. (2011). The effects of an afterschool physical activity program on working memory in preadolescent children. Developmental Science, 14(5), 1046-58.

Mangır, M. ve Çağatay, A. N. (1992). Ergenlik dönemi özellikleri ve sorular. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4).

Morales, J., Gomis, M., Pelicer-Chenol, M., Garcaa-Masa, X., Gamez, A., & Gonzajlez, L. (2011). Relation between physical activity and academic performance in 3rd- year secondary education students. Perceptual & Motor Skills, 113(2), 539-546.

Özer, D. S., & Özer, K. (2012). Çocuklarda Motor Gelişim. Nobel Yayınları, Ankara.

Peternelj, B., Skof, B. & Strel, J. (2009). Academic achievement of pupils in sport classes: Pupils attending sport classes have higher final grades, but…. Kinesiologia Slovenica, 15(1), 5-16.

Reed, J.A., Einstein, G., Hahn, E., Hooker, S.P., Gross, V.P. & Kravitz, J. (2010). Examining the impact of integrating physical activity on fluid intelligence and academic performance in an elementary school setting: A preliminary investigation. Journal of Physical Activity & Health, 7(3), 343-351.

Riethmuller, A. M., Jones, R. & Okely, A. D. (2009). Efficacy of interventions to improve motor development in young children: A systematic review. Pediatrics, 124(4), 782–92.

Saka, T., Yıldız, Y., Tekbaş, Ö. F., & Aydın, T. (2008). Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-8.

Sigfusdottir, I.D., Kristjansson, A.L., & Allegrante, J.P. (2007). Health behaviour and academic achievement in Icelandic school children. Health Education Research, 22(1), 70-80.

Singh, A., Uijtdewilligen, L., Twisk, J., Van Mechelen, W., & Chinapaw, M. (2012). Physical activity and performance at school: A systematic review of the literature including a methodological quality assessment. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 166(1), 49-55.

Şahin, S. (2008). Çocuk ve spor, beni tanıyor musun? Trabzon Valiliği Kültür Yayınları. Düzey Matbaacılık, Trabzon.

Tanır, H. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Bazı Antropometrik Özelliklerin Akademik Başarı İle İlişkisi. Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Telford, R.D., Cunningham, R.B., Telford, R.M. & Abharatna, W.P. (2012). Schools with fitter children achieve better literacy and numeracy results: Evidence of a school cultural effect. Pediatric Exercise Science, 24(1), 45-57.

Temel, Z. F. (2001). Okul öncesi eğitime aile katılımı. Gazi Üniversitesi anaokulu-anasınıfı öğretmen el kitabı. YAPA, İstanbul.

Türkiye Ulusal Hastalık Yükü Çalışması. (2004). Ankara, 68-87.

Yanık, M. & Çamlıyer, H. (2015). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları ile okula yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 1(1); 9-19.

Vazou, S., Gavrilou, P., Mamalaki, E., Papanastasiou, A., & Sioumala, N. (2012). Does integrating physical activity in the elementary school classroom influence academic motivation?. International Journal of Sport & Exercise Psychology, 10(4), 251-263.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 2149-8229