Verimlilik Dergisi

87.906 8.068

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.


Dergi ana sayfa görseli

Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ ve TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ: ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA XML
Nilüfer BAYRAM
TÜRKİYE’DE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ XML
Cem IŞIK
VERİMLİ PROJE YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE TAAHHÜT PROJELERİNİN RİSK İÇERİKLİ FİYATLAMASI VE NAKİT AKIM RİSKLERİNİN FİNANSAL RİSK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ XML
İlhami KARAHANOĞLU
ÜRÜN VARYANT YÖNETİMİ XML
Engin AKMAN
ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETİN ÇÖZÜMÜ AÇISINDAN KULLANILABİLİRLİĞİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA XML
Ece KONAKLIOĞLU, Olcay ÖZIŞIK YAPICI


ISSN: 1013-1388