Verimlilik Dergisi

83.980 7.355

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.


Dergi ana sayfa görseli

Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Makaleler

AMELİYATHANELERİN ÇİZELGELENMESİ, BİR KARIŞIK TAMSAYILI PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI XML
Bülent Çekiç
OTOMOBİLLERDEKİ YAKIT SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİN VERGİ VE TÜKETİCİ YATIRIM POLİTİKALARINA ETKİLERİNİN ANALİZİ Başlıksız
Murat Atik, Tuncer Koruvatan, Bülent Yılmaz, Yaşar Köse
AZERBAYCAN’DAKİ TÜKETİCİLERİN TÜRK MALLARINA BAKIŞI VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Hasan Bardakçı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE MODA TASARIMI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ATÖLYE ÇALIŞMALARININ HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME (HMD) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ XML
Emre Özgür Bulduk, Tufan Süren, Songül Kuru
SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, DOĞRULANMASI VE RAPORLANMASI XML
Tekin Altuğ, Füsun Zehra Özkan


ISSN: 1013-1388