Ambalaj Tasarımına İlişkin Sorunların Tüketim Ergonomisi Açısından Analizi

Emine GÖNEN, Emine ÖZMETE
702

ÖzAnahtar kelimeler


ergonomi,ambalajlama (paketleme)

Referanslar


1. Butters,M.,Dixon,R.,1998, Ergonomics in Consumer Product evaluation: an evolving process, Applied Ergonomics, 29:55-58

2. Caner,C, 2004, Gıda Ambalajının Fonksiyonları, Standard, 43(511):57-62

3. Jesiolowski, R., 2000, Technical and commercial considerations.In Design and Technology of Packaging Decoration for Consumer Market, (Ed. By:G.A.Giles).John Wiley& Sons,USA

4. McKinlay, A.H.,1997, Distrubition packaging, In The Wiley Encylopedia of Packaging, (Ed by: A. Brody, L. Aoran, K. S

Marsh), John Wiley& Sons, New York.307-311

5. Ott,D.,1988, Trends in Food Packaging, Journal of Home Economics.Fall :36-42

6. Özgen,L., 2004, Tüketicilerin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıkları, Beslenme Etiketi ve Ambalaj Tercihleri ile İlişkili Faktörler, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bilim Dalı. (Basılmamış Doktora Tezi)

7. Rosenbald-Wallin,E.,1985, User-oriented product development applied to functional clothing design, Applied Ergonomics, 16(4):279-287

8. Ufuk, H., 2002, Engellilerin İhtiyaç ve Sorunlarının Tüketim Er gonomisi Açısından İncelenmesi, Verimlilik Dergisi, 4:109-122

9. Voorbij, A. I. M., Steenberks, L. P. A., 2002, The twisting force of aged consumers when opening a jar. Applied Ergonomics, 33:105-109

10. Winder, B., 2002, Food and drink packaging, Who is complaining and who should be Complaining, Applied Ergonomics, 33:433-438

11. Yiğit,V., 1987, Cam Ambalajda Gelişmeler, Verimlilik Dergisi, 16:138-143

12. Yiğit,V., 1991, Ambalaj ve Tasarım, Anahtar,3 (35):11