İşletmelelerde Verimlilik Aracı Olarak Uyumcu İşletme Modeli ve Uygulamasına Yönetik Bir Araştırma

Çetin BEKTAŞ, Hüseyin YILMAZ
594

Öz


Ekonomik güçler, işletmelerin birçok BT (bilgi teknolojisi) çözümü, girişimi ve örgütün sabit maliyetli yapısına yönelmesine, kâr marjlarını maksimize ederek yeni etkinlikleri aramasına ve süreçlerini sürekli şekilde analiz etmesine neden olmaktadır. Modüler iş süreçlerini geliştirmenin yanında, işletmelerin daha ucuz ve hızlı olarak faaliyet gösterme çabalarının önemli bir parçası da daha modüler BT yetenekleriyle, daha hızlı hareket etmeye olanak sağlanması, işletme kararlarına esneklik katılması ve bununla birlikte işletme ve BT kararlarının Hişkilendirilmesidir. Bu çabaların genel amacı, şirket için farklılaşma ve rekabet avantajı yaratılmasıdır. Bu çalışmada uyumcu bir örgüt, hem iş süreçleri hem de teknolojide esnek ve dinamik olarak değişebilen örgüt olarak tanımlanmaktadır. Uyumcu örgüt, sözü edilen gereksinimler ortaya çıkarken ve işletme problemlerinin çözümüne gerek duyulurken, yeni kaynakları biraraya getirebilir veya mevcut olanları yeniden tahsis edebilir. Uyumculuk kavramı, uyumcu işletme, talebe karşılık verme ve bilgisayardan yararlanma gibi çok sayıda isme götürmektedir.

Referanslar


1. B. Levitt, B., J.G. March, (1988), "Organizational Learning" Annual Review of Sociology (14), p. 319-340

2. Betty, A., (2005), The Adaptive Organization, Operational Model, Consortium for Service Innovation, Version 4.0, April, 2005, pp.9

3. Betty, A., (2005), Adaptive Business Networks: A Strategy For Mastering Change and Efficiency, In Manufacturing, 2005 Sap Ag.,p.5

4. Carley, K.M., (2005), Adaptive Organizations and Emergent Forms, www.brint.com, erişim tarihi, 15-11 -2005

5. Carley, K.M., (2005), The Adaptive Organization: An Examination of On Demand Computing A META Group Multiclient Study, Manage ment Summary, May 2004, p. 3

6. Chakravarthy, B.S., (1982), Adaptation: a promising metaphor for strategic management, Academy of Management Review 7(1), p

35-44

7. Ginsberg, A., (1988),"Measuring and modelling changes in strategy: theoretical foundations and empirical directions", Strategic Mana gement Journal (9), p. 559-575

8. Hannan, MX, and S.H. Freeman, (1977),"The population ecology of organizations, American Journal of Sociology" (82), p. 929-964

9. Hickson, D.J. and C.R. Hinings, C.A. Lee, R. Schneck, J.M. Pennings, (1971), "A strategic contingency theory of intraorganizational po wer" Administrative Science Quarterly (16), p. 216-229

10. Pfeffer, J., (1981), Power in Organizations, Pitman, Boston, MA, p.21

11. Scott, W.G., and T.R., (1973), Organization Theory, Richard D. Irwin, Inc,III.p.3