MPM Stratejik Planlama Sürecinde Verimliliğin Tüketim Boyutu ve Tüketicinin Korunması Üzerine Düşünceler

Ferda HEKİMCİ
1.108

ÖzReferanslar


.akarasu@hurriyet.com.t .Günyüzü, Tüketici Hakları Derneği Tüketici Bülteni, Ankara, 2001/2

.Hekimci, Ferda,Tüketici ve Kalite", 2. Kalite Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını, Bursa, 6 Haziran 2001

.Hekimci, Ferda, Ulusal Tüketiciler Platformu Yerli Malı Sempozyumu, "Yerli Malı, Tüketici, Verimlilik ve Kalite", TOBB Toplantı Salonu, Ankara, 13 Aralık 2001

.Hekimci, Ferda, "Ulusal Verimlilik Hareketi'nin Tüketici Boyutu" Verimlilik Dergisi, 2002/3, Ankara, 2002

.Hekimci, Ferda, 10. Tüketici Konseyi, "Tüketici Bilincinin Milli Ekonomiye Katkısı", www.tupadem.hacettepe.edu.tr, Ankara, 2006

.Hekimci, Ferda, "Yurttaş Mutluluğu", 3. Kalite Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını, Bursa, 6-7 Haziran 2003

.Kavi, Hüsamettin, Tüketimde Yerli Malı ve Kalite Bilinci Paneli, İSO Yayınları, No:7, İstanbul, Eylül 2000

.Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Raporu, Ankara, Mayıs 2002

.Milli Prodüktivite Merkezi, "MPM-Amaç Alanları, Stratejik Amaçlar, Amaçlar ve Hedeflerin Oluşturulması Altyapı Çalışmaları Raporu", Ankara, 2006

.OECD, Responsive Government Service Quality Intiativies, Paris, 1994

.Özenci, B.Tayfun, Cumbul, Ö. Lütfi Kalite Ekonomisi, KALDER Yayınları, No: 2, İstanbul, 1999

.Prokopenko, Joseph, "Verimliliği Teşvik Kuruluşları: Evrim ve De neyim", MPM Yayınları, No: 675,Ankara, 2006

.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2004 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, 2005

.Standart Dergisi, ATO Başkanı Aygün: "Yasa Yapmak Yetmez", Sayı: 471, Ankara, Mart 2001

.Tan Serdar, Nurettin Peşkircioğlu, Kalitesizliğin Maliyeti, MPM Yayınları, (3. Baskı), No:316, Ankara, 1991

.TOBB, 'Savurganlık Ekonomisi Araştırması', www.tobb.gov.tr. 2001

.Tüketici Hakları Derneği (THD) El Kitabı,Yayın No:3, Ankara, 1998

.Türkiye İstatistik Kurumu, 'Dış Ticaret İstatistikleri', www.tuik.gov. tr.2006

.TÜSİAD, "Tüketici Odaklılık: Ürün Güvenliği Semineri", İstanbul, 2004