Altı Sigmanın Temelleri

Aykut Hamit TURAN, Hüseyin ŞENKAYAS
838

Öz


Günümüzün hızla küreselleşen dünyasında, işletmeler yarlıklarını sürdürmek için verimliliklerini sürekli arttırmak zorundadır. Altı Sigma, işletmelerde kalite artırımı konusunda son yıllarda popüler olan bir kalite yönetimi yaklaşımıdır. Önemli ölçüde istatistiksel temellere dayanan Altı Sigma yaklaşımının, önemsenmesi gereken ve bu makalenin konusunu oluşturan bir yönetsel ve örgütsel yanı da vardır. Bu makalede, Altı Sigma'nın bir kalite yönetimi sistemi olarak temel özelliklerinden ve uygulayıcılarından bahsedilmiş, diğer güncel yönetim yaklaşımlarından farklı ve benzer yönleri tartışılmış, Altı Sigma başarı faktörleri irdelenmiş ve Altı Sigma'nın işletme performansına etkisi anlatılmıştır. İşletmelerde uygulanacak ampirik bir Altı Sigma çalışmasının temelde teorik altyapısını oluşturan bu çalışma, günümüzde sıkça tartışılan Altı Sigma yaklaşımı ile ilgili önemli bir teorik eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler


altı sigma,toplam kalite yönetimi,verimlilik

Referanslar


1. Adams, Cary W., Gupta, Praveen, Wilson, Charles E,"Six Sigma Dep loyment", Butterworth-Heinemann, Elsevier Science, USA, 2002

2. Akın, B. (2003), "Altı Sigma Deneyim Paylaşım Sempozyumu", 28 Mart 2003 Boğaziçi Üniversitesi

3. Antony, J. ve Banuelas, R. (2002),"Key Ingredients for the Effective Implementation of Six Sigma Program", Measuring Business Ex cellence, (6:4), 20 - 27

4. Banuelas, R. ve Antony, J. (2002), "Critical Success Factors for the Successful Implementation of Six Sigma Projects in Organiza tions" The TQM Magazine, (14:2), pp: 92 - 99

5. Crompton Corporation (2004), "Six Sigma: Quality Processing Through Statistical Analysis", Plastics Additives & Compounding, July/August 2004

6. Elliott, G. (2003), "CE To Six Sigma", Industrial Engineer, October 2003

7. Johnson, A. and Swisher, B. 2003, How Six Sigma Improves R&D, Research Technology Management, Vol. 46, No. 2,12-15

8. Klefsjo, B., Wiklund, H. ve Edgeman, R. (2000), "Six Sigma Seen As a Methodology for Total Quality Management", Measuring Busi ness Excellence, (5:1), pp:31-35

9. Kwak, Y. ve Anbari, F. (2004),"Benefits, Obstacles and Future of Six Sigma Approach", Technovation, (1:8)

10. Linderman, K., Schroeder, R., Zaheer, S. Ve Choo, A. (2003), "Six Sig ma: A Goal Theoretic Perspective", Journal of Operations Manage ment, (21:), 193-203

11. Maleyeff, J., Kaminsky, F.C. (2002), "Six Sigma and Introductory Statistics Education", Education and Training, (44:2), pp: 82-89

12. Makrymichalos, M., Antony, J., Antony, F., Kumar, M. (2005),"Statisti cal Thinking and Its Role for Industrial Engineers and Managers in the 21st Century", Managerial Auditing Journal, (20:4), pp. 354-363

13. Pande, P., Neuman, R. ve Cavanagh, R. (2003), "Altı Sigma Yolu", Klan Yayınları

14. Pfeifer, T., Reissiger, W., Canales, C (2004), "Integrating Six Sigma With Quality Management Systems" The TQM Magazine, (16:4), PP: 241-249

15. Reed, M. (2000), "Six Sigma Eavesdropping on the Net" Quality Australia, (15:1), pp: 10-15

16. Rockart,J. (1979)"Chief Executives Define Their Own Data Needs" Harvard Business Review, (57:2), pp: 238 - 241

17. Şenkayas, H., (2003), "Bilgi Teknolojilerinin Üretim Yönetiminde Kullanımı: EDI Sisteminin Türkiye'deki İşletmelerde Performan sa Etkisi" Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

18. Watson, J. (2003), "Satisfaction Through Six Sigma", Engineered Systems