Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin tarımsal etkinliklerinin karşılaştırılması

Cüneyt SEVİM, Özkan BALİ
743

Öz


Bu makalede, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye gibi Avrupa Birliğine aday ülkelerin tarımsal etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Etkinlik analizini yapabilmek için, FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) tarafından hazırlanan 1961-2002 yılları arasında 41 yıllık bir süreçteki tarımsal veriler kullanılmıştır. Girdi olarak, ekilebilir tarım alanı, tarımsal işgücü, sulanan alan, kullanılan gübre ve traktör sayısı ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle Türkiye ve AB tarım yapısı incelenmiş, verimlilik ve etkinlikle ilgili kavramlar ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği endeksi açıklanmıştır. Daha sonra Malmquist Toplam Faktör Verimliliği endeksi ile Avrupa Birliği ve aday ülkelerin tarımsal etkinlikleri, DEAP (Data Envolopment Analysis Program) programı yardımıyla karşılaştırılmıştır. Bu çalışma göstermiştir ki AB üyesi ve aday ülkeler arasında en büyük tarım alanına sahip Türkiye, incelenen 41 yıllık süreç içerisinde etkinlik ve verimlilik adına dünyadaki gelişime ayak uyduramamıştır.

Referanslar


. Agriculture in the European Union - Statistical and Economic Information 2005, http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2005/ table_en, Erişim Tarihi: 5.2.2007

• ATAN, M., KILIÇKAPLAN, S. ve HAYIRSEVER, F., (2004), "Avrupa Birliğinin Genişleme Sürecinde Türkiye Sigortacılık Sektöründe Hayat Dışı Alanda Faaliyet Gösteren Şirketlerin Verimliliklerinin Değerlendirilmesi" Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü & Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Geleneksel Finans Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2004, İMKB Konferans Salonu, İstanbul

• BASTI, E., (2006), "Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye Fi-nansal Krizi", SPK Yay.No:191, Ankara • CAPALBO, S.M. and ANTLE, J.M., (1988), "Agricultural Productivity: Measurement and Explanation" Washington D.C. Resources for the Future

• COELLIJJ., RAO, D.S.P. and BATTESE, G.E., (1998), "An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis" Kluwer Academic Publishers, Boston

• COELLI, T.J. and RAO, D.S.P., (2003), "Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980-2000", School of Economics, University of Queensland, Australia: CEPA Working Papers Series No: WP022003

• DELİKTAŞ, E., (2002), "Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi" ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (3-4), 247-284 • DİE 2001 Genel Tarım Sayımı

• European Commission General Budget Of The European Union For The Financial Year 2006, http://epp.eurostat.cec.eu.int, Erişim Tarihi 7.1.2007 • European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Agriculture in the European Union - Statistical and Economic Information 2006 • http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2005/table_en/index. htm, Erişim Tarihi 7.4.2007 • Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Economics And Statistics, Faostat-Fao Corporate Statistical Databases, Land, http://www.fao.org,; Erişim Tarihi: 5.1.2007 • HAYAMİ, Y. and RIHTAN, V., (1970), "Agricultural Productivity Differences Among Countries" American Economic Review, 40,895-911

• HAYAMI, Y. and RUTTAN, V., (1971), "Agricultural Development: An International Perspective" Johns Hopkins Press, Baltimore

• KAWAGOE,T. and HAYAMİ, Y., (1983), "The Production Structure of World Agriculture: An Intercountry Cross-Section Analysis" Developing Economies, 21,189-206

• KAWAGOE, T. and HAYAMİ, Y., (1985), "An Intercountry Comparison of Agricultural Production Efficiency" American Journal of Agricultural Economics, 67,87-92

• KAWAGOE, T., HAYAMİ, Y. and RUTTAN, V., (1985), "The Intercountry Agricultural Production Function and Productivity Differences Among Countries" Journal of Development Economics, 19,113-132

• LAU, L. and YOTOPOULOS, P., (1989), "The Meta-Production Function Approach to Technological Change in World Agriculture" Journal of Development Economics, 31,241-269

• Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.02.2007 • TÜSİAD, (2003), "AB'ye uyum sürecinde Türk Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri", TÜSİAD Görüşleri Dizisi, No:13