Bir performans değerlendirme yöntemi olarak uyum yüzeyi kuramı: bankacılık örneği

Eray Kağan ŞİMŞEK, H.Kemal İLTER
832

Öz


Karmaşık sistemlerle ilgili olarak uyum ve bu uyumun ölçülmesi son yıllarda daha önemli olmaya başlamıştır. Uyum yüzeyi kuramı ve NK Modeli (Uyum Yüzeyi Kuramının özel bir biçimi) evrimsel biyoloji alanında bir organizmanın kendi çevresindeki uyumunu ölçmek için kullanılabilmektedir. Başarının ve uyumun ölçülmesi için kullanılan bu yöntem ulusal para piyasası üyelerinin performanslarını ölçmek için bize yardımcı olabilir. Bu çalışma, temel finansal başarı faktörleriyle Türk Bankacılık Sektörünü ölçümleyebilecek bazı uyum yüzeyi dinamiklerini ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır. Bu dinamikler, çalışmada, NK Modeline göre ele alınmakta ve finansal ölçütler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Referanslar


Akbank T.A.Ş., 2005-2009 Yılları Arası Faaliyet Raporları

BARBARA B. Flynn , ROGER G. Schroeder, E. JAMES Flynn (1999), “World Class Manufacturing: An Investigation of Hayes and Wheelwright’s Foundation”, Journal of Operations Management 17, 249–269 BENBYA, H. ve B. MCKELVEY (2006), “Using coevolutionary and complexity theories to improve IS alignment: a multi-level approach”, Journal of Information Technology, 21(4), 284-298

BDDK, Seçilmiş Rasyolar

CİBORRA, C.U. (1997), “De Profundis? Deconstructing the Concept of Strategic Alignment”, Scandinavian Journal of Information Systems, 9, 67-82

FRENKEN, K. (2000), “A Complexity Approach to Innovation Networks”, Research Policy, 29, 257-272

FRENKEN, K. (2006), “Innovation, Evolution and Complexity Theory”, Edward Elgar, Northampton

HAMEL, G. (1996) ,“Strategy as Revolution”, Harvard Business Review 74(4), 69–82

HAYES H.R. ve S.C., (1984), “Restoring Our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing”, Wiley, New York

İLTER, H.K. (2007), “Research on Information Technology Strategies in terms of Fitness Landscape Theory”, 27. National Operations Research and Industrial Engineering Congress, İzmir, Turkey

İLTER, H.K. (2007), “Research on Sub-Optimality of Strategic Decision Making about Information Systems, Technology and Innovation”, 28

National Operations Research and Industrial Engineering Congress, Ankara, Turkey

İLTER, H.K. (2008), “Research on Information Technology Strategies in terms of Fitness Landscape Theory”, Journal of Faculty of Business Administration, Hacettepe University

İLTER, H.K. (2010), “Approaches Using to Measure Supply Chain Performance and Successful Performance Measurement”, 30. National Operations Research and Industrial Engineering Congress, Istanbul, Turkey

İLTER, H.K., ÜRETEN, S. (2010), “Effect of World Class Manufacturing Applications to Firm’s Performance”, 9. National Production Researches Symposium, Eskişehir, Turkey

IŞIN, F.B. (2001), “Teknoloji Araçlarının Bankacılık Sektöründe Uygulanabilirliği Ve Türkiye’ deki Bu Doğrultudaki Bankacılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Başkent Üniversitesi Tez Çalışması

LAUGEN, B. T., N.ACUR, H. BOER ve J. FRİCK, (2005), “Best Manufacturing Practices: What Do The Best Performing Companies Do?” International Journal Of Operations and Production Management, 25, 2, s. 131-150 LEVİNTHAL, D. (1996), “Learning and Schumpeterian Dynamics”, in Malerba, G.D. (Ed.), Organization and Strategy in The Evolution of The Enterprise, Macmillan Press Ltd, Basingstoke

MCCARTHY, I. P. (2003) ,“Technology Management – A Complex Adaptive Systems Approach”, International Journal of Technology Management, 25(8), 728-745

MCCARTHY, I. P. ve Tan, Y. K. (2000), “Manufacturing Competitiveness and Fitness Landscape Theory”, Journal of Materials Processing Technology, 107(1-3), 347-352

OKYAR, O. (1979), “Development Background of the Turkish Economy, 1923-1973”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 10, No. 3, pp

325-344

ÖZDEMİR, Z. (2007), “ Bilanço Yapısı İtibarıyla Türk Bankacılık Sistemi” T. Garanti Bankası A.Ş., 2005-2009 Yılları Arası Faaliyet Raporları

TUNAY, K.B. (2009), “Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Kırılganlık”, Bankacılar Dergisi, Sayı 68

Türkiye Halk Bankası A.Ş., 2005-2009 Yılları Arası Faaliyet Raporları

Türkiye İş Bankası A.Ş., 2005-2009 Yılları Arası Faaliyet Raporları

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., 2005-2009 Yılları Arası Faaliyet Raporları

WRİGHT, S. (1932), “The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding and Selection in Evolution”, Proceedings of the Sixth International Congress of bileşenetics, 356-366

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., 2005-2009 Yılları Arası Faaliyet Raporları.