2008 Krizi'nin uşak tekstil sektörüne etkilerinin incelenmesi (üretim - maliyet - fiyatlandırma ve ihracat süreçleri açısından)

İsmail AYDEMİR
697

Öz


Uşak, ülkemizin sayılır tekstil merkezlerinden biridir. Uşak battaniyesi ve kilimleri ülke içinde ve yurtdışında bilinmektedir. 2008 Krizi ülkemizdeki bütün sektörler ile birlikte Uşak'taki tekstil firmalarını da etkilemiştir. Bu firmalardan bir kısmı üretimi azaltırken, bir kısmı ise kapanma noktasına gelmiştir. Araştırmanın ismi “2008 Krizi'nin Uşak Tekstil Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi”dir. Bu çalışmanın amacı; Uşaktaki tekstil firmalarının 2008 Krizi'nden ne oranda etkilendiklerini incelemektir. Araştırmaya, Uşak merkezinde, 20'nin üstünde işçi çalıştıran tekstil firmaları alınacaktır. Araştırmada; anket, görüşme ve gözlem yöntemleri uygulanacaktır. Araştırmada sonunda, ulaşılan bulgular değerlendirilecek ve krizden çıkış önerileri sıralanacaktır.