Bilgi Teknolojisi kullanımının otel performansı ve verimliliğine etkisi

Ertan ÇAKMAKÇI
894

Öz


Bu çalışmada, otel işletmelerinde bilgi teknolojisi (BT) kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, bunun otelcilik hizmetlerinin yerine getirilmesindeki ve hizmetlerin verimliliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Otellerin hangi BT araçlarını kullandığı, otelin hangi departmanlarının BT'den daha fazla pay aldığı, bu BT'nin sağladığı fayda ve avantajların neler olduğu ve otellerin BT kullanmakla verimliliklerin artıp artmadığı konuları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Otel işletmelerinde BT kullanımının diğer endüstri işletmelerine göre daha yavaş bir gelişim seyri izlediği açıktır. Bunun en önemli sebebi, hizmetin verilmesinde insan unsuruna bağlılığın çok fazla olmasıdır. Halen daha bu bağlılık sürmektedir. Bununla beraber otel müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesine BT önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca BT kullanımının işlem maliyetlerini düşürdüğü, istihdam edilen personel sayısını azalttığı ve işlemlerin daha doğru, kontrolünün kolay ve çıktıların değerlendirilmesinin daha iyi yapılabildiği de açıktır. Çalışmada otel çalışanlarının görüşleri doğrultusunda BT kullanımının sağladığına inanılan avantaj ve varsa dezavantajların neler olduğu bir uygulama çalışmasıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Referanslar


• ACAR, S, (2006),“Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara

• ACUN, R, (1998), “Bilim, Bilgi Teknolojisi ve Türkiye”, Milli Kültürler ve Küreselleşme, Konya, s,84

• BRYNJOLFSSON, (1991), E, “The productivity paradox of information technology: Review and assessment”, Center for Coordination Science MIT Sloan School of Management Cambridge, Massachusetts

• BUHALIS, D, (1998), “Strategic use of information technologies in the tourism industry”, Tourism Management, London, ss, 409-421

• CHATHOTH, P. K, (2006), “The impact of information technology on hotel operations, service management and transaction costs: A coceptual framework for full-service hotel firms”, İnternational Journal of Hospitality Management, Hong Kong

• GEE, C.Y, (1994), “İnternational Hotel Management”, American Hotel&Motel Association, USA, ss.477-479

• DAVİD, J.S, GRABSKI, S, KASAVANA, M, (1996), “The productivity paradox of hotel-industry technology”, Hotel and Restaurant Administration Quarterly, USA, ss. 64-70

• GÜLEŞ, H, K, ÇETİNKAYA, A,Ş, (2002), “Turizm Sektöründe Verimliliği Artırmada Bilişim Teknolojilerinin Rolü”, MKU İİBF Dergisi, Hatay, ss. 391- 398

• HAM, S, KIM, (2005), W,G, JEONG, S, “Effect of Information Technology on Performance in Upscale Hotels”, International Journal of Hospitality Management, USA, ss. 281-294

• KAVAL, H, (1994), “Konaklama İşletmeleri Muhasebesi”, Ankara

• LAM, T, CHO, (2005), W, QU, H, “A study hotel employee behavioral intentions towards adoption of information technology”, İnternational Journal of İnternational Journal of Hospitality Management, USA

• LEE, S-C, BARKER, S, KANDAMPULLY, J, (2003), “Technology, service quality, and customer loyalty in hotels: Australian managerial perspectives”, Managing Servive Quality, UK, ss. 423-432

• MATTILA, A.S, MOUNT, D.J, (2003), “The impact of selected customer characteristics and response time on E-complaint satisfaction and return intent”, International Journal of Hospitality Management, USA, ss. 135-145

• MET, Ö, ERDEM, B, (2006), “Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, ss. 53-71

• O’CONNOR, P, MURPHY, J, (2004), “Research on information technology in the hospitality industry”, İnternational Journal of İnternational Journal of Hospitality Management, USA, ss. 473-484

• OLALI, H, (1990), “Turizm Politikası ve Planlaması”, İstanbul • ORAL, S, Kurgun, O, A, (1997), “Otel İşletmeciliği ve Otel İşletmelerinde Verimlilik Analizleri”, İzmir

• USAL, A, KURGUN, O,A, (2006), “Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri”, Ankara

• ÜLGEN, H, (1980), “İşletme Yönetiminde Bilgisayar”, İstanbul