Çok kriterli tedarikçi seçimi problemine PROMETHEE yöntemi uygulaması

Hüseyin ŞENKAYAS, Haluk HEKİMOĞLU
977

Öz


İşletme performansını artırmak için tedarikçilerden başlayan bir sürecin iyi yönetilmesi gereklidir. Rekabette üstün bir tedarik zincirinin kurulması büyük oranda iyi tedarikçilerin seçilmesine bağlıdır. Hız, esneklik, teslimat sıklığı, maliyet, kalite, teknoloji gibi faktörleri göz önüne alarak alternatif tedarikçilerin değerlendirilmesi ve en uygun olanının seçimi için literatürde çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Tedarikçi alternatiflerini farklı tercih fonksiyonları ile değerlendiren PROMETHEE yöntemi, alternatiflere ait hem kısmî öncelikleri hem de tam öncelikleri elde eder ve daha ayrıntılı analize imkân verir. Çalışmada, duş tekneleri yapan bir firmaya ait beş adet alternatif tedarikçi, beş değerlendirme ölçütüne göre PROMETHEE yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Referanslar


ABATH, J. R. ve A. T. De ALMEIDA, (2009), Outsourcing Multicriteria Decision ModelBased On Promethee Method, Journal of Academy of Business and Economics, Jan, 2009, Source Volume: 9 Source Issue: 1

ALBADVI, Amir; S. K. CHAHARSOOGHI; A. ESFAHANIPOUR, (2007), Decision making in stock trading: An application of PROMETHEE, European Journal of Operational Research (177) 673-683

BEHZADIAN, Majid; R.B. KAZEMZADEH; A. ALBADVI; M. AGDASHI, (2010) PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications, European Journal of Operational Research (200), 198-215

BRANS, J.P. & MARESCHAL, Bertrand, (1982), Multiple Criteria Decision Analysis, Chapter 5 , Promethee Methods, CHOPRA, Sunil ve Peter MEINDL, (2007), Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 3rd edition, Pearson, Prentice- Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA

ÇANCI, Metin ve Murat ERDAL, (2009), Lojistik Yönetimi, UTİKAD, 3

Baskı, İstanbul

DAĞDEVİREN, Metin ve Ergün ERASLAN, (2008), PROMETHEE Sıralama Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23, No 1, 69-75

ELEREN, Ali, (2008), Tedarikçi Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanılması ve Deri İşleme Sektöründe Bir Uygulama, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 24-25 Ekim 2008, s. 385-395

ISHIZAKA, Alessio and P. NEMERY, (2011), Selecting the best statistical distribution with PROMETHEE and GAIA, Computers & Industrial Engineering (61) 958-969

LEVARY, Reuven R., (2008), Using the Analytic Hierarchy Process to Rank Foreign Suppliers Based on Supply Risks, Computers & Industrial Engineering, 55, 535-542

MASUD, Abu S. M. and A. R. RAVINDRAN, (2009), Multiple Criteria Decision Making, Operations Research Methodologies, Edited by: A

Ravi Ravindran, CRC Press, 5-1/5-36

NG, Wan Lung, (2008), An efficient and simple model for multiple criteria supplier selection problem, European Journal of Operational Research, 186, 1059-1067

TAŞ, Nilüfer, Ebru TEZCAN, Atakan ALKAN, Zerrin ALADAĞ, (2008), Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimine Bulanık Yaklaşım, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 24-25 Ekim 2008, s. 51- 60

TÜRER, Sanem, Demet BAYRAKTAR, (2008), Tedarikçi Değerlendirme ve Seçme Süreci İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 24-25 Ekim 2008, s. 81-86

XIA, W. ve WU, Z., (2007) Supplier selection with multiple criteria in volume discount environments, Omega 35 494--- 504

YÜCEL, Atakan, Ali Fuat GÜNERİ, (2008), Tedarikçi Seçim Problemine Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 24-25 Ekim 2008, s. 459-467

ZEYDAN, Mithat; C. ÇOLPAN; C. ÇOBANOĞLU, (2011) A combined methodologyfor supplier selection and performance evaluation, Expert Systems with Applications (38) 2741-2751.