Finansal performansın ölçülmesinde nakit akımına dayalı bir yöntem nakit katma değer

M. Başaran ÖZTÜRK, Eyyüp Ensari ŞAHİN
1.048

Öz


Firmaların geleneksel finansal performans ölçütlerinin hesaplamalarında sermaye maliyetini dikkate almamaları, hatalı finansal kararların alınmasına sebep olabilmektedir. Bu sakıncayı ortadan kaldırabilmek için sermaye maliyetini dikkate alarak finansal performansı, faaliyet nakit akımı ile duran varlık yatırımları ve bu varlıklara yapılan yatırım maliyeti (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti) unsurlarına bağlı olarak ölçen Nakit Katma Değer (CVA) ortaya konulmuştur. CVA, faaliyet ve finansal performansın periyodik olarak ölçülmesine yönelik bir yöntem olmakla birlikte CVA hesaplamalarında muhasebe verilerinin yanı sıra muhasebe raporlarında yer almayan değişkenlerden de yararlanılmaktadır. CVA, firma hedeflerinin belirlenmesinden, işgören ücretlerinin tespit edilmesine kadar birçok firma kararına da kılavuzluk etmektedir.

Referanslar


BAYRAKDAROĞLU, A., (2009), Hissedar Değeri İle Geleneksel ve Çağdaş Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişki: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, ss:117-120

DINCA, M. DINCA, G., (2001), Integrating the ABC Method of Costs Calculation and Cash Value Added, Scrisul Romanesc, Craviova

ERASMUS, P., (2008), The Relative and İncremental İnformation Content of the Value --- Based financial Performance Measure Cash Value Added (CVA), Manegement Dynamics Volume 17 No:1

ERCAN, M.K., M.B. ÖZTÜRK, K. DEMİRGÜNEŞ, (2003), Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel Sermaye, Gazi Kitapevi Yayınları, Ankara

ERCAN, M.K., M.B. ÖZTÜRK, İ. KÜÇÜKKAPLAN, S. BAŞÇI, K. DEMİRGÜNEŞ, (2006), Firma Değerlemesi Banka Uygulaması, literatür yayınları, İstanbul, ss. 86-89

FERNANDEZ, P., (2002), "Economic Profit and Cash Value Added Do Not Measure Shareholder Value Creation", SSRN Working Paper No 270799

FERNANDEZ, P., (2003), Three Residual İncome Valuation Methods and Discounted Cash Flow Valuation, IESE Business School-Universidad de Navarra, No:487

JOCOBS, F., (2007), Like EVA, The CVA Concept can not Stand Test Either, SSRN, 378501

PETRAVICIUS, T., TAMOSIUNIENE, R., (2008), Corparate Perfonmance and The Measures of Value Added, Vilnius Technical University, No: 10223

HEJAZI, R. , OSKOUEI, M., (2007), The İnformation Content of Cash Value Added (Cva) and P/E Ratio: Evidence on Association With Stock Returns for İndustrial Companies in The Tehran Stock Exchange, Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 14, pp.21-36

HAJIABBASI, M. KAVIANI, M. LERGANI,S.N. MONTAZARI, H., (2012), Comparison of İnformation Content Value Creation Measures (EVA, REVA, MVA, SVA,CSV and CVA) and Accounting Measures (ROA, ROE,EPS,CFO) in Predicting the Shareolder Return (SR) Evidence from Iran Stock Exchange, APRN , VOL:2

OTTOSSON, E., WEISSENRIEDER, F., (1996), Cash Value Added - A New Method For Measuring Financial Performance, Gothenburg Studies in Financial Economics, Sweden, no. 1/1996

WEISSENRIEDER, F., (1997), Value Based Manegement: Economic Value Added or Cash Value Added, Gothenburg Studies In Financial Economics, No:971214-3

www.springer.com www.lufthansa.com www.bcg.com