HİSSE SENEDİ FİYAT VERİMLİLİĞİNİN MARKOV ZİNCİRLERİ İLE ANALİZİ BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Aslı Özdemir, Erhan Demireli
480

Öz


Oynaklık yapısı ekonometrik modellere uygun bir seyir izleyen hisse senedi fiyatları; olasılığa dayalı olarak tahminlenebilse de, piyasada aşırı getirilerin engellenmesi piyasanın işleyişinin temel mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Markov zincirleri analizi yaklaşımı ile diğer çalışmalardan farklı olarak doğrudan BIST Teknoloji Endeksi’nde işlem gören hisse senetlerinin fiyat verileri 02.05.2012-30.04.2013 döneminde 252 iş günü için incelenmiş, günlük fiyatlardaki değişkenlik yapısı belirli olasılıklar dahilinde hesaplanmıştır. Önceki çalışmalarda doğrudan endeks yapılarındaki değişiklik incelenirken, bu çalışmada farklı olarak fiyat serileri inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatlarının günlük değişimlerine ilişkin olasılık dağılımları elde edilmiş ve buradan hareketle hisse senetlerinin uzun dönemli beklenen getirileri hesaplanmıştır.