BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASASINDA DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

Onur Gözbaşı
605 390

Öz


Bu çalışmanın amacı,  Borsa İstanbul hisse senedi piyasasının zayıf formda etkin olup olmadığını literatürde son zamanlarda geliştirilen doğrusal olmayan birim kök testleri ile tespit etmektir. Bu amaçla Borsa İstanbul 100 Endeksine  (BIST 100) ait günlük ve saatlik veriler kullanılmaktadır. Doğrusallık testi için Harvey vd. (2008) testi, doğrusal olmayan birim kök testi için ise Kapetanios vd. (2003) ve Kruse (2011) tarafından önerilen doğrusal olmayan ESTAR birim kök testlerinden yararlanılmaktadır. Elde sonuçlar her iki frekansta da BİST 100 endeksinin doğrusal olmayan özelliklere sahip olduğunu, ayrıca ele alınan serilerin birim köke sahip olduğunu, diğer bir ifadeyle Borsa İstanbul hisse senedi piyasasının zayıf formda etkin bir piyasa olduğuna işaret etmektedir. 


Tam metin:

XML

Referanslar


• AKTAŞ, H. ve M. KOZOĞLU, (2007), Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda GARCH Modeli ile Test Edilmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (514), 37-45.

• ALEXEEV, V. ve F. TAPON, (2011), Testing weak form efficiency on the Toronto Stock Exchange, Journal of Empirical Finance, 18 (4), 661–691.

• AL-LOUGHANI, N. ve D. CHAPPELL, (1997), On the validity of the weak-form efficient markets hypothesis applied to the London Stock Exchange, Applied Financial, Economics, 7 (2), 173–176.

• ATAKAN, T., (2008), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37 (2), 98-110.

• ATAN, S. D., Z. A. ÖZDEMİR ve M. ATAN, (2009), Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2), 33-48.

• BALABAN, E., (1995), Informational efficiency of the Istanbul Securities Exchange and some rationale for public regulation, Discussion Paper No: 9502, The Central Bank of the Republic of Turkey, http://tcmb.gov.tr/yeni/evds/teblig/95/9502.pdf, (Erişim Tarihi: 10.07.2013).

• BALABAN, E. ve K. KUNTER, (1997), A note on the efficiency of financial markets in a developing country, Applied Economics Letters, 4 (2), 109-112.

• BUGUK, C., ve B. W. BRORSEN, (2003), Testing weak-form market efficiency: Evidence from the Istanbul Stock Exchange, International Review of Financial Analysis, 12 (5), 579-590.

• CAO, C. Q. ve R. S. TSAY, (1992), Nonlinear time-series analysis of stock volatilities, Journal of Applied Econometrics, 7 (Supplement: Special Issue on Nonlinear Dynamsics and Econometrics, (Dec. 1992) S1), 165–185.

• ÇEVİK, E. İ. ve S. ERDOĞAN, (2009), Bankacılık Hisse Senedi Piyasasının Etkinliği: Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 26-40.

• ÇEVİK, F. ve Y. YALÇIN, (2003), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması: Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (1), 21-36.

• EKŞİ, C., M. B. KARAN, ve M. TOPRAK, (2002), İstanbul Menkul Kıymet Borsasında Düşük Fiyat, İktisat İşletme ve Finans, 17 (201), 48-55.

• FAMA, E. F.. (1970), Effıcient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of Finance, 25 (2), 383–417.

• GÖZBASI, O., I. KÜÇÜKKAPLAN ve S. NAZLIOGLU. (2014), Re-examining the Turkish stock market efficiency: Evidence from nonlinear unit root tests, Economic Modelling, 38, 381-384.

• HARVEY D. I., J. S. LEYBOURNE ve B. XIAO, (2008), A Powerful Test for Linearity When the Order of Integration is Unknown, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Berkeley Electronic Press, 12 (3), 1-24.

• HASANOV, M., (2009), Is South Korea's stock market efficient? Evidence from a nonlinear unit root test, Applied Economics Letters, 16 (2), 163–167.

• HSIEH, D. A., (1991), Chaos and nonlinear dynamics: Application to financial markets, The Journal of Finance, 46 (5), 1839–1877.

• KAPETANIOS, G., S. YONGCHEOL ve A. SNELL, (2003), Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework, Journal of Econometrics, 112 (2), 359–379.

• KARAN, M. B. ve A. KAPUSUZOGLU, (2010), An Analysis of the Random Walk and Overreaction Hypotheses Through Optimum Portfolios Constructed by the Nonlinear Programming Model, Australian Journal of Basic Application Sciences, 4 (6), 1215-1220.

• KARAN, M. B., (2002), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sektör Endekslerinde Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Test Edilmesi, İktisat İşletme ve Finans, 17 (190), 51-59.

• KIM, S-W., A. V. MOLLICK ve K. NAM, (2008), Common nonlinearities in long-horizon stock returns: Evidence from the G-7 stock markets, Global Finance Journal Vol. 19 (1), 19–31.

• KRUSE, R., (2011), A new unit root test against ESTAR based on a class of modified statistics, Statistical Papers, 52 (1), 71-85.

• LIM, K. P. ve R. BROOKS, (2011), The evolution of stock market efficiency over time: A survey of the empirical literature, Journal of Economic Surveys, 25 (1), 69–108.

• LIU, X., H. SONG ve P. ROMILLY, (1997), Are Chinese stock markets efficient? A cointegration and causality analysis, Applied Economics Letters, 4 (8), 511-515.

• LO, A. W. ve C.A. MACKINLAY, (1988), Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test, Review of Financial Studies, 1 (1), 41–66.

• MCMILLAN, D. G., (2005), Non-linear dynamics in international stock market returns, Review of Financial Economics, 14 (1), 81-91.

• MUNIR, Q., ve K. MANSUR, (2009) Is Malaysian stock market efficient? Evidence from threshold unit root tests, Economics Bulletin, 29 (2), 1359-1370.

• NARAYAN, P. K., (2006), The behaviour of US stock prices: Evidence from a threshold autoregressive model, Mathematics and Computers in Simulation, 71 (2), 103–108.

• NARAYAN, P. K., (2008), Do shocks to G7 stock prices have a permanent effect? Evidence from panel unit root tests with structural change, Mathematics and Computers in Simulation 77 (4), 369–373.

• NARAYAN, P. K. ve R. SMYTH, (2004), Is South Korea's stockmarket efficient?, Applied Economics Letters, 11 (11), 707–710.

• ÖZDEMIR, Z. A., (2008), Efficient market hypothesis: Evidence from a small open-economy, Applied Economics, 40 (5), 633-641.

• ÖZER, G. ve C. ERTOKATLI, (2010), Chaotic processes of common stock index returns: An empirical examination on Istanbul Stock Exchange (ISE) market, African Journal of Business Management, 4 (6), 1140-1148.

• QIAN, X-Y. F. T. SONG, ve W. X. ZHOU, (2008), Nonlinear behaviour of the Chinese SSEC index with a unit root: evidence from threshold unit root tests, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387 (2-3), 503-510.

• SHIVELY, P. A., (2003), “The nonlinear dynamics of stock prices, The Quarterly Review of Economics and Finance, 43 (3), 505–517.

• TUNÇEL, A. K., (2007), Rassal Yürüyüş (Random Walk) Hipotezinin İMKB’de Test Edilmesi: Koşu Testi Uygulaması, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (2), 1-18.