AMELİYATHANELERİN ÇİZELGELENMESİ, BİR KARIŞIK TAMSAYILI PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

Bülent Çekiç
1.348 791

Öz


Bu çalışma ameliyathane faaliyetlerinin, bunları kullanan cerrahi servisler arasında nasıl dengeli dağıtılabileceğine ilişkin en uygun (optimal) çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, karışık tamsayılı programlama yöntemi kullanılarak bir sayısal model geliştirilmiştir. Bu modelin amaç fonksiyonu hazırlık maliyetlerini minimize ederek, model verisinde yer alan ameliyathanelerin, cerrahi servislere haftalık olarak dengeli dağıtımını yapmaktadır. Modelin senaryolar geliştirilerek varılan sonuçları, mevcut kullanım şartlarına göre, ameliyathanelerin kullanımının daha dengeli dağılımını yapmakta, daha az hazırlık maliyetli ve daha esnek kullanım olanaklarını ortaya koymaktadır.


Tam metin:

XML

Referanslar


• ASUNAKUTLU, T., (2004), Türkiye’de Yataklı Tedavi Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Bakanlığı Proje Raporu, Ankara.

• BAKER, K.R., (1994), Elements Of Sequencing and Scheduling, Dartmounth College, Hannover.

• BELIËN, J., DEMEULEMEESTER, E., CARDOEN, B., (2009), A decision support system for cyclic master surgery scheduling with multiple objectives, Journal of Scheduling, 12 (2), 147-161.

• BLAKE, J. T., DONALD, J., (2002), Mount Sinai hospital uses integer programming to allocate operating room time, Interfaces, 32 (2), 63-73.

• BLAKE, J. T., DEXTER, F., DONALD, J., (2002), Operating room managers’ use of integer programming for assigning block time to surgical groups: A case study, Anesthesia & Analgesia, 94 (1), 143-148.

• CARDOEN, B., DEMEULEMEESTER, E., BELIËN, J., (2010), Operating room planning and scheduling: A literature review, European Journal of Operational Research, 201(3), 921-932.

• FRIES, B. E., (1976), Bibliography of Operations Research in Health Care Systems, Operations Research, 24 (9), 801-815.

• FRIES, B. E., (1979), Bibliography of Operations Research in Health Care Systems: An Update, Operations Research, 27 (2), 408-419.

• GERCHAK, Y., GUPTA D., HENING M., (1996), Reservation Planning for Elective Surgery Under Uncertain Demand for Emergency Surgery, Management Science, 42 (3), 321-334.

• GUERRIERO, F., GUIDO, R., (2011), Operational research in the management of the operating theatre: A survey, Health Care Management Science, 14 (1), 89-114.

• KUSTERS, R. J., GROTT, P. M. A., (1996), Modelling Resource Availability in General Hospitals: Design and Implementation of a Decision Support Model, European Journal of Operational Research, 88, 428-445.

• MASSEY JR, F. J., (1951), The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit, Journal of the American Statistical Association, 46 (253), 68-78.

• NAHMIAS, S., (2001), Production and Operations Analysis, 4th Edt., New York: McGraw Hill.

• OĞULATA, N. S., EROL R., (2003), A Hierarchical Multiple Criteria Mathematical Programming Approach for Scheduling General Surgery Operations in Large Hospitals, Journal of Medical Systems, 27 (3), 259-270.

• ÖZCAN, C., (1997), Devlet Hastanelerinde TKY'nin Uygulanabilirliği, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü, M. Çoruh (Ed.), Ankara: Haberal Eğitim Vakfı.

• ÖZGÜLBAŞ, N., (1995), Hastanelerde Finansal Yönetim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

• ÖZKARAHAN, İ., (2000), Allocation of surgeries to operating rooms by goal programming, Journal of Medical Systems, 24 (6), 339-378.

• PINEDO, M., (1995), Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, New Jersey: Prentice-Hall.

• SILVER, E.A., PYKE, D. F., PETERSON, R., (1998), Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd Edt., New York: John Wiley & Sons.

• ZHANG, B., MURALI, P., DESSOUKY, M. M., BELSON, D., (2009), A mixed integer programming approach for allocating operating room capacity, Journal of the Operational Research Society, 60 (5), 663-673.