ÇOK KULLANIMLIK (REUSABLE) DOKUMA KUMAŞ CERRAHİ ÖRTÜ İLE TEK KULLANIMLIK (DISPOSABLE) CERRAHİ ÖRTÜ MALİYETLERİNİN ANALİZİ

Salih Hekim, Serap Durukan Köse, Selim Bener, Ali Gül, Sevda Polat
867 502

Öz


nyada olduğu gibi ülkemizde de hastane enfeksiyonları önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Hastane enfeksiyonları, mortalite ve morbiditeye neden olmasının yanı sıra hasta yatış süresini ve sağlık bakım maliyetlerini artırarak, toplumsal ve ekonomik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ameliyat koşullarında kullanılan hasta örtüleri, cerrahi alan enfeksiyonlarının gelişiminde etken olabilecek bakterilere karşı bariyer özellik göstererek; çevre, ekipman ve hastanın steril durumunun sürdürülmesi için kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, çok kullanımlık cerrahi örtü setleri ile tek kullanımlık cerrahi örtü setlerinin birim maliyetleri hesaplanması ve hastane bütçesine olan yüklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  Karşılaştırma, Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi ve Kardiyovasküler Cerrahi bölümleri ameliyathanelerinde kullanılan toplamında 8 farklı set üzerinden yapılmıştır. Analiz sonuçlarında ise, TUR örtü seti ve Perkütan ve Sistoskopi örtü seti dışında çok kullanımlık dokuma kumaş cerrahi örtülerin kullanılmasının daha maliyetli olduğu ve tek kullanımlık cerrahi örtü setleri kullanıldığı takdirde, toplam maliyetlerde yıllık ortalama % 33,74 oranında maliyet tasarrufu sağlanabileceği bulunmuştur

Tam metin:

XML

Referanslar


• BAYKASOĞLU, A., DERELİ, T., & YILANKIRKAN, N., (2009), “Application of cost/benefit analysis for surgical gown and drape selection: A case study”, American Journal of Infection Control, 37: 215-226, April, doi:10.1016/j.ajic.2008.10.031.

• BLOOM, A., ESTELA, C., BOWKER, K. & Diğerleri, (2000), “The Passage of Bacteria Through Surgical Drapes”, Ann R Coll Surg Engl, 82: 405-407.

• ERDOĞAN, N. & SABAN, M., (2010), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

• European Standard for Surgical Drapes and Gowns (EN 13795), Medline, (http://www.medline.com/au/Brochures/Products/Sterile%20Surgical%20Drapes%20&%20Gowns/Medline_EN13795.indd.pdf Erişim Tarihi: 02.06.2012.

• GÜNGÖR, M., (2007), “Reusibıl Ameliyat Örtüleri İle Disposibıl Ameliyat Örtülerinin Bakteriyel Geçirgenliklerinin Değerlendirilmesi”, 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı, s.169-190.

• GAPENSKI, L. C., (2008), Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management, 4th Ed., USA.

• OVERCASH, M., (2012), “A Comparison of Reusable and Disposable Perioperative Textiles: Sustainability State-of-the-Art 2012”, ANESTHESIA & ANALGESIA, Vol. 114, No. 5, May, pp. 1055-1066.

• PAMUK, O. & ÖNDOĞAN, Z., (2008), “Cerrahi Personelin Ameliyat Önlükleri İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, TEKSTİL ve KONFEKSİYON, Vol.2, s.142-148.

• PARTHASARATHI, V. & THILAGAVATHI, G., (2011), “A Review on Antiviral and Antibacterial Surgical Gown and Drapes”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,Vol. 1 (2) April – June, pp. 215-218.

• RIEGL, G. F., (1999), A Wealth of Ways to Enhance Cost-effectiveness, Institut Prof. Riegl & Partner GmbH, PR&P, Augsburg, Germany (Access Date: 08.05.2014),

http://www.prof-riegl.de/content/1.en/60.Institutsangebote/30.andere/2.op-abdeckung/Cost-Effectiveness.pdf

• RUTALA, W. A. & WEBER, D. J., (2001), “A Review of Single-Use and Reusable Gowns and Drapes in Health Care”, Infection Control And Hospital Epidemiology, Vol. 22, No. 4, April, pp. 248-257.

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Finansal Analiz Daire Başkanlığı (2013), Hastane Çamaşırhane Hizmetleri Maliyet Analizi, Mayıs.

• UĞURTAY, H., ÖKER, F., SUR, H. & Diğerleri, (2013), “Bir Kamu Hastanesinde Anjiyografi Birimi Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi İle Analizi”, Nobel Med; 9 (1): 10-16.

• VANDERBECKS, E. J., (2010), Principles of Cost Accounting, 15th Edition, South-Western Cengage Learning, USA.

• VOZİKİS A., GİANNAKOULİS I., DİMAKOPOULOU E., (2010), “Shifting from the Reusable to the Disposable Surgical Drape Systems: An Economic Approach”, International Journal of Health Science, Volume III, Issue 2 April – June.

• YULUĞKURAL, Z., GÜL, M, ZENCİROĞLU, D. & Diğerleri, (2012), “Tekstil Örtülerle Tek Kullanımlık Örtülerin Çok Merkezli Maliyet Karşılaştırılması”, 1. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon (SAD) Sempozyumu, The Anatolian Hotel, Gaziantep, 3-6 Ekim 2012.

• ZINS, H. M., (2006), “Environmental, Cost and Product Issues Related to Reusable Healthcare Textiles”, RJTA, Vol. 10 No. 4, pp.73-80.