İŞLETMELER İÇİN YENİ BİR PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ ÖNERİSİ

Dursun BALKAN, Murat ARIKAN
1.150 846

Öz


Çalışmada, işletme düzeyinde kullanılmak üzere yeni bir performans ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Bu amaçla, ilk olarak, performans ölçüm sistemlerinin tarihsel gelişiminde performans boyutlarının nasıl değiştiği incelenmiştir. Ardından, tasarım sürecinin temel özellikleri dikkate alınarak performans ölçüm sistemlerinde olması gereken nitelikler değerlendirilmiş ve hem üretim hem de hizmet sektörlerinde yer alan tüm işletmelerde uygulanabilecek yeni bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Geliştirilen sistemin, işletme performansına ait tüm alanları göz önüne alması literatüre en önemli katkısıdır. 


Tam metin:

XML