SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDEN DEĞİŞİME DİRENCİN ÖLÇÜLMESİ

Doç. Dr. Sedat BOSTAN, Öğr. Gör. Aslı KÖSE ÜNAL
1.084 999

Öz


 Bu çalışmanın amacı öncelikle hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarıyla gerçekleşen değişimi nasıl değerlendirdiklerini belirlemektir. İkinci olarak değişimin planlayıcısı olan üst yönetim tarafından atanan ve üst yönetimi temsil ettiği varsayılan hastane yöneticileri ile değişimin ortaya çıkardığı belirsizlik karşısında direnç göstermesi beklenen sağlık çalışanlarının görüşlerini karşılaştırmaktır. Son olarak elde edilen sonuçlar üzerinden sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarına karşı sağlık çalışanlarının direnç düzeylerini belirlemektir. Bostan  (2009) tarafından hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere oluşturulan sağlıkta dönüşüm programı değerlendirme ölçeği bu çalışmada kullanılmıştır. Ölçek geçerlenip, güvenirliği test edilmiştir. Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 75 ilde 284 hastanede 779 hastane yöneticisi ve 774 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler istatistiksel programlarla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanları ve hastane yöneticilerinin sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarını paralel, fakat istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı değerlendirdikleri görülmüştür. Hastane yöneticilerinin değerlendirme düzeyleri değişime direnç ölçeği açısından genel olarak çoğunlukla kabul, diğer durumlarda kayıtsızlık düzeyinde bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının değerlendirmeleri ise genel olarak pasif direniş ve kayıtsızlık düzeyinde belirlenmiştir. Özellikle sağlık çalışanlarının kendi durumlarıyla ilgili ifadelerde her iki grubunda değerlendirme puanları düşmekte ve direnç artmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle özellikle sağlık çalışanlarının değişime direnç gösterdiği söylenebilir. Sağlık çalışanlarının kaygılarının azaltılması yönünde çalışmaların yapılması önerilmektedir.


Tam metin:

Başlıksız