MERKEZ BANKALARINDA ÖRGÜTSEL YAPI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İÇİN BİR ÖNERİ

Dr. Eyup KAHVECİ, Dr. Ayhan Bülent TOPTAŞ
813 514

Öz


Örgütsel yapıdaki değişiklik şüphesiz örgütün amaçlara ulaşmasını, başarılı olmasını ve performansının artmasını sağlamaya yetmemektedir. Ancak, örgütün amaçları doğrultusunda, dış çevredeki gelişmelerle uyumlu örgüt yapısında gerçekleştirilecek değişikliklerle örgütün başarılı olmasının önü açılmış olmaktadır. Son yıllarda küresel finansal piyasalar nedeniyle ekonomide artan belirsizlik ve çevresel dinamizm Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TCMB) fiyat istikrarı sağlama amacını gerçekleştirmesini ve finansal istikrara katkı sağlamasını zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede, TCMB’nin uygun ve esnek bir örgüt yapısına sahip olması, izleyeceği para politikası stratejilerinin başarılı olabilmesini ve stratejik amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmesini kolaylaştıracaktır. 


Tam metin:

Başlıksız