Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 1 2008 Krizi'nin uşak tekstil sektörüne etkilerinin incelenmesi (üretim - maliyet - fiyatlandırma ve ihracat süreçleri açısından) Öz
İsmail AYDEMİR
 
Sayı: 3 21. YY Üretim Anlayışı: Çevik Üretim Öz
Onur ARSLAN
 
Sayı: 2 "A" sınıfı enerji verimliliğine iktisadi bir bakış; beyaz eşya ve otomobil sektöründen örnekler Öz
İsmet ATEŞ, Mehmet MERCAN
 
Sayı: 3 AB- Türkiye ilişkileri sürecinde Türk şeker sektörü simülasyon sonuçları Öz
Selma AYTÜRE, Nazmi DEMİR
 
Sayı: 1 Algılama haritaları ve algılama haritalarının hazırlanmasında kullanılan istatistik tekniklerin karşılaştırılması Öz
Aykut EKİYOR
 
Sayı: 4 Algılama haritalarının hazırlanmasında çok boyutlu ölçekleme tekniğinin kullanılması: Ankara ili özel hastaneler örneği Öz
Aykut EKİYOR
 
Sayı 2 (2014) ALGILANAN HİZMET KALİTESİ, ALGILANAN MÜŞTERİ DEĞERİ VE DAVRANIŞSAL EĞİLİMLER ÜZERİNDE ULUSAL KÜLTÜR ETKİSİ: ANTALYA’DA BİR UYGULAMA Öz   XML
İbrahim Taylan Dörtyol, İnci Varinli, Olgun Kitapcı
 
Sayı: 4 Altı Sigmanın Temelleri Öz
Aykut Hamit TURAN, Hüseyin ŞENKAYAS
 
Sayı: 2 Ambalaj Tasarımına İlişkin Sorunların Tüketim Ergonomisi Açısından Analizi Öz
Emine GÖNEN, Emine ÖZMETE
 
Sayı 2 (2015) AMELİYATHANELERİN ÇİZELGELENMESİ, BİR KARIŞIK TAMSAYILI PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Öz   XML
Bülent Çekiç
 
Sayı: 2 Analitik hiyerarşi süreci ve veri zarflama analizi ile bir üniversitenin bölümlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde yeni bir model önerisi Öz
Emine Demet MECİT, İhsan ALP
 
Sayı: 1 Araştırma-Geliştirme Yatırımlarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: İMKB'de Bir Uygulama Öz
M. Başaran ÖZTÜRK
 
Sayı: 3 Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin tarımsal etkinliklerinin karşılaştırılması Öz
Cüneyt SEVİM, Özkan BALİ
 
Sayı 2 (2015) AZERBAYCAN’DAKİ TÜKETİCİLERİN TÜRK MALLARINA BAKIŞI VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öz
Hasan Bardakçı
 
Sayı: 2 Balanced scorecard performans değerlendirme yönteminin Türkçe yazındaki tercüme problemi Öz
Ali ERBAŞI
 
Sayı: 3 Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti Öz
Yrd.Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Öğr.Gör. Osman ÜNÜVAR, Tugay ARAT
 
Sayı: 3 Belediyelerde performans yönetimi: Boyutlar ve ölçüler Öz
Aydın USTA, Arif KUBAT
 
Sayı: 4 Bilgi Teknolojisi kullanımının otel performansı ve verimliliğine etkisi Öz
Ertan ÇAKMAKÇI
 
Sayı: 1 Bilişmin Yarattığı Etik ve Hukuki Sorunlar Bağlamında İnternet ve Telif Hakları (İnternet, Kültürel ve Sanatsal Yaratıcılığın Sonu mu?) Öz
Hasan Basri MEMDUHOĞLU
 
Sayı: 2 Bir İşletmenin Mekanik İşler Atölyesi'nde Oranlarla İş Gücü Verimlilik Yönetim Sistemi (WPMR) Tasarımı Öz
Emin KAHYA, Olcay POLAT
 
Sayı: 1 Bir performans değerlendirme yöntemi olarak uyum yüzeyi kuramı: bankacılık örneği Öz
Eray Kağan ŞİMŞEK, H.Kemal İLTER
 
Sayı 4 (2014) BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASASINDA DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Öz   XML
Onur Gözbaşı
 
Sayı: 4 Çağrı merkezlerinde işgücü yönetimi için bir simülasyon çalışması Öz
Bülent SEZEN, Semih Ediz ERDAŞ
 
Sayı: 2 Çok kriterli tedarikçi seçimi problemine PROMETHEE yöntemi uygulaması Öz
Hüseyin ŞENKAYAS, Haluk HEKİMOĞLU
 
Sayı 3 (2015) ÇOK KULLANIMLIK (REUSABLE) DOKUMA KUMAŞ CERRAHİ ÖRTÜ İLE TEK KULLANIMLIK (DISPOSABLE) CERRAHİ ÖRTÜ MALİYETLERİNİN ANALİZİ Öz   XML
Salih Hekim, Serap Durukan Köse, Selim Bener, Ali Gül, Sevda Polat
 
Toplam 232 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388