Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 1 Değişim İçinde Olan İşletme Yöneticilerinin Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderliğe Yönelik Yaklaşımları Öz
Celalettin SERİNKAN
 
Sayı: 2 Destinasyon paydaşları ile ilişkiler ve uygulanan stratejiler: Türkiye'deki il kültür ve turizm müdürlükleri ve paydaşları üzerine bir araştırma Öz
Fatih SEMERCİÖZ, Meral DURSUN, Dilek DÖNMEZ
 
Sayı: 4 Devlet Hastanelerinde Çalışan Doktorların ve Hemşirelerin Stres Kaynakları ve Stresin Performanslarına Etkilerine İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği) Öz
İpek İMİRLİOĞLU
 
Sayı: 2 Devletin Küçültülmesine Yönelik Politikaların Türk Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkisi Öz
Hasan YAYLI
 
Sayı: 2 Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Süreci ve Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme Öz
Yaşar YILMAZ
 
Sayı 4 (2015) DIŞA AÇIKLIĞIN EMEK VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   XML
Osman Peker, Sami Özdil
 
Sayı: 4 Doğal ve Sosyal İmkanların Zaman-Mekan Boyutunda Eşitsiz Dağılımı ya da Bölgesel Eşitsizlikler Öz
Şevket ÖKTEN
 
Sayı: 2 Doğrudan Pazarlama Aracı Olarak Kioskların Tüketiciler Tarafından Kullanım Etkinliği Üzerine Bir Pilot Çalışma Öz
Mustafa GÜLMEZ, ARSLAN Figen KOÇKAYA
 
Sayı 4 (2015) DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KARARLARININ BELİRLEYİCİLERİ: FİRMA DÜZEYİNDE TÜRKİYE UYGULAMASI Öz   XML
İlker Sakınç
 
Sayı 4 (2015) DUYGUSAL TACİZİN İŞTEN AYRILMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİ: KONU İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA Öz   XML
Gözde Engin, Adil Oğuzhan, Sinan Ünsar
 
Sayı: 3 Düzenli Hiyerarşik Karar Verme Birimlerinin Etkinlik Değerlendirmesi Üzerine Bir Monte Carlo Çalışması Öz
H. Hasan ÖRKÇÜ, İhsan ALP
 
Sayı: 2 E-İş Sistemlerini Değerlendirmede Kullanılabilecek Performans Ölçütleri Öz
Ali İhsan ÖZDEMİR, Sıtkı M. İLKAY
 
Sayı: 3 Elazığ ilinin ve bölge sanayisinin gelişmesinde İŞGEM modeli Öz
İbrahim Yaşar KAZU, Mehmet ÖLMEZ
 
Sayı 3 (2016) ELEKTRİK ENERJİSİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: TÜRKİYE’DE KULLANICILARA YÖNELİK BİLGİSAYAR UYGULAMA ÖNERİSİ Öz   XML
Yasin AFŞAR, Yrd. Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK
 
Sayı 2 (2014) ENERJİ BÜYÜME İLİŞKİSİNE AMPİRİK BİR YAKLAŞIM Öz
Okyay Uçan
 
Sayı: 4 Etkililik, verimlilik ve kullanıcı tatmini açısından Türkiye'deki e-Devlet sitelerinin kullanılabilirliği Öz
Gökmen ÇETİN, Aslıhan TÜFEKÇİ
 
Sayı: 4 Etkin ve verimli kamu yönetimi için ekonomik ve siyasal bakış Öz
M. Akif ÖZER
 
Sayı: 2 Etkin ve verimli yönetim için değişim mühendisliği uygulamaları Öz
M. Akif ÖZER
 
Sayı: 1 Evle İlgili İşlerde Verimlilik: Kadınların Çevresel Tasarıma İlişkin Bilgi Düzeyleri Öz
Velittin KALINKARA, Nurten ÇEKAL
 
Sayı: 4 Farklı bir Ülke, farklı bir kültür: kültür şoku (kültürlerarası adaptasyonun sağlanması) Öz
Ayşen Temel EĞİNLİ
 
Sayı 1 (2014) FARKLI YÖNTEMLER İLE TÜRK KONTEYNER LİMANLARININ VERİMLİLİĞİ Öz   XML
Alpaslan Ateş, Soner Esmer
 
Sayı: 2 Fast food işletmelerinde mal ve hizmet kalitesinin artırılması için kalite fonksiyon yayılımı uygulaması Öz
Utku KARPUZ, Murat Caner TESTİK, Fatma PAKDİL
 
Sayı: 3 Finansal performansın ölçülmesinde nakit akımına dayalı bir yöntem nakit katma değer Öz
M. Başaran ÖZTÜRK, Eyyüp Ensari ŞAHİN
 
Sayı: 3 Firmaların Öz Sermaye Verimliliğindeki Değişmelerin Du-Pont Kontrol Şeması İle Analiz Edilmesi: Lojistik Sektöründeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama Öz
Hüseyin ŞENKAYAS, Yusuf KADERLİ
 
Sayı 3 (2015) FISHER ETKİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN GEÇERLİ Mİ? BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ: 1980-2013 Öz   Başlıksız
Osman Cenk Kanca, Adem Üzümcü, Ahmet Deniz
 
Toplam 232 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388