Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 1 Fiyat ve Verimlilik İlişkilerine Yönelik Kalitatif Bir Pilot Çalışma Öz
Göknil Nur KOÇAK
 
Sayı 2 (2014) FREDERICK TAYLOR’IN GÖRÜŞLERİNİ 21. YÜZYIL YÖNETİM MANTIĞI İLE YENİDEN OKUMAK Öz
Akif Özer
 
Sayı 2 (2015) GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE MODA TASARIMI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ATÖLYE ÇALIŞMALARININ HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME (HMD) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   XML
Emre Özgür Bulduk, Tufan Süren, Songül Kuru
 
Sayı: 4 Geleceğin Örgütlerinde İnsan Kaynakları İçin Başarı Ölçülerine Yönelik Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Yaklaşım Öz
Nezih Metin ÖZMUTAF
 
Sayı 1 (2016) GEMİ İŞLETMECİLİĞİNDE ETKİNLİK VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ: KURU DÖKME YÜK DENİZ TAŞIMACILIĞI ALANINDA HİZMET SUNAN GEMİ SAHİBİ İŞLETMEDE BİR UYGULAMA Öz
Mehmetcan Palamut, Didem Özer Çaylan
 
Sayı 1 (2016) Girişimci Destek Programlarının İncelenmesi ve Teknogirişim Desteği Programı Öz   XML
Yunus ÖZMODANLI, Doç. Dr. Özlem Müge TESTİK
 
Sayı: 3 Güçlendirme ve bağlılık ilişkisinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi Öz
Hakan KOÇ, Yasin BOYLU, Hüseyin ALKIŞ
 
Sayı: 2 Hamilelikte insan kapitalinin sürdürülebilirliği: Ergonomik bir bakış açısı Öz
Şengül HABLEMİTOĞLU, Emine ÖZMETE, Filiz YILDIRIM
 
Sayı: 3 Hareketsiz yaşamlar kültürü ve beraberinde getirdikleri Öz
Levent İLHAN
 
Sayı 1 (2014) HASTANE ÇALIŞANLARININ KURUM İÇİ POLİTİK DAVRANIŞLAR VE ETİK İKLİM ALGILAMALARI Öz
Elif Dikmetaş Yardan, Nurcan Coşkun Us
 
Sayı: 4 Hastane Etkinliğinin Artırılmasında Sağlık Bilişim Sistemlerinin Önemi: Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama Öz
Musa ÖZATA
 
Sayı: 2 Hastane sektorunde faktor analizi ile sektorel finansal oranların oluşturulması Öz
Menderes TARCAN
 
Sayı: 3 Hastanelerde sözleşmeli hemşirelerin işgücü devri ve hizmet kalitesi Öz
Fatma DEMİRKAYA, Hüseyin İNCE
 
Sayı: 3 Hastanelerde verimlilik artışı için hasta güvenliği uygulamaları ve hasta güvenliğinin sağlanmasında dönüşümcü liderliğin etkisi Öz
Neslihan DERİN, Erkan T. DEMİREL
 
Sayı: 3 Hayvancılık işletmelerinde maliyeti oluşturan masraf unsurları ve et sanayi işletmelerinde safha maliyet sistemi Öz
Engin SAKARYA, Yılmaz ARAL
 
Sayı: 4 Hazır giyim işletmelerinin ergonomik olarak düzenlenmesinin çalışma verimliliği ve kalite üzerindeki etkisi Öz
Arzu ARSLAN
 
Sayı: 2 Hazır giyim tüketicilerinin vitrin tasarımlarından etkilenme durumları Öz
Arzu ARSLAN, Esra ARĞILLI
 
Sayı: 2 Hemşirelerin İş Performansını Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği Öz
Ömer GİDER, Yunus TAŞ, Mehmet TOP
 
Sayı: 4 Her şey dahil pansiyon sisteminin turistler ve türk turizm işletmeleri açısından etkilerinin değerlendirilmesi Öz
Bayram ŞAHİN
 
Sayı 1 (2014) HİSSE SENEDİ FİYAT VERİMLİLİĞİNİN MARKOV ZİNCİRLERİ İLE ANALİZİ BIST TEKNOLOJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz
Aslı Özdemir, Erhan Demireli
 
Sayı: 1 Hizmet içi eğitimde verimliliğin ölçülmesi Öz
Asuman UĞUR, Ömer KUTLU
 
Sayı: 2 Hizmet kalitesine ilişkin beklenti ve algılar arasındaki farkın nedenleri Öz
İbrahim YILMAZ
 
Sayı: 1 İhracat performansı ölçütleri ve ihracat performansını etkileyen faktörler Öz
Eyüp KAHVECİ
 
Sayı: 1 İktisadi Dalgalanmalar Olgusu Çerçevesinde Türkiye'de Sürdürülebilir Büyüme Öz
Halit SUİÇMEZ, Aykut EKİNCİ
 
Sayı: 4 İlk beş yüz imalat sanayi işletmesi içerisine giren kamu kuruluşlarının kaynak kullanımı ve etkinlik analizi (türkiye örneği: 1993–2000) Öz
Recep KÖK, M. Ensar YEŞİLYURT
 
Toplam 232 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388