Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 4 İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının incelenmesi (Adıyaman ili örneği) Öz
H. Hüseyin TAŞAR
 
Sayı: 3 İmalat sanayi işletmelerinde verimlilik yönetimi ve denizli ilinde karşılaştırmalı bir alan çalışması Öz
M. Hürol METE, Öznur AZİZOĞLU
 
Sayı: 2 İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı Öz
Gülser KÖKSAL, İnci BATMAZ, Murat Caner TESTİK, Fatma GÜNTÜRKÜN
 
Sayı: 1 İmkb'de işlem gören spor firmalarının sermaye yapısının belirleyicileri üzerine bir analiz Öz
M. Başaran ÖZTÜRK, Eyyüp Ensari ŞAHİN
 
Sayı: 1 İMKB-100 endeksinde yer alan şirketlerin borç yapısını belirleyen faktörler 1 Öz
Nurhan AYDIN, Gülşah KULALI
 
Sayı 4 (2014) İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ Öz   Başlıksız
Bekir Elmas, Emre Yakut, Sertaç Arı
 
Sayı: 3 İş Etiği Olgusu Üzerine Kavramsal Bir İrdeleme: Etik Kuralların İşletmelerde Uygulanması Öz
Alpaslan YÜCE
 
Sayı: 1 İş Stresi Faktörlerine İlişkin Seyahat Acentası Çalışanlarının Düşünce ve Algılamaları Üzerine Bir Araştırma Öz
Mehmet SARIIŞIK
 
Sayı 4 (2015) İŞ TATMİNİ, PERFORMANS, İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: HASTANE ÖRNEĞİ Öz   Başlıksız
Sabahattin Tekingündüz, Mehmet Top, Mustafa Seçkin
 
Sayı 4 (2013) İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: İLAÇ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz
Sinan Ünsar, Altan Ayan
 
Sayı: 1 İş Yaşamı Niteliği Çalışmaları Öz
Murat TAŞDAN
 
Sayı: 4 İşgörenlerin iş güvenliğine yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi: bir hazır giyim fabrikasında vaka çalısması Öz
A. Sinan ÜNSAR
 
Sayı: 2 İşgörenlerin organizasyonda çalışma süresi ve iş değiştirme sıklığının örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi Öz
Derya KARA
 
Sayı: 1 İşletme performansının ölçümü: topsıs çok kriterli karar verme yöntemi üzerine bir uygulama Öz
Erhan DEMİRELİ, N.Mine TÜKENMEZ
 
Sayı: 3 İşletmelelerde Verimlilik Aracı Olarak Uyumcu İşletme Modeli ve Uygulamasına Yönetik Bir Araştırma Öz
Çetin BEKTAŞ, Hüseyin YILMAZ
 
Sayı 3 (2016) İŞLETMELER İÇİN YENİ BİR PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ ÖNERİSİ Öz   XML
Dursun BALKAN, Murat ARIKAN
 
Sayı: 3 İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı ve Etkinliği: Otel İşletmeleri Açısından Kavramsal Bir İnceleme Öz
Elbeyi PELİT
 
Sayı: 3 İşyeri Sağlıklı Yaşam Programları'nın İşletmeler Üzerindeki Etkisi Öz
Murat TÜRK, Ahmet YAZILITAŞ
 
Sayı 3 (2015) İZMİR’DE İŞLETMELERİN SANAYİ SİCİL VERİ TABANINA GÖNDERDİKLERİ VERİLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ Öz   Başlıksız
Ali Özdemir, Rasim Akpınar, Aysel Çetindere
 
Sayı: 4 Kadınların evde iş kolaylaştırma yöntemlerine ilişkin görüşleri ve bu yöntemleri kullanma durumları Öz
Nurten ÇEKAL
 
Sayı: 2 Kadınların kentsel hizmetlerden yararlanma düzeyleri, sorunlar ve çözum önerileri – Trabzon ili örneği Öz
Nuray KANSIZ, AKIN Şebnem ACUNER
 
Sayı: 1 Kalite kontrolunde istatistiksel tekniklerin yeri ve önemi Öz
Selahattin YAVUZ
 
Sayı: 4 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi'nin Üniversite Öğrencileri Arasında Hangi Ölçülerde Tanındığına Yönelik Bir İnceleme Öz
Ali ERBAŞI, Gülcan BAŞAK, Süleyman ERSÖZ
 
Sayı: 3 Kalite yönetimi perspektifinden karşılaştırmalı analiz: Bursa Osmangazi ve İnegöl belediyeleri Öz
Sanem BERKÜN
 
Sayı: 4 Kamu Hastanelerinin Finansal Performansını Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesi Öz
Nermin ÖZGÜLBAŞ, Ali Serhan KOYUNCUGİL, Mert BİLGİN, Ali ALTIPARMAK
 
Toplam 232 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388