Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 1 (2015) KAMU HİZMETLERİNİN STANDARTLAŞTIRILMASI İLE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Öz   XML
Fatma Müge Algan
 
Sayı 4 (2014) KAMU ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ: POTANSİYEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   Başlıksız
Aydın Usta
 
Sayı: 3 Kamu yönetiminde etkin ve verimli takım çalışması Öz
Ufuk AYHAN
 
Sayı: 1 Kamu yönetimini araştırmak Öz
M. Kemal ÖKTEM
 
Sayı 3 (2014) KAMUDA MÜŞTERİ (VATANDAŞ) ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI VE E-DEVLET SİSTEMİ Öz   XML
Yasin Uygur
 
Sayı: 3 Kamusal Kalkınmada Proje Yönetimine Yönelik Modelsel Bir Yaklaşım Öz
Yrd.Doç. Dr. Aydın USTA
 
Sayı 3 (2014) KÂR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLARDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNE DAYANAN BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNSEL PERFORMANS KARNESİ Öz   Başlıksız
Yaşar Köse, Hakan Karabacak, Murat Atik
 
Sayı 4 (2014) KARMAŞIK ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN TEST EKONOMİSİ Öz   Başlıksız
Onur Koyuncu
 
Sayı: 1 Kayıt Dışı Ekonomi ve Verimlilik Öz
Neşe ŞENGÖK, Halit SUİÇMEZ
 
Sayı: 1 Kazanç paylaşım planları Öz
Kurtuluş KAYMAZ
 
Sayı 4 (2013) KIRIKKALE BELEDİYESİ’NDE GÖREV YAPAN ZABITA PERSONELLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   XML
Alper Gürer, Yunus Bahadır Güler
 
Sayı: 3 KOBİ'lerde rekabet gücünün geliştirilmesinde müşteri ilişkileri yönetimi Öz
Aydın KAYABAŞI
 
Sayı 3 (2015) KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ÇEVRE MUHASEBESİNE BAKIŞ AÇILARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ Öz
Muhammet Fatih Sancar, Doğan Kutukız, Abdullah Uslu
 
Sayı 1 (2016) Konaklama İşletmelerinin Tercihinde Bir Araç Olarak AHP Yöntemi: Zincir Oteller Üzerine Bir Uygulama Öz   Başlıksız
Öğr. Gör. Mesut ÜLEN, Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ
 
Sayı: 4 Konfeksiyon İşletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi ve Analizi Öz
Önder YÜCEL
 
Sayı: 4 Konutlarda Verimli Aydınlatma İlkeleri Öz
Seher ERSOY, A. Fuat ERSOY
 
Sayı: 4 Kriz Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği Öz
Fatma Neval GENÇ
 
Sayı: 3 Küresel finansal krizin KOBİ'ler üzerindeki etkileri ve uygulanan pazarlama stratejileri Öz
Mustafa GÜLMEZ, Canan YILMAZ, Tuğba ÖZBÖLÜK
 
Sayı: 3 Kurum kültürünün halkla ilişkiler çalışmalarına etkisi halkla ilişkiler ve kurum kültürü arasındaki etkileşim Öz
FETTAHOĞLU Sevgin DEMİRCİ
 
Sayı 4 (2013) MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ RÜZGÂR ELEKTRİK SANTRALLERİNİN (RES) GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE ÖLÇÜMÜ Öz   Başlıksız
Tamer EMRE, Mine Ömürgönülşen
 
Sayı 3 (2016) MERKEZ BANKALARINDA ÖRGÜTSEL YAPI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İÇİN BİR ÖNERİ Öz   Başlıksız
Dr. Eyup KAHVECİ, Dr. Ayhan Bülent TOPTAŞ
 
Sayı: 4 Modern Yönetime Doğru Olmazsa Olmaz Koşul: Etkin Devlet Öz
M. Akif ÖZER
 
Sayı: 3 MPM Stratejik Planlama Sürecinde Verimliliğin Tüketim Boyutu ve Tüketicinin Korunması Üzerine Düşünceler Öz
Ferda HEKİMCİ
 
Sayı: 3 Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma Öz
Mehmet DEMİR, İsmail ANASIZ
 
Sayı 3 (2016) Müşteri Güçlendirme ile Algılanan Pazarlama Performansı İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama Öz
İbrahim Bozacı, Tülin Durukan
 
Toplam 232 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388