Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 3 Müşteri Şikayetleri ve Çözülmeyen Şikayetlerinin Finansal Sonuçları Öz
Gülfidan BARIŞ
 
Sayı: 3 Müşteri tatmin araştırmalarının stratejik önemi ve kritik başarı faktörleri: Sağlık sektöründe bir örnek uygulama Öz
Bilçin TAK, Umut EROĞLU
 
Sayı: 2 Müziğin Çalışma Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Öz
Ali YAYLI, Muharrem TUNA, M. Nurettin ALABAY
 
Sayı: 1 Öğrenmenin Olduğu Yer: Mecazlar ve Planlama Grubunda Yerleşik Öğrenme. Silvia Gherardi (Human Relations, Vol. 53, No.8, 1057-1080; 2000) Öz
Silvia GHERARDI
 
Sayı: 2 Örgüt belleğinin kapsamı ve etkileri uzerine nitel bir araştırma Öz
Oğuz TÜRKAY
 
Sayı: 3 Örgüt Performansı Üzerinde İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Örgüt İçi Güvenin Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma Öz
Belgin AYDINTAN
 
Sayı 2 (2016) ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETİN ÇÖZÜMÜ AÇISINDAN KULLANILABİLİRLİĞİ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   XML
Ece KONAKLIOĞLU, Olcay ÖZIŞIK YAPICI
 
Sayı: 1 Örgütlerde İş Tatminini Etkileyen Etmenler ve Emniyet Mensupları ile Yapılan Alan Araştırması Öz
Semra TETİK, Gümran UÇAR, Bahar YALÇIN
 
Sayı: 3 Örgütsel etkinliğin arttırılmasında Web sitelerinin bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanımı Öz
AKTAŞ Melike YAMANOĞLU, B. Pınar ÖZDEMİR
 
Sayı: 2 Otel işletmelerinde çalışan personelin aldığı hizmet içi eğitimin verimliliğe Öz
Abdullah USLU, Doğan KUTUKIZ, Hüseyin ÇEKEN
 
Sayı: 2 Otel İşletmelerinde İşe Alıştırma Eğitimi: Ankara'da Bir Araştırma Öz
Oktay EMİR, Ali AVAN
 
Sayı 2 (2015) OTOMOBİLLERDEKİ YAKIT SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİN VERGİ VE TÜKETİCİ YATIRIM POLİTİKALARINA ETKİLERİNİN ANALİZİ Öz   Başlıksız
Murat Atik, Tuncer Koruvatan, Bülent Yılmaz, Yaşar Köse
 
Sayı 2 (2014) ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İL EĞİTİM DENETMENLERİNİN DAVRANIŞLARININ MESLEKİ ETİK AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN ÖRNEĞİ) Öz   XML
Hüseyin Taşar
 
Sayı: 3 Özel sektörde hizmet içi eğitim programlarını değerlendirme (kuruluş içi kalite denetçisi programını değerlendirme örneği) Öz
Ömer Cem KARACAOĞLU
 
Sayı: 4 Özel Sermalyeli Ticaret Bankalarının Yabancı Bankalar ile Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi (1992-2004 Yılları Arası) Öz
Selçuk DURANLAR
 
Sayı: 2 Paket Turlarda Müşteri Memnuniyeti ve Antalya Yöresinde Bir Uygulama Çalışması Öz
Neşe ÇAKIR
 
Sayı 1 (2015) PAZAR BÖLÜMLENDİRME ARACI OLARAK TUTUM VE NİYETİN BİR ARADA KULLANIMI: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz
Öznur Özkan Tektaş, Koray Çamlıca
 
Sayı: 2 Performans Değerlendirme Sisteminin İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi ve Örnek Bir Uygulama Öz
Ferhat YILMAZ, Sinan ÜNSAR
 
Sayı: 3 Performans değerlendirme sonuçlarının kariyer yönetim sürecinde kullanımı ve çalışan verimliliği üzerine yansımaları: teorik bir değerlendirme Öz
Kurtuluş KAYMAZ
 
Sayı: 2 Performans Değerlendirmede Paradigma Değişimi: Finansal Olmayan Ölçüler Finansal Ölçülerin Yerini Alabilir mi? Öz
M. Fatih GÜNER
 
Sayı 1 (2015) PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELİ SONUÇ KARTI UYGULAMASI Öz   Başlıksız
Mehmet Cahit Güran, Eyup Kahveci, Sumru Oyman
 
Sayı: 1 Radikal ve adımsal teknolojiler içerikli endüstrilerde bilgi ekonomisi: Turkiye endüstri içi ticaret örneği Öz
Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK, Oğuz KARA, Üzeyir AYDIN
 
Sayı: 3 Risk Yönetimi ve İşletmelerde Uygulanabilirliği Öz
Demet BARLİN HARMANKAYA
 
Sayı: 2 Sağlık bakanlığı hastanelerinde performansa dayalı ek ücret ödeme sisteminin değerlendirilmesi: Hastaların görüşleri Öz
Ali GAZİ, Mehmet TENGİLİMOĞLU, Mehmet TOP, Menderes TARCAN, Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ
 
Sayı: 3 Sağlık çalışanlarının iş doyumunu etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmesi Öz
Serap TAŞKAYA, Bayram ŞAHİN
 
Toplam 232 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388