Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 1 Sağlık Hizmetleri Kalitesinin Bir Göstergesi Olarak Hasta Tatmini: Bir Eğitim Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Öz
Bayram ŞAHİN, Fatma YILMAZ
 
Sayı: 3 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Fiziksel Ortam Üzerine: B ve C Grubu Özel Hastaneler Örneği Öz
Aykut EKİYOR
 
Sayı 3 (2014) SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE KARMAŞASI: “SAĞLIK HİZMETLERİ ÇOK BOYUTLU KALİTE MODELİ” Öz   XML
İbrahim Kayral
 
Sayı 3 (2014) SAĞLIK KURULUŞLARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN GELİŞİMİ VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇÜM YAKLAŞIMLARI Öz   XML
Songül Çınaroğlu, Bayram Şahin
 
Sayı: 1 Sağlık Kurumlarında Verimlilik ve Veri Zarflama Analizi Öz
Elif DİKMETAŞ
 
Sayı: 2 Sağlık sektöründe hekim performansının değerlendirilmesi Öz
Songül ÇINAROĞLU
 
Sayı 3 (2016) SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDEN DEĞİŞİME DİRENCİN ÖLÇÜLMESİ Öz   Başlıksız
Doç. Dr. Sedat BOSTAN, Öğr. Gör. Aslı KÖSE ÜNAL
 
Sayı: 1 ŞanlıUrfa'nın Turizm Pazar Potansiyeli ve GAP Bölgesi Kalkınmasındaki Önemi Öz
Şevket ÖKTEN, Hüseyin ÇEKEN
 
Sayı: 1 Satın alma fonksiyonunun değişen rolu ve stratejik önemi: Üç orta ölcekli işletmede karşılaştırmalı analiz Öz
Figen DALYAN
 
Sayı: 1 Satış geliştirme çabalarının öğretim elemanlarının satın alma davranışları üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik bir araştırma Öz
Şükran KARACA, Mustafa GÜLMEZ
 
Sayı 2 (2015) SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, DOĞRULANMASI VE RAPORLANMASI Öz   XML
Tekin Altuğ, Füsun Zehra Özkan
 
Sayı: 3 Seyahat acenteleri örneğiyle turizmde sürdürülebilirlik: Ekoetiket, sertifikasyon ve akreditasyon programı Öz
Nazmiye ERDOĞAN
 
Sayı: 2 Shewhart Kontrol Grafiklerinde Kontrol Dışı Durumlar Öz
Selahattin YAVUZ
 
Sayı: 1 Sınav çizelgelemesi için matematiksel model yaklaşımı Öz
M. Fatih ACAR, Mehmet ŞEVKLİ
 
Sayı: 3 Sosyal kapital kavramına ekosistem yaklaşımı: Sosyal refahına yatırım Öz
Emine ÖZMETE, Filiz YILDIRIM
 
Sayı: 1 Spor yönetiminde inovasyon yaklaşımı Öz
Sebahattin DEVECİOĞLU, Eyüp YILDIRIM, Oğuzhan ALTINGÜL
 
Sayı 4 (2013) STANDARDİZASYONUN EKONOMİK ve SOSYO-EKONOMİK GETİRİLERİ Öz   Başlıksız
Fatma Müge Algan
 
Sayı: 4 Strateji, stratejik yönetim ve stratejik yönetim modeli Öz
Eyüp KAHVECİ
 
Sayı 4 (2015) SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA VE “YAVAŞ ŞEHİRLER” Öz   Başlıksız
Ferda Hekimci
 
Sayı: 3 Takım çalışmaları ve verimlilik ilişkisi: Karar alma süreçlerinin etkinlik kazanmasında liderin rolü Öz
YILDIRIM Sema BECERİKLİ
 
Sayı: 1 Tam zamanında üretim ortamında tedarikçi ilişkilerine dair bir uygulama Öz
Mustafa ÖZTÜRK, Hüseyin ŞENKAYAS, Zekiye ÇAMLICA
 
Sayı: 1 Teknokratik teori: Tarihsel perspektifte temel temalar Öz
Cangül TOSUN, Fatih KESKİN
 
Sayı: 2 Ticari Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin ve Verimliliğinin Değerlendirilmesinde Kritik Olaylar Tekniği'nin Kullanımı Öz
Bahtışen KAVAK, SÜRÜCÜ Pelin ERTEM
 
Sayı: 1 Tokat ili Erbaa Ovası'nda süt sığırcılığı yetiştiriciliğinin karlılığı (bir yatırım analizi örneği) Öz
Gülçin ALTINTAŞ, Yaşar AKÇAY
 
Sayı: 1 Tokat-Kazova yöresinde şekerpancarı ve buğday için bitki-verim fonksiyonları Öz
Atila ALTINTAŞ, Gülçin ALTINTAŞ, Osman KARKACIER
 
Toplam 232 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388