Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 2 Toplam kalite yönetimi (TKY)'nin kurumsal imaj üzerine etkileri: Yönetici görüşleri üzerine bir araştırma1 2 3 Öz
Enis Baha BİCER, Hasan EKİNCİ, Ümit NALDÖKEN
 
Sayı: 3 Tüketicilerin Yerel ve Ulusal Süpermarket Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Öz
Mustafa GÜLMEZ
 
Sayı: 2 Türk bankacılık sektöründe organizasyonel etkinlik ve etkinsizliğin kaynakları Öz
Üzeyir AYDIN, Recep KÖK
 
Sayı: 2 Türk hazır giyim sanayinde internet kullanım amacının belirlenmesi Öz
Ahmet ÖZBEK
 
Sayı 3 (2015) TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI İÇİN ETKİNLİK ANALİZİ: KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN ETKİLERİ Öz   XML
Serdal Ergün, Nezir Köse
 
Sayı 1 (2015) TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME Öz   Başlıksız
Derya Dinçer, Sinan Ünsar
 
Sayı: 1 Türkiye Ekonomisi Girdi-Çıktı Yapısında Ormancılık Sektörünün Etkisi: Analitik Bulgular Öz
Bekir KAYACAN
 
Sayı: 2 Türkiye Ekonomisinde Öne Çıkan Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayii Alt Sektörlerinin Belirlenmesi Öz
Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GÜNDOĞMUŞ
 
Sayı: 1 Türkiye emek pazarının hürriyet İK gazetesine yansıyan görünümü-2006: Aradığınız işgören rakip firmada çalışıyor Öz
Rıfat MİSER
 
Sayı: 3 Türkiye şeker sanayisinde şeker fabrikalarının etkinliği Öz
Emre Güneşer BOZDAĞ
 
Sayı 4 (2014) TÜRKİYE'DE BÖLGESEL GELİR DAĞILIMI IRAKSAMASI, VERİMLİLİK VE DİĞER DİNAMİKLERLE İLİŞKİSİ Öz   XML
Sinan Borluk
 
Sayı: 2 Türkiye'de e-devlet uygulamalarının ve birlikte çalışabilirliğin ölçüm ve değerlendirilmesi Öz
Halil İbrahim BÜLBÜL, Talat POSTACI, Leyla YILMAZ
 
Sayı: 4 Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankaların Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Ölçümü Öz
Şule KIRKIK, Pınar PEHLİVAN
 
Sayı: 2 Türkiye'de iş kazaları ve iş kazalarını önlemede güvenlik kültürünün sağlanması ve geliştirilmesi Öz
Salih DURSUN
 
Sayı: 4 Türkiye'de makarna sektörünün rekabet gücü açısından değerlendirilmesi Öz
Şule TURHAN
 
Sayı: 1 Türkiye'de Pamuğa Yönelik Destekleme Politikaları ve Devlete Getirdiği Yük Öz
Müslime NARİN
 
Sayı: 2 Türkiye'de Sebze Üretimi ve Gelecek İçin Bazı Öneriler Öz
Sait ENGİNDENİZ
 
Sayı: 1 Türkiye'deki AR-GE faaliyetlerinin yapısının ve etkinliğinin incelenmesi Öz
Cem TİNTİN
 
Sayı 2 (2014) TÜRKİYE'NİN YENİ PAZAR ARAYIŞLARI İÇİNDE İSLAM ÜLKELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Öz   Başlıksız
Kahraman Arslan
 
Sayı: 2 Türkiyede kümelenme yaşam döngüsü: OSTİM Medikal Sanayi kümelenmesi örneği Öz
Demet EROL, Kübra YILDIRIM
 
Sayı: 3 Türkiyenin elektrik tüketimine karşı olan bağımlılığı ve verimliliği: Esneklik ve var analizi Öz
Selahattin BEKMEZ, Müge MANGA
 
Sayı 1 (2014) TÜRKİYE’DE AKDENİZ BÖLGESİ’NDE LOJİSTİK MERKEZ YERİ SEÇİMİ İÇİN BULANIK SERİM TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIMI UYGULAMASI Öz   XML
Fahriye Uysal, Mustafa Gülmez
 
Sayı 1 (2016) Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Devlet Malzeme Ofisi’nin Durumu Öz   XML
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alp ERTEM
 
Sayı 2 (2016) TÜRKİYE’DE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Öz   XML
Cem IŞIK
 
Sayı: 3 Türkiye Sanayiinde (1987-2007) İşgücü Verimliliği ve Yatırımlar İlişkisi (Doğrusal Bağıntı Çözümlemesi) Öz
Dr. Halit SUİÇMEZ
 
Toplam 232 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388