Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 4 Uçuş Gecikmeleri ve Havayolu İşletmelerinin Maliyetleri Üzerindeki Etkileri Öz
Suat USLU
 
Sayı: 3 Ülkemizde Kıyaslamanın (Benchmarking) Bilinirlik ve Kullanım Düzeyi Öz
Bülent KAYA, Sabri İNAN, Gül TAŞKIRAN
 
Sayı: 1 Ulusal Ekonomide Ormancılık Sektörü: Tanımsal Girdi-Çıktı Analizi Bulgular Öz
Bekir KAYACAN
 
Sayı: 2 Üniversite gençliğinin bilgi, iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanım etkinliği üzerine bir alan araştırması Öz
Sibel ATAN, Murat ATAN, Şükrü ALATAŞ
 
Sayı: 3 Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi Öz
Derya KARA
 
Sayı: 2 Üniversiteye Girişte Bölgeler Arası Fırsat Eşitsizliği Öz
Sadık KARTAL
 
Sayı: 4 Üretimde altı sigma yaklaşımının üretimde toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde bir uygulaması Öz
Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Nilay ŞAHİN
 
Sayı 2 (2016) ÜRÜN VARYANT YÖNETİMİ Öz   XML
Engin AKMAN
 
Sayı 1 (2016) VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE UYGULAMA ALANI TÜRKİYE OLAN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMALARI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE DEĞERLENDİRMELER Öz
Yrd. Doç. Dr. Kazım Barış ATICI, Arş. Gör. Ahmet Bahadır ŞİMŞEK, Prof. Dr. Aydın ULUCAN, Doç. Dr. Mustafa Umur TOSUN
 
Sayı 2 (2016) VERİ ZARFLAMA ANALİZİ ve TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ: ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   XML
Nilüfer BAYRAM
 
Sayı 2 (2016) VERİMLİ PROJE YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE TAAHHÜT PROJELERİNİN RİSK İÇERİKLİ FİYATLAMASI VE NAKİT AKIM RİSKLERİNİN FİNANSAL RİSK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   XML
İlhami KARAHANOĞLU
 
Sayı: 3 Verimliliği etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu üzerinde bir uygulama Öz
Nuray TEZCAN
 
Sayı 1 (2015) VERİMLİLİĞİN EKONOMİ POLİTİĞİ (VEP) Öz   Başlıksız
Halit Suiçmez
 
Sayı: 2 Verimlilik Artışlarının İstihdam Üzerindeki Etkileri: Teorik ve Ampirik Bulgular Öz
Nısfet UZAY
 
Sayı 4 (2013) VERİMLİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKA ARAYIŞLARI Öz   Başlıksız
Halit Suiçmez
 
Sayı: 3 Verimlilik Yönetiminde Ölçme ve Teşhis: Bir KOBİ Uygulaması Öz
Umut Demirtaş, Yrd. Doç. Ekin Tokat
 
Sayı 1 (2014) YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN VERİMLİLİK ETKİSİ: TÜRKİYE, ÇİN VE HİNDİSTAN ÖRNEKLEMİNDE KARŞILAŞTIRMALI ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Öz   XML
İsmet Göçer, Osman Peker
 
Sayı: 4 Yalın hizmet - değer akış haritalama ve bir acil serviste uygulama Öz
Ömer Faruk EFE, Orhan ENGİN
 
Sayı: 1 Yazılım pazarlaması ve yazılım sektörünün pazarlama zekalarının incelenmesi Öz
Abdullah OKUMUŞ, Feride MUTLU
 
Sayı: 3 Yeni ekonomi bağlamında KOBİ'lerde verimlilik arayışları: e- ticaret ölçeğinde bir değerlendirme Öz
Abdullah SOYSAL
 
Sayı: 1 Yeni Göreve Başlayan Öğretmenlerin Mesleki Sosyalleşmeleri Öz
Sadık KARTAL
 
Sayı: 3 Yeni ürün geliştirmede pazar bilgisi yönünden karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Öz
Abdullah OKUMUŞ
 
Sayı: 1 Yeni yatırım teşvik sisteminin etkinliği Öz
Demir Ahmet ŞAHİN, Başak Berçin DOĞAN
 
Sayı 3 (2014) YENİLİK VE ÜLKELERARASI KARŞILAŞTIRMALAR Öz   XML
Aslıhan Sertkaya
 
Sayı: 4 Yerel ürünlerin ekonomik kalkınmadaki önemi Öz
Handan GİRAY, F. Zehra ÖZKAN, Hülya ORAN
 
Toplam 232 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1013-1388