İÇERİKLERİNE GÖRE YÖNLENDİRİLEBİLEN DİJİTAL BİLGİLENDİRME EKRANLARININ TASARIM VE UYGULAMASI

CEM YILDIZ
1.128

Öz


Günümüzde kişi ve toplumlara iletilmek istenen mesaj, reklam ve duyuru gibi bilgilendirme içeriklerinde basılı materyaller kullanılarak yapılan klasik yöntemler etkisini halen sürdürmektedir. Bu yöntemlerin tercih edilmesinin sonucunda duyuruların kâğıtlar üzerine basım, baskı ve kâğıt maliyetleri, gerekli yerlere iletilmesinden doğan dağıtım maliyeti, baskıdan sonra meydana gelen değişikliklerin anında yansıtılamamasından doğan bilgi eksiklikleri gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir. Bu durum özellikle kısıtlı imkânlara sahip eğitim kurumlarının bütçelerine sürekliliğin sağlanması açısından (kâğıt ve mürekkep maliyeti, dağıtım maliyeti vb.) ek yük getirdiği gibi, iletilmek istenen mesajların, öğrenciler ve çalışan personel gibi hedeflenen kitlelere doğru ve zamanında ulaştırılamama riskini de doğurmaktadır. Ayrıca bu amaçla kullanılan kâğıt ve metallerin geri dönüşüm döngüsünde yeterince değerlendirilememesi çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Bu çalışma kapsamında geleneksel bilgilendirme yöntemlerinin yerine kullanılabilecek içerik yönetimi tabanlı dijital bilgilendirme ekranları ve medya oynatıcıları tasarlanmıştır. Dijital Tabela uygulamalarında kullanılan ekranlar ve medya oynatıcılar yüksek maliyetler içerdiğinden uygulama bölümü, içeriklerin gösterildiği ekranlar ve medya oynatıcılar üzerinde yapılmıştır. Ekranların dikey veya yatay tek bir konumda çalışması yerine, gösterilecek içeriklerin yönlerine göre; kullanılan donanım ve yazılımlar ile ekranların otonom olarak yönlendirilmesi sağlanmıştır.


Tam metin:

Tam metin

Referanslar


Cisco. (2007a). Digital Signage Content Overview. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/video/digital-media- manager/prod_white_paper0900aecd805acf46.html, (07.09.2014)

Dijital Pazarlama.(2013). Geleneksel Reklam Mecralarının Avantaj ve Dezavantajları.

http://digitalpazarlama.blogspot.com.tr/2013/01/geleneksel-reklam-mecralarnn- avantaj-ve.html, (25.02.2015)

Intel. (2012). Content Management Software Market Segment Overview Brief.

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/solution- briefs/content-management-software-market-segment-overview-brief.pdf

Kapadia, K., Bavarava, H., Rathod. S., Dalsaniya. D., Joshi. A. (2014). Implementation Of Digital Signage Sixth Screen Device. IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development| 2(3):1

Kelsen, K. (2012). Unleashing the Power of Digital Signage: Content Strategies for the 5th Screen. UK: Fokal Press

Wikipedia. (2014b). http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media_player, (04.08.2014)