FİNANSAL RİSK Mİ STRES YARATIR YOKSA STRES Mİ FİNANSAL RİSK YARATIR?

Abdulkadir BARUT, Alper Veli ÇAM, Emine KAYA
2.669 425

Öz


Bu çalışma, Türkiye için  2000Q1 ve 2009Q4 döneminde finansal risk endeksi ve finansal stres endeksi ilişkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda finansal risk ve finansal stres endeksine ilişkin çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Araştırma verileri Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Türkiye için 2000Q1 ve 2009Q4 döneminde finansal risk endeksinden finansal stres endeksine doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abdymomunov, A. (2013) "Regime-Switching Measure of Systemic Financial Stress", Annals of Finance, 9(3): 455-470.

Apostolakis, G., ve Papadopoulos, A. P. (2015) "Financial Stress Spillovers Across The Banking, Securities and Foreign Exchange Markets", Journal of Financial Stability, 19: 1-21.

Avcı, M. A., ve Altay, N. O. (2013) "Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımı ile Öngörülmesi: Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere İçin Bir Analiz", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14: 47-58.

Ayaydın, H. (2014) "Uluslararası Çeşitlendirme, Finansal Bulaşma ve Küresel Finansal Kriz İlişkisi Üzerine Bir Çalışma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(3): 43-67.

Balakrishnan, R., Danninger, S., Elekdag, S., ve Tytell, I. (2011) "The Transmission of Financial Stress from Advanced to Emerging Economies", Emerging Markets Finance and Trade, 47(2), 2011, 40-68.

Cardarelli, R., Elekdag, S., ve Lall, S. (2011) "Financial Stress and Economic Contractions", Journal of Financial Stability, 7(2): 78-97.

Cevik, E. I., Dibooglu, S., ve Kenc, T. (2013) "Measuring Financial Stress in Turkey", Journal of Policy Modeling, 35(2): 370-383.

Cevik, E. I., Dibooglu, S., ve Kenc, T. (2016) "Financial Stress and Economic Activity in Some Emerging Asian Economies", Research in International Business and Finance, 36:127-139.

Cevik, E. I., Dibooglu, S., ve Kutan, A. M. (2013) "Measuring Financial Stress in Transition Economies", Journal of Financial Stability, 9(4): 597-611.

Chau, F., ve Deesomsak, R. (2014) "Does linkage fuel the fire? The Transmission of Financial Stress Across The Markets", International Review of Financial Analysis, 36, 2014, 57-70.

Christensen, I., ve Li, F. (2014) "Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach", Journal of Financial Stability, 14:54-65.

Duca, M. L., ve Peltonen, T. (2009) “Macrofinancial Vulnerabilities and Future Financial Stress: Assessing Aystemic Risks and Predicting Systemic Events’’, Financial Stability Review, 82-88.

Durkaya, M., ve Ceylan, S. (2006) "Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme", Maliye Dergisi, 150:79-89.

Elekdağ, S., Kanlı, İ. B., Smancıoğlu, Z., ve Sarıkaya, Ç. (2010) "Finansal Stres ve İktisadi Faaliyet", Central Bank Review, 10:1-8.

Fink, F., ve Schüler, Y. S. (2015) "The Transmission of US Systemic Financial Stress: Evidence for Emerging Market Economies", Journal of International Money and Finance, 55: 6-26.

Gallagher, T., J., ve Andrew, J.D. (1997) ''Financial Management'', New Jersey: Prentice Hall Inc.,

Göçer, İ. (2013) "Cari Açık Ekonomi Üzerindeki Finansal Baskıyı Artırıyor Mu?", Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi , 90: 6-18.

Gujarati, D. (1995) ''Econometrica'', Jakarta: Dasar Penerbit Erlangga,

Hakkio, C. S., ve Keeton, W. R. (2009) "Financial Stress: What is It, How Can İt be Measured, and Why Does It Matter?", Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City, 94(2): 5-50

Hippler, W. J., ve Hassan, M. K. (2015) "The Impact of Macroeconomic and Financial Stress on the US Financial Sector", Journal of Financial Stability, 21: 61-80.

Huotari, J. (2015) “Measuring Financial Stress-A Country Specific Stress Index for Fınland’’,Bank of Finland Research Discussion Papers,1-37.

Kaminsky, G. L., ve Reinhart, C. M.(2002) "Financial Markets in Times of Stress". Journal Of Development Economics, 69(2): 451-470.

Kulalı, İ. (2014) "Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması", Sosyoekonomi, 22(2): 154-170.

Illing, M., ve Liu, Y. (2003) "An Index Of Financial Stress for Canada, Ottawa, ON, Canada: Bank of Canada

Louzis, D. P., ve Vouldis, A. T. (2013) "A Financial Systemic Stress Index for Greece., Working Paper Series,1-45.

Louzis, D. P., ve Vouldis, A. T. (2012) "A Methodology for Constructing A Financial Systemic Stress Index: An Application to Greece. Economic Modelling,29(4):1228-1241.

Manamperi, N. (2015) "A Comparative Analysis on US Financial Stress Indicators", International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2): 613-623.

Nazlioglu, S., Soytas, U., ve Gupta, R. (2015) "Oil Prices and Financial Stress: A Volatility Spillover Analysis", Energy Policy, 82:278-288.

Öztürkler, H., ve Göksel, T.(2013) “Türkiye İçin Finansal Baskı Endeksi Oluşturulması’’, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Politika Notu, 1-8.

Reboredo, J. C., ve Uddin, G. S. (2015) "Do Financial Stress and Policy Uncertainty Have an Impact On The Energy and Metals Markets? A Quantile Regression Approach", International Review of Economics & Finance, 1-25.

Katos, A. V.,Lawler, K. A., ve Seddighi, H. (2000) Econometrics: a Practical Approach. London : Psychology Press.

Sims, C. A. (1980) "Macroeconomics and Reality", Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1-48.

Tarı, R. (2015) ''Ekonometri'', İstanbul: Avcı Ofset,

Uysal, D., Özer, H., ve Mucuk, M. (2009) "Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4):161–178.

Wan, J. Y., ve Kao, C. W. (2015) "Interactions between Oil and Financial Markets—Do Conditions of Financial Stress Matter?", Energy Economics, 52:160-175.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.