ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TAKLİT ÜRÜN SATIN ALMA NİYETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İbrahim Halil SEYREK, Metin SÜRME
2.679 430

Öz


Taklit ürünlerin yaygınlaşması ve önemli bir ekonomik sorun haline gelmesi, tüketicilerin bu ürünleri neden tercih ettiğini araştırmayı önemli bir hale getirmiştir. Bu çalışmada, taklit ürün satın alma davranışının gerçekleşeceğinin bir işareti ve tahminleyicisi olan taklit ürün satın alma niyeti ile ilgili faktörler 411 üniversite öğrencisinden toplanan veriler kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, taklit ürün satın alma niyeti ile ilişkili olduğu düşünülen faktörlerden cinsiyet, “pahalı ise kalitelidir” inancı ve riskten kaçınma değişkenlerinin taklit ürün alma niyeti üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Diğer yandan, taklit ürünlerle ilgili risk algısı, öznel norm, dürüstlük algısı ile daha önceden taklit ürün almış olma tecrübesinin taklit ürün satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Öğrencilerin taklit ürün alma nedenleri, en çok hangi taklit ürünleri aldıkları ve bu ürünleri nereden aldıkları ile ilgili istatistikler verilmiştir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

de Matos, C., Trindade Ituassu, C., & Vargas Rossi, C. A. (2007). Consumer attitudes toward counterfeits: a review and extension. Journal of Consumer Marketing, 24(1), 36–47.

Eisend, M., & Schuchert-Güler, P. (2006). Explaining counterfeit purchases: A review and preview. Academy of Marketing Science Review, 2006, 1.

Ergin, E. A. (2010). The rise in the sales of counterfeit brands: The case of Turkish consumers. African Journal of Business Management, 4(10), 2181.

Githii, S., Maina, S., Kamau, J. N., & Njau, M. M. (2014). An analysis on dynamics that lead to counterfeit purchasing behavior of ICT products among youths. IOSR Journal of Business and Management, 16(8), 21–29.

Havlena, W. J., & DeSarbo, W. S. (1991). On the measurement of perceived consumer risk. Decision Sciences, 22(4), 927–939.

Hoon Ang, S., Sim Cheng, P., Lim, E. A. C., & Kuan Tambyah, S. (2001). Spot the difference: consumer responses towards counterfeits. Journal of Consumer Marketing, 18(3), 219–235.

Hurriyet. (n.d.). Erişim Tarihi: Aralık 12, 2015, from http://www.hurriyet.com.tr/taklit-urunu-soyle-0-5-centi-kap-28237908

Mitchell, V.-W. (1998). A role for consumer risk perceptions in grocery retailing. British Food Journal, 100(4), 171–183.

Phau, I., & Teah, M. (2009). Devil wears (counterfeit) Prada: a study of antecedents and outcomes of attitudes towards counterfeits of luxury brands. Journal of Consumer Marketing, 26(1), 15–27.

Rahpeima, A., Vazifedost, H., Hanzaee, K. H., & Saeednia, H. (2014).

Attitudes toward counterfeit products and counterfeit purchase intention in non-deceptive counterfeiting: role of conspicuous consumption, integrity and personal gratification. WALIA Journal, (30), 59–66.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.