BİST’TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZLERİ: (2010-2015)

Selahattin KOÇ, Numan ZENGİN, Zafer YILDIZ
2.852 854

Öz


İşletmelerin performanslarını etkileyen birçok etken bulunmaktadır. İşletmelerin performansını analiz etmede ve gelecek tahminlerinde bulunmada, işletmelerin geçmiş dönemlerine ait finansal tablolarından sağlanan rasyolar kullanılmaktadır. Literatürde değişik zaman aralıklarında ve değişik yöntemlerle, farklı sektörlerdeki işletmelerin performansını ölçebilmek için değişik analiz yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada BİST[1]’ te işlem gören tarım ve hayvancılık işletmelerinin 2010-2015 dönemine ait çeyreklik verileri kullanılmıştır. Analiz yöntemi olarak panel veri kullanılmıştır. Analizde performans kriterleri olarak ROA[2] ve ROE[3] kullanılmıştır. İşletmelerin finansal tablolarından elde edilen; etkinlik süresi (X1), nakit döndürme süresi (X2), stok devir hızı (X3), alacak devir hızı (X4), aktif devir hızı (X5), aktif büyüme (X6), net satışlarda büyüme (X7) olmak üzere 7 tane rasyonun ROA ve ROE üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin ROA’ları üzerinde X1, X2, X3, X4, X5 ve X7’nin anlamlı etkileri tespit edilirken, ROE’leri üzerinde ise X1, X2, X5 ve X7’nin anlamlı etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir.Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.