KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: MİLLİ EKONOMİ MODELİ (MEM)

Nuri HACIEVLİYAGİL
2.901 561

Öz


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ülke ekonomilerinin kalkınması ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilebilmesi için son derece önemli olduğu bilinmektedir. KOBİ’lerin büyümeleri, gelişmeleri ve teşvik edilmeleri ülke ekonomilerine canlılık kazandırmak için en önemli unsurlardandır. Ancak, günümüzde KOBİ’lerin çeşitli problemlerden dolayı düzenli çalışamamaları ve ülke ekonomisine katkılarının kısıtlı kalması söz konusudur. KOBİ’lerin en önemli sorunlarından birisi finansman kaynaklarının yeterli olmamasıdır. Finansal sorunların giderilebilmesi için finansman temin edebilmek KOBİ’lerin yenilik yapabilme, büyüme ile faaliyetlerini devam ettirmede en önemli unsurdur. Finansman sorunları, işletmelerin yatırım dönemlerinde başlamakta ve işletme döneminde de devam etmektedir. Bu çalışmada, KOBİ’lere yeterli finansman desteği vermekte ne kadar başarılı olunduğu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları ile değerlendirilmiştir. Bu noktada, 2005 yılında deklare edilen Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) KOBİ’lerle ilgili boyutları değerlendirilmiş ve KOBİ’lerin finansman problemlerine çözüm olup olmayacağı tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.