KÜLTÜREL DEĞERLERİN YÖNETİCİLERİN KARAR VERME STİLİNE ETKİSİ

Handan Deniz BÖYÜKASLAN, Belkıs ÖZKARA, Şuayıp ÖZDEMİR
2.534 452

Öz


Bu çalışmada kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme stiline etkisi incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 103 işletmenin sahipleri ya da üst düzey yöneticileri katılmıştır. Anket yoluyla elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, kültürel değerlerin yöneticilerin karar verme stilleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.


Tam metin:

PDF