TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SERMAYE YETERLİLİĞİ DAVRANIŞI

Gül REİS, Rabia KÖTÜOĞLU
2.443 484

Öz


Çalışmanın amacı, Türk Bankacılık Sektörü sermaye yeterlilik oranının yıllar itibariyle değişkenliğini incelemek ve bu orana hangi faktörlerin etki ettiğini araştırmaktır. Bu amaçla aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, likidite, takibe dönüşüm oranı ve büyüklük değişkenlerinin sermaye yeterlilik oranı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı regresyon analizi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgular karlılık, likidite ve takibe dönüşüm oranının sermaye yeterlilik oranı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Aktif büyüklüğünün ise herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.