KRİZ DÖNEMLERİNDE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ: BİST 100 UYGULAMASI

Aslı ŞİŞMAN, Halil KARACA
2.398 388

Öz


Markowitz ortalama-varyans modeli, minimum riskle maksimum getiriyi sağlayacak portföy çeşitlendirmesi temeline dayanmaktadır. Markowitz, riski portföyü oluşturan menkul kıymetlerin ortalama beklenen getirilerinden sapması olarak tanımlar. Markowitz ortalama-varyans modeline göre, portföy riski, portföyü oluşturan menkul kıymetlerin ayrı ayrı riskinden daha düşük olabilmektedir. Bu çalışmada, 1999-2001 ve 2008-2010 dönemi İMKB (BİST) Ulusal-100 endeksinde bulunan aynı dönemlerde sürekli faaliyet gösteren 23 adet firma için aylık getirileri baz alınarak  ortalama-varyans modeli analiz edilmiştir. Yapılan analizde, kriz dönemlerini kapsayan dönemler için, aylık düzeltilmiş kapanış fiyatları kullanılarak getirileri hesaplanmıştır. Araştırma iki açıdan ele alınmış, ilkinde riskin minimum olduğu bir portföy modeli kurulmuştur. İkincisinde ise maksimum getiri sağlayacak bir portföy modeli oluşturulmuştur. Ortalama-varyans modelinin kriz dönemlerinde beklendiği gibi özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için maksimum çeşitlendirme yaptığı sonucuna ulaşılmış, ayrıca riski seven yatırımcı için çeşitlendirmede mümkün olabilecek en az sayıda firmaya atama yapmış ve model geçerli sayılmıştır.


Tam metin:

PDF