Yunus Araştırma Bülteni

227.667 143.457

Cilt 16, Sayı 2 (2016): HAZİRAN

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Ordu Sahilinde Biyolojik Bir Durum: Yeşil Gelgit PDF
Beyhan TAŞ, Özlem YILMAZ
Gökkuşağı Alabalığı (oncorhyncus mykiss) Yağ Asidi Bileşimine Farklı İşlemlerin Etkisi PDF
Nihayet Fadime YALÇIN, Suzan YALÇIN
Fitoplankton Pigment Konsantrasyonunun ve Boy Gruplarının HPLC Tekniği ile Belirlenmesi (Güneydoğu Karadeniz, Rize) PDF
Ertuğrul AĞIRBAŞ
Balıklıgöl'ün Bazı Fizikokimyasal Su Kalite Parametrelerinin Mevsimsel Olarak İncelenmesi PDF
Mehmet KÜÇÜKYILMAZ
Üç Tatlısu Kaynağındaki (Hatay) Zooplankton Bolluğu, Vücut Uzunluğu ve Yumurta Miktarının Mevsimsel Değişimi PDF
Ahmet BOZKURT
Manisa İli Su Ürünleri Tüketim ve Tercihleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Hakkı DERELİ, Remzi ÇELİK, Hülya SAYGI, Ahmet Adem TEKİNAY
Ege Denizi’nde Dağılım Gösteren Büyük Sardalya Balığının Sardinella aurita Valenciennes, 1847 Yumurta Verimliliği PDF
Burcu TAYLAN, Bahar BAYHAN
Güney Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Jelimsi Organizmaların Bolluk ve Dağılımları PDF
Rahşan Evren MAZLUM
Güneydoğu Karadeniz’de Yaz Dönemi Mikrozooplankton Dinamiği PDF
Ülgen AYTAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-1828