Yunus Araştırma Bülteni

292.233 167.445

Cilt 16, Sayı 4 (2016): ARALIK 2016

İçindekiler

Araştırma Makalesi

The Effect Of Grape Molasses As An Extender On Motility, Viability And Fertility In Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss W., 1792) Sperm PDF (English)
Zafer DOĞU, Faruk ARAL, Erdinç ŞAHİNÖZ, Füsun TEMAMOĞULLARI
Ağ-Kafeslerde Kışlatılan Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Uzun Süreli Açlığın Bazı Verim Özellikleri İle Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi PDF
Süleyman AKHAN, Fatma DELİHASAN SONAY, İlhan YANDI
Deneysel Yangı Oluşturulmuş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Timolün Apoptotik Antiinflamatuvar Etkinliği PDF
Banu KUBULAY, Altuğ KÜÇÜKGÜL, Azime KÜÇÜKGÜL
Erzurum Karasu Nehri Balıklarından Chalcalburnus mossulensis’in (Heckel, 1843) Karyotip Özellikleri PDF
Turgay ŞİŞMAN, Fatma ŞANLI, Yahya TEPE, Derya KILIÇ
The Comparison of The Genus Alburnus (Cyprinidae) Species with Karyotype Symmetry/Asymmetry Index (S/AI) PDF (English)
Halil Erhan EROĞLU
Cip Baraj Gölü (Elazığ)’nde Sediment Gözenek Suyunda Fosforun Mevsimsel Değişimleri PDF
Gökhan KARAKAYA, Serap SALER
Karadeniz’de Farklı Bölgelerde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus, L. 1758)’nin Otolit Morfometrisi ve Şekil Analizleri: Ukrayna ve Türkiye (Rize, Samsun) PDF
Nimet Selda BAŞÇINAR, Elvan ATILGAN
Assessment of Regional Water Resources and Eco-Biological Parameters in İstanbul PDF (English)
Arzu MORKOYUNLU YÜCE

Derleme

Gemi Sökümünün Çevresel Etkileri PDF
Muhammet BORAN

Teknik Not

First Record of Nerocila bivittata (Cymothidae, Isopoda) on Greater Weever (Trachinus draco) in the Worldwide PDF (English)
Şevki KAYIŞ, Akif ER


ISSN: 2149-1828