Yunus Araştırma Bülteni

266.166 158.916

Cilt 16, Sayı 3 (2016): EYLÜL

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Distribution of Fish Fauna in Adıyaman Region, Turkey PDF
Cemil KARA, Ahmet ALP
Evaluation of Some Physico-Chemical Characteristics of Kemeriz Dam (Zara – Sivas) PDF (English)
Ekrem MUTLU, Tuğba DEMİR
Melatonin’in Pasifik Beyaz Karidesi, Litopenaeus vannamei (Boone 1931)’nin Kabuk değişimi, Büyüme ve Et kompozisyonu üzerine etkileri PDF
Mevlüt AKTAŞ
Balık Yemlerinde Kullanılan Farklı Protein Kaynaklarının Sibirya Mersini (Acipencer baerii Brandt 1869) Jüvenillerinin Proteaz Aktivitesi Üzerine Etkileri PDF
Cemal ALPTEKİN, Kaya GÖKÇEK
The physicochemical Property of The Extruded Trout Feeds of The Leading Domestic Manufacturer in Turkey PDF (English)
İlhan YANDI, İlker Zeki KURTOĞLU
Assessment of Water Quality Parameters on Uzuncayır Dam Lake Using Principal Component and Cluster Analysis PDF (English)
Banu KUTLU, Azime KÜÇÜKGÜL, Osman SERDAR, Rahmi AYDIN, Durali DANABAŞ
Yüzer Ağ Kafeslerde Sınıflandırmanın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkileri PDF
Mustafa ÖZ, Orhan Tufan Eroldoğan, Suat DİKEL
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Kara Midyenin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonundaki Değişiminin Belirlenmesi PDF
Serkan Koral, Bahtiyar Süleyman


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2149-1828