Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

99.278 53.702

                                       

                                         ÖNEMLİ DUYURU !!!!

                                 MAKALE GÖNDERİMLERİ 

                              http://dergipark.gov.tr/yyufbed

                              ADRESİNDEN YAPILACAKTIR


Cilt: 21 Sayı:2

İçindekiler

Makaleler

Bitkisel Liflerin Tavuk Köftelerde Bazı Fiziksel ve Duyusal Özellikler Üzerine Etkileri PDF
Osman KILINÇÇEKER
Centaurea sintenisiana Gand. - A New Record for the Family Asteraceae (Compositae) from Turkey PDF (English)
Süleyman Mesut Pınar
trnL İntron ve trnL-F Bölgeleri ile Van İlinde Bulunan Orkide (Orchidaceae) Türlerinin Filogenetik İlişkisinin Belirlenmesi PDF
Ayten Dizkırıcı, Sinan İşler, Oktay Yiğit
FPGA Tabanlı Üç Eksenli Robot Kol Kontrolü PDF
Faruk AYATA, Abdülkadir ÇAKIR
Verim Sınırlaması Yapılarak Yetiştirilen Üzümlerden Farklı Teknikler Kullanılarak Üretilen Şarapların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Tuba BEKAR
Şirvan (Siirt) Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma PDF
kenan demirel, Yunus Denğiz
Tohumların Çimlendirilmesinde Farklı Organik Ön Çimlendirme (Ozmotik Koşullandırma) Uygulamalarının Kullanımı PDF
burcu begüm kenanoğlu
Doğu Anadolu’nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması ve Bakla Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Mustafa ÇİRKA
Van İli Tabanlı Mevkii Kireçtaşlarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi PDF
Ogün Ozan Varol, Mehmet Türkmenoğlu, Zehra Funda Türkmenoğlu
Preconcentrations of Cd(II) and Cu(II) by solid phase extraction on thermophilic Bacillus firmus loaded Amberlite XAD-4 prior to their determinationsin food samples by ICP-OES PDF (English)
Sadin Özdemir
Determination of the Antimicrobial and Antioxidant Activities of Satureja hortensis Ingredients PDF (English)
Yusuf ALAN, Ahmet Savcı, Birsen ÇAKMAK, Havva KURT


ISSN: 1300-5413