Yıl: 2016 Cilt: 26 Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Bazı Yayıcı Yapıştırıcıların Pülverizasyon Karekteristik Damla Çapları ve Depodaki Köpürme Oranına Etkilerinin Belirlenmesi PDF
Muhammed Cemal TORAMAN, Ali BAYAT
Kuraklık Stresi Altındaki Buğdayın (Triticum aestivum L.) Fide Gelişimi ve Hücre Bölünmesi Üzerine Putresin Uygulamasının Etkisi PDF (English)
Murat AYDIN, Arash HOSSEIN POUR, Metin TOSUN, Kamil HALİLOĞLU
Piriformospora indica’nın Kadmiyum Stresi altındaki Buğday Bitkisinin Büyüme ve Antioksidan Etkinliklerini Teşviki PDF (English)
Saleh SHAHABIVAND, Ali Asghar ALİLOO
Soya Küspesi ve Arpaya Dayalı Rasyonlara Kükürt Katkılı ve Katkısız Farklı Düzeylerde Bakla İkamesinin Kimi Rumen Fermantasyon Parametreleri Üzerine Etkisi PDF (English)
Mehtap GÜNEY, Murat DEMİREL
Taze Kesilmiş Ispanaklarda Farklı Dalga Boyundaki Ultraviyole Işınlarının Hasat Sonrası Kaliteye Etkisi PDF
Mehmet Ufuk KASIM, Rezzan KASIM
Üreme Mevsimindeki Kıvırcık Koyunlarının Döl Verimi Üzerine Kısa, Orta ve Uzun Süreli FGA (Fluorogestone Acetate) Uygulamasının Etkileri PDF (English)
Mehmet KOYUNCU, Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ
Arı Otu Bitkisinin Sonbahar Ekim Periyodunda Farklı Ekim Zamanlarının Tohum Verimi ve Verim Komponentleri Üzerine Etkileri PDF
Ayşe GENÇ LERMİ, Şahin PALTA
Keçilerde Vücut Kondisyon Puanının Döl Verimi, Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri Üzerine Etkisi PDF
Ferda KARAKUŞ
Kuraklık Stresinin Bazı Fasulye Genotiplerinde Oluşturduğu Enzim, Klorofil ve İyon Değişimleri PDF
Turgay KABAY, Suat ŞENSOY
Topraksız Gül Yetiştiriciliğinde Sıcaklık Uygulamalarının Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri PDF
Pembe ÇÜRÜK
Su Stresi Koşullarında Yetiştirilen Marul Sebzesinin Verim ve Besin İçeriğine Arbusküler Mikorizal Fungus (AMF)’un Etkileri PDF
M. Zeki KARİPÇİN, N. Yonca ŞATIR
Murat Nehri Su kalite Parametrelerinin Trend Analizi ve Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliği PDF
Azize DOĞAN DEMİR, Üstün ŞAHİN, Yasin DEMİR
Van Gölü Havzası’nda Yetiştirilen Bazı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Genotiplerinin Tuza Tolerans Seviyelerinin Belirlenmesi PDF
Selma KIPÇAK, Çeknas ERDİNÇ
Sürdürülebilir Kent Modelinde Dikey Bahçelerin Ekolojik-Sosyal-Ekonomik Etkileri PDF (English)
Gülçinay BAŞDOĞAN, Arzu ÇIĞ
Küresel Sıcaklık Artışının Buğdayda Beklenen Etkileri ve Yüksek Sıcaklığa Toleranslılığın Fizyolojik Göstergeleri PDF
Çetin SAYILĞAN
Bitkilerde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi ile miRNA Analizi PDF
Abdil Hakan EREN, Emre İLHAN, Behcet İNAL
Organik Tahıl Tarımı PDF
Abdulveli SİRAT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1308-7584