Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

558.637 300.758

Yıl: 2014 Cilt: 25 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Editorial Board PDF
Editörden
Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri PDF
Pınar DEMİR , Yılmaz ARAL , Savaş SARIÖZKAN
Düvelerde Östrüs Siklusunun Folliküler ya da Luteal Evresinde Başlatılan Ovsynch Protokolünün Folliküler ve Luteal Senkronizasyon Üzerine Etkisi PDF
Mehmet KÖSE , Bülent BÜLBÜL, Şükrü DURSUN , Mesut KIRBAŞ
Sığır Mastitis Süt Örneklerinden Stafilokok Türlerinin ve S. aureus'un Teşhisine Yönelik İkili bir PZR Tekniği PDF
Zafer CANTEKIN , Radhwane SAIDI , Hasan SOLMAZ , Yasar ERGUN
Konjunktivitli Van Kedilerinde Felid herpesvirus – 1 Enfeksiyonu PDF
Zeynep KARAPINAR , Ender DİNÇER , Veysel Soydal ATASEVEN , Mehmet KARACA
Bir Köpekte Saptanan Akut Sipermetrin İntoksikasyonu PDF
Mustafa İSSİ,  Burcu GÜL BAYKALIR,  Yusuf GÜL
Sığır ve Buzağılardaki Kırık Olgularının Değerlendirilmesi PDF
Latif Emrah YANMAZ,  Mahir KAYA,  Elif DOĞAN,  Zafer OKUMUŞ


ISSN: 1308-3651