Zeynep Kamil Tıp Bülteni

427.616 218.296
Obstetrik ve Jinekoloji Pediatri Pediatrik Cerrahi Klinikleri ve ilgili alanlarda orjinal araştırma olgu sunumları editöre mektup ve kısa iletişimler türkçe veya ingilizce dillerinde yayımlanır.

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

ACİL OBSTETRİK KANAMA MÜDAHALE EKİBİ

 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde başlayarak İstanbul Anadolu Kuzey ve Güney Kamu Hastaneleri Birliklerinin olduğu bölgeyi kapsayan Kamu ve Özel Hastane'de çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hekimlerin mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri Obstetrik (Doğum ile ilgili) kanama komplikasyonu ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlukları önleyebilmek ve engelleyebilmek adına Sağlık Müdürlüğü ve gerekli üst mercilerle yazışmalar sonrasında bir inisiyatif başlatılmıştır. Afişi aşağıda sunulmuştur.   

 

 
Yayın tarihi: 2015-03-26
 

ULUSLARARASI INDEKS DUYURUSU

 
Dergimiz Indec Copernicus uluslararası indeksine yaptığımız başvuru sonucunda IC Masterlist 2013 kapsamında pozitif yönde değerlendirilerek INDEX COPERNICUS VALUE ICV 2013 :  9.66  puanına layık görülmüştür.  
Yayın tarihi: 2014-10-23 Daha fazla...
 
Diğer duyurular


ISSN: 2148-4864