Zeynep Kamil Tıp Bülteni

729.023 273.410
Obstetrik ve Jinekoloji Pediatri Pediatrik Cerrahi Klinikleri ve ilgili alanlarda orjinal araştırma olgu sunumları editöre mektup ve kısa iletişimler türkçe veya ingilizce dillerinde yayımlanır.

Duyurular

 

TAŞINMA SÜRECİ

 

Dergimizin http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ adresinden Tübitak Ulusal dergi sistemleri (UDS) içerisindeki yeni http://zeynepkamil.dergipark.gov.tr/zktipb adresine taşınması nedeniyle makale başvuruları artık yeni altyapı üzerinden alınacaktır.

Yazarlarımıza duyurulur

 
Yayın tarihi: 2016-10-13
 
Diğer duyurular


ISSN: 2148-4864