KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER

Bu kısımdaki makaleler hakem değerlendirmesinden geçmiş, basılmak üzere kabul edilmiş, son rötuşlar için yazar onayı bekleyen, fakat henüz bir sayıya bağlanmamış makalelerdir. Bu kısımdaki yazılar ile ilgili alıntılarınıza DOI rezervasyonu sonrası DOI numarası ile atıfta bulunabilirsiniz. Buradaki makalelerin mizanpajında veya içeriğinde elektronik/basılı yayın sonrasında ufak değişiklikler olabileceği hatırda tutulmalıdır.

İçindekiler

Hastanemiz verilerine göre anormal servikal smear, preinvaziv servikal patoloji ve servikal kanser oranlarının yıllara göre değişimi.
 
BİR ORTAOKULDA FARKLI İKİ YÖNTEMLE VERİLEN DİYABET EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI prova PDF
 
Persistan Wheezingin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling PDF YAZAR PROVASI
 
Sol renal venin nadir görülen anomalisi: İki vakanın sunumu PDF AUTHOR PROOF (English)
 
Tedaviye Dirençli Prematüre Apnesinde Nonketotik Hiperglisinemi: vaka sunumu
 
Peritoneal Tüberküloz: İki olgu sunumu
 
TERM GEBELİKTE İZOLE TUBAL TORSİYON:OLGU SUNUMU
 
VULVADA PARAÜRETRAL EKSTRAGASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR; OLGU SUNUMU
 
Astımlı çocukta nadir bir hışıltı nedeni: yabancı cisim aspirasyonu Astımlı Çocukta Hışıltı
 
Prematüre infantlarda uzamış kardiyopulmoner resusitasyondan sonra gelişen hava embolisi PDF - TASLAK ONAY TALEBİ
 
Olgu Sunumu: Seri Lomber Ponksiyon ile gerileyen Post-Hemorajik Hidrosefali PDF
 
İskelet displazili iki yenidoğan: Olgu sunumu PDF YAZAR PROVASI
 
Nadir bir olgu: Ovaryan hidatik kist PDF YAZAR PROVASI
 
Rinosinüzit Komplikasyonu: İnatçı Subperiosteal Apse
 
Yenidoğanda hidrops fetalisli supraventriküler taşikardi PDF YAZAR PROVASI
 
Atipik Kawasaki hastalığı: bir olgu sunumu PROVA PDF
 
İyileşmeyen Pnömoni İle Başvuran Bir Atipik Kawasaki Hastalığı Olgusu PDF prova
 
Epidermal İnklüzyon Kisti Olgularıyla Sünnet Komplikasyonlarına Genel Bakış TASLAK - PDF
 
Gebelik ve tropikal parazitik enfeksiyonlar
 
Türkiye'de Aşılamada Güncel Sorunlar
 


ISSN: 2148-4864