Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 0-15 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı Öz   PDF
Feray GÜVEN, Arzu Yaşaroğlu ERKUM, Tolga ERKUM, Aysu SAY
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 14 years experience in delayed acute scrotum from a maternal and child hospital Öz   PDF
Serdar SANDER, Mehmet ELİÇEVİK, Murat ÜNAL, Ayşenur Cerrah CELAYİR
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 19. gebelik haftasında saptanan tek taraflı alt ekstremite anomalisi Öz   PDF
Levent TÜTÜNCÜ, Murat MUHCU, Ercüment MÜNGEN, Yusuf Ziya YERGÖK
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 2000-2005 yılları arasında kliniğimizde doğum yapan gebelerde hepatit-B, hepatit-C, HIV, toksoplazma ve rubella prevalansının araştırılması Öz   PDF
Özgür DÜNDAR, Sebahattin ÇELİK, Levent TÜTÜNCÜ, Ali Rüştü ERGÜR, Vedat ATAY, Ercüment MÜNGEN
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 2.trimestr tarama testi yüksek riskli çıkan bir anneden doğan delesyon 13q sendromlu bir olgu Öz   PDF
BENİK Dilek ŞİLFELER, Burcu ARTUNÇ, İbrahim ŞİLFELER
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 A prenatally diagnosed non-syndromic anencephalic concordant twin pregnancy Öz   PDF
Melih Atahan GÜVEN, Serdar CEYLANER, İbrahim Egemen ERTAŞ
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Abdominoskrotal hidroselli olgularda ameliyat zamanlaması: Bir olgu sunumu Öz
Ayşenur Cerrah CELAYİR, Müjgan ORAL, Hasan ALIZADE
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Acil Sezaryen Histerektomi Yapılan Olgularda Maternal Mobidite ve Mortalitenin Değerlendirilmesi Ayrıntılar   PDF
Mehmet A. Osmanağaoğlu, Mesut Önal, Birol Cengizoglu, Bülent Kars, Orhan Önal
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Adneksiyal kitle öntanısı ile opere edilen pelvik tüberküloz: Bir olgu sunumu Öz   PDF
Bülent KARS, Hasan Seyhani KALENDER, Yasemin Karageyim KARŞIDAĞ, Esra Esim BÜYÜKBAYRAK, Mehmet Cem TURAN, Orhan ÜNAL
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 Adölesan veya İleri Anne Yaşı: Yenidoğan İçin Risk midir?: Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları (Is Adolescent or Advanced Maternal Age Risky for Newborn?: Retrospective Results of a Single Center) Öz   PDF
Sevilay Topcuoğlu, Seçil Erçin, Didem Arman, Tuğba Gürsoy, Güner Karatekin, Fahri OVALI
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Ağır gastrointestinal sistem tutulumu ile başlayan Henoch-Schönlein Purpurası Öz   PDF
Hayrünisa KAHRAMAN ESEN, Osman ESEN
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Ağır preeklamptik gebelerle intravenöz nimodipin'in maternal ve fetal etkileri Öz   PDF
Tandoğan BÜLENT, Çöğendez EBRU, Oral ÖZAY
 
Cilt: 34 / Sayı: 4 Ağır preeklamptik hastalarda magnesium sülfat tedavisinin kanama zamanına etkisi Öz
Elif MEŞECİ, Semra Kayataş ESER, Gülçin DEMİRDÖVEN, Ferah ALBAYRAM, Selma SONGÜLALP, Murat NAKİ, Necdet SÜER
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Ağır preeklamptik-eklamtik gebelerde perinatal morbidite ve mortalitenin değerlendirilmesi Öz
Ebru ÇÖĞENDEZ, Bülent TANDOĞAN, Hüseyin ARIK, Özay ORAL
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Agresif anjiomiksoma: Olgu sunumu Öz   PDF
Aylin Ege GÜL, Serap KOÇ, Sibel ŞENSU, Sevinç Hallaç KESER, Oluş APİ, Nimet KARADAYI
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler Öz   PDF
Mustafa KARA, Şenol ŞENTÜRK, Ercan YILMAZ
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Aile planlamasında sezaryen esnasında postplasental rahim içi araç uygulaması ve sonuçları Öz
Semih TUĞRUL, Ayşe GÜRBÜZ, Özay ORAL, GAzi YILDIRIM, Toygun BAŞARAN
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri Öz   PDF
Gülay Çiler ERDAĞ, Yasemin AKIN, Nadir GİRİT, Habibe ALTUĞ
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması Öz   PDF
Eylem Ulaş SAZ, Levent MİDYAT, Muhterem DUYU, Yeliz OZANANAR, Bülent KARAPINAR, Mustafa ÖZÇETİN
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Akut faz reaktanı olarak ferritin ve erken doğum tehdidinde kullanımı Öz
Halenur BOZDAĞ, Karsel ERTEKİN, Tayfun KUTLU, Göknur ÖZTÜRK, Sadiye EREN
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Akut gastrik dilatasyona bağlı mide perforasyonu, olgu sunumu Öz   PDF
Osman Z. KARAKUŞ, Çiğdem ATILĞAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Akut infantil Hemorajik Ödem Olgusu Ayrıntılar   PDF
Meral Inalhan, Betül Sümer, Nazan Sarper, Berna Şener
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 Akut osteomiyelitli bir yenidoğan olgusu Öz   PDF
Emine KAVAS, Tülin GÖKMEN YILDIRIM, Nuray BAKAL, Leyla DABAN KOLSUZ, Selahattin AKAR, H. Fahri Ovalı, Güner KARATEKİN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Akut Romatizmalı Ateşli Olgular ve Prognoz Özellikleri Ayrıntılar   PDF
M. Ergüven, E. Uç, G. Bitik, S. Ozçay
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 AKUT SKROTUM; ÇOCUK ÜROLOJİSİNİN ÖNEMLİ BİR ACİL DURUMU [An important emergency pathology in the pediatric urology: acute scrotum] Öz   PDF
Şefik ÇAMAN, İnanç CİCİ, Ahmet Koray PELİN, Ayşenur CERRAH CELAYİR
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Alagille sendromu’na eşlik eden kronik böbrek yetmezliği: olgu sunumu Öz   PDF
Selahattin AKAR, Sevilay TOPÇUOĞLU, Dilek YAVUZCAN ÖZTÜRK, Güner KARATEKİN, Fahri OVALI
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Alerjide tanısal testler deri testleri, IgE ve Spesifik IgE Öz   PDF
Levent MİDYAT
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Ampiyem Sonrası Bir Plevral Kalınlaşma Olgusu: Cerrahi Gerekli Mi? Ayrıntılar   PDF
Aynur Celayir, Betül Sümer, Ali Ayhan Özgüver, Erhan Gültekin, Meral İnalhan, Savaş İnan
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Amyotonia Congenita(Oppenheim Hastalığı) Ayrıntılar   PDF
R. Dayıcıoğlu, Y. Büyükoğlu
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Anadolu Türk halı ve düz dokuma yaygılarında yer alan çocuk motifleri Öz   PDF
Canan Aldırmaz AĞARTAN, Şerife CENGİZ
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Anemi Komplikasyonu İle Seyreden Sıtma Olguları Ayrıntılar   PDF
E Uç, M. Ergüven, E. Çakır, O. Saçar, S. Özçay
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 Anne ve kordon kan ferritin düzeyleri ile anemi gelişimi arasındaki ilişki Öz   PDF
İbrahim ŞİLFELER, Dilek BENK ŞİLFELER, Burcu ARTUNÇ, Fügen PEKÜN
 
Cilt: 40 / Sayı: 2 Anormal uterine kanamalı hastalarda pipelle ile endometrial örneklemenin etkinliği Öz   PDF
Erdin İLTER, Berna HALİLOĞLU, Aygen ÇELİK, Figen TEMELLİ, Selçuk ÖZDEN
 
Cilt 47, Sayı 4 (2016): 2016-47-4 Antenatal Tanılı Turner Sendromunda Bilateral Renal Agenezi ve Aort Stenozu Öz   PDF prova
Handan Hakyemez TOPTAN, Nilgün KARADAĞ, Abdülhamit TÜTEN, Tülin Gökmen YILDIRIM, Gülsen AKAY, Mehmet Burak MUTLU, Güner KARATEKİN
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 Anteparum intrauterin fetal ölüm ile ilişkili risk faktörleri Öz   PDF
Derya BAŞAR, Oya DEMİRCİ, Yeşim AKDEMİR, Hamdullah SÖZEN, Aktuğ ERTEKİN
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Anti Müllerian Hormon düzeylerinin invitro fertilizasyonda kullanımı Öz   PDF
Namık Kemal DURU, Seyit Temel CEYHAN, İbrahim ALANBAY, Murat MUHCU, Uğur KESKİN, İskender BAŞER
 
Cilt: 34 / Sayı: 2 Are androgen levels high in preeclampsia Öz
Gülseren YÜCESOY, Hale MARAL, Meltem ÖZDEN, İzzet YÜCESOY, Aydın ÇORAKÇI, Semih ÖZEREN
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 Arteryal karaciğer kanamalarında acil transkateteryal arteryal embolizasyonun yararlılığı Öz   PDF
Savaş DEMİRBİLEK, Ramazan KUTLU
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 Artrit bulguları ile başvuran olgularımızın retrospektif incelenmesi Öz   PDF
Selda Boylu AĞZIKURU, Gülnur TOKUÇ, Sedat ÖKTEM, Engin TUTAR
 
YIL: 2012 CİLT: 43 SAYI: 3 Asemptomatik ZKTB Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri Öz   PDF
Ayşe Nurcan ÜNLÜER, Remzi ABALI, Mehmet Aytaç YÜKSEL, İkbal TEMEL, Ahmet Birtan BORAN, Cem ÇELİK, Serpil BOZKURT
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 Asfiksinin term yeni doğanlarda bilirubin düzeyine etkisi Öz   PDF
Özben Saldıran ULUÇER, Gülay Çiler ERDAĞ, Ayça VİTRİNEL, Yasemin AKIN, Feza AKSOY, Serdar CÖMERT
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 Asfiktik torasik distrofi tamsı alan bir yenidoğan vaka sunumu Öz   PDF
Aslı MEMİŞOĞLU, Öznur AYIK, Tuğba GÜRSOY, Fahri OVALI
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Asfiktik Yenidoğanlarda Böbrek Tutulumunun Göstergesi Olarak İdrar B-2 Mikroglubilin ve Mirkoalbümin Düzeyleri Ayrıntılar   PDF
Emel Can, Feyza Yıldız, Hakan Tunalı, Feray Güven, Arzu Say
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Aşırı aktif mesane tedavisinde trospiyum klorür ile tolterodin'in klinik etkinliğinin karşılaştırılması Öz   PDF
Ebru ÇÖĞENDEZ, Taylan ŞENOL, Meryem EKEN, Mesut POLAT, Arman ÖZDEMİR, Mustafa EROĞLU
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 Astımlı bir çocukta görülen nadir bir komplikasyon: subkutan amfizem Öz   PDF (English)
Mahmut DOĞRU, Nil ARAS, Humeyra YAŞAR
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 Astımlı çocuklarda inhale budesonid tedavisinin kemik dansitesi üzerine etkisi Öz   PDF
Serdar YILMAZ, Gülnur TOKUÇ, Sedat ÖKTEM, Nadir GİRİT
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Astımlı çocukta nadir bir hışıltı nedeni: yabancı cisim aspirasyonu Öz   Astımlı Çocukta Hışıltı
Mahmut Doğru, Fatih Çiçek
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Atipik Kawasaki hastalığı: bir olgu sunumu Öz   PROVA PDF
Seher ERDOĞAN, Mehmet BOŞNAK, Derya Aydın ŞAHİN, Osman BAŞPINAR
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Atipisiz ve atipli endometrial hiperplazilerde, östrogen ve progesteron reseptür immun reaktivitesi Öz
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Ayşe GÜRBÜZ
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Atopik dermatitli hastalarımızın değerlendirilmesi Öz   PDF
Almala Pınar ULUTAŞ, Mehmet Reha CENGİZLİER, Ahmet Oğuzhan ÖZEN, Coşkun SAF, Ayça VİTRİNEL
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 Ayaktan antibiyoterapi ile tedavi edilen bir renal apse olgusu Öz   PDF
Ayhan SÖGÜT, Sevde USLU, İbrahim ADALETLİ, Murat ELEVLİ
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Aynı hastalarda altı aylık aralarla tekrarlanan sperm analizlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi Öz   PDF
Ranan Gülhan AKTAŞ, Naciye ARAT, Handan ANKARALI, Kenan SOFUOĞLU, Tansel ÇETİNKAYA, Belgin DEVRANOĞLU, Arman ÖZDEMİR, Selçuk AYAS
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 Az rastlanılan karın ağrısı nedeni: Endometriozis Öz   PDF
Remzi AKÇALI, ÖZKAN Sibel GÜRDAL, Arda KAYHAN, Cem ÇELİK, Abdullah ÖNEN, Muhammet CEYLAN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Balık yağı içeren çok bileşenli ile standart lipid emülsiyonlarının parenteral nutrisyon ilişkili kolestaz üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Öz   PDF
Halil DEĞİRMENCİOĞLU, Mehmet Yekta ÖNCEL, Erhan ÇALIŞICI, Yavuz YILMAZ, Şerife SUNA OĞUZ, Uğur DİLMEN
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Basit Histerektominin Mesane Boynu Mobilitesi Üzerine Etkisinin Perineal Sonografi ile Değerlendirmesi Ayrıntılar   PDF
Özay Oral, Mustafa Kekovalı, Sevgi Aksoy, Mustafa Kara
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat Öz   PDF
Feride YİĞİT, Hediye ARSLAN
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Becker musküler distrofili geniş bir ailede moleküler ve klinik değerlendirme Öz   PDF
Esra TUĞ, Halil İbrahim ATASOY, Hatip AYDIN, Zeynep OCAK
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) Benign endikasyonlarda laparoskopik ve abdominal histerektomi Öz   PDF
Emine ÖZTÜRK, Hakan GÜRASLAN, Keziban DOĞAN, Mehmet Baki ŞENTÜRK, Birgül Akbayır GÜRASLAN, Nadire Sevda İDİL, Levent YAŞAR
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Benign görünümlü over kistlerinde abdominal sonografi ile kist aspirasyonu Öz   PDF
Özgür DUNDAR, Kemal YILDIZ, Levent TÜTÜNCÜ, Ercüment MÜNGEN, Vedat ATAY, Aktuğ ERTEKİN
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Benign nedenlerle yapılan histerektomi öncesi probe küretaj, kolposkopi, histeroskopi ve endoservikal küretajın tanısal değeri Öz   PDF
Levent YAŞAR, Süha SÖNMEZ, Yakup ŞENSOY, Kadir SAVAN, Osman ÖZYURT, Ziya ÇEBİ, Fehmi YAZICIOĞLU, Mehmet AYGÜN, Sefa KELEKCİ
 
Cilt: 34 / Sayı: 2 Bernard-soulier sendromu: Olgu sunumu Öz
Fisun VURAL, Ümmü ÖZKAYA, Birol VURAL, Gülseren YÜCESOY, İzzet YÜCESOY, Erkan TÜRKÖZ
 
Cilt: 38 / Sayı: 2 Besin intoleranslı olgularda invaginasyon ve klinik seyri Öz
Ayşenur CELAYİR, Alp GENCEİ, Cengiz GÜL
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Beta Talasemi Majörlü Olgularında Tiroid Fonksiyonları Ayrıntılar   PDF
Feyza Yıldız, Halil Hızal, Sevim Erkmen, Emel Can, Feray Güven, Aysu Say
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Beta Talasemi Mejörlü Olgularda Ilepatik Fonksiyon Bozuklukları Ayrıntılar   PDF
Feyza Yıldız, Alper Özkılıç, Sevim Erkmen, Emel Can, Feray Güven, Aysu Say
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Beta-ketothiolaz eksikliği: Olgu sunumu Öz   PDF
Öznur KILIÇ, Serdar CÖMERT, Gülay Çiler ERDAĞ, Yasemin AKIN, Semiramis SADIKOĞLU, Ayça VİTRİNEL
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 BILATERAL CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA: A RARE CASE REPORT [Bilateral konjenital diyafragmatik herni: nadir bir olgu] Öz   PDF (English)
Elif AĞAÇAYAK, Mehmet ÖZER, Mehmet ÖZER, Abdulkadir TURGUT, Abdulkadir TURGUT, Ali ÖZLER, Ali ÖZLER, Senem YAMAN TUNÇ, Senem YAMAN TUNÇ
 
Cilt: 39 / Sayı: 3 Bilateral tubal ligasyon sonrası ektopik gebelik; olgu sunumu Öz   PDF
Nazan TARHAN, Elçin ÇETİNGÖZ, Habibe AYVACI, Sadiye EREN
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Biopsi Yerinin Belirlenmesinde Lugol ve Asetik Asit Uygulaması ile Standart Kolposkopik Muayenin Karşılaştırılması Ayrıntılar   PDF
L. Yaşar, Ö. Turan, A. Karateke, A. Çankaya, K. Savan, B. Yıldırım
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler Öz   PDF
Yeliz Doğan MERİH, Meryem Yaşar KOCABEY, Fatma ÇIRPI, Zühal BOLCA, Ayşenur Cerrah CELAYİR
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Bir heterotopik gebelik: olgu sunumu Öz
Semih TUĞRUL, Şebnem İNAL, Özay ORAL, İlhan ŞANVERDİ
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Bir olgu sunumu: Cerebro-oculo-facio-scletal sendrom Öz   PDF
Gülşah GÜVEN, Enver ATAY, Abdülkadir BOZAYKUT, Serap CERAN
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER BİR ORTAOKULDA FARKLI İKİ YÖNTEMLE VERİLEN DİYABET EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   prova PDF
Seda CANGÖL, Eda CANGÖL
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Bir Plazmodium Vivax Olgusu Ayrıntılar   PDF
Meral İnalhan, Betül Sümer, Sevinç Akarçay, Savaş İnan
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Bir Santral Diabetes İnsipudus Olgusu Ayrıntılar   PDF
Meral İnalhan, Betül Sümer, Sevinç Akarçay, Savaş İnan
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Bir yaş altı çocuklarda rotavirüs gastroenteriti Öz   PDF
İke Özahi İPEK, Cem PAKETÇ, Andülkadir BOZAYKURT, Lale SEREN
 
Cilt: 37 / Sayı: 3 Birinci trimesterde vaginal kanama ve intrauterin hematom görünen gebelerde preterm doğum riski Öz
Ulun ULUĞ, Esra Aksoy JOZWIAK, Süleyman TOSUN, Mustafa BAHÇECİ
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 Borderline overyen tümörlü 21 hastanın kliniko-patolojisi Öz
Selçuk AYAS, Ateş KARATEKE, İlknur AKÖZ, Ayşe GÜRBÜZ, Handan ÇETİNER, Gözde KIR, İlter YENİDEDE
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Bozulmuş glukoz toleransı olan bir gebede intrauterin fetal ölüm: Olgu sunumu Öz   PDF
Oya PEKİN, Mehmet Reşit ASOĞLU, Selçuk SELÇUK, Ayşen GÜRBÜZ, Semih TUĞRUL
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Broad ligament tümörleri Öz
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Ateş KARATEKE
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 Broad ligamente yayılım gösteren intravasküler leiomyomatozis olgusu Öz   PDF
Habibe AYVACI, Sibel Sürmen USTA, Gözde KIR
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 Bronkopulmoner displazi tedavisinde sistemik steroid kullanımı Öz   PDF
Selahattin AKAR, Sevilay TOPÇUOĞLU, Güner KARATEKİN, Fahri OVALI
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Case report: Isolated tubal torsion combined with contralateral tubal ectopic pregnancy Öz   PDF
Pınar KUMRU, Gültekin KÖSE, Nurettin AKA, Zeynep Tuzcular VURAL, Selvinaz ÖZKARA
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 Cerrahi anomalilerde prenatal tanılama postnatal yaklaşımı değiştirdi mi? Öz
Ayşenur CELAYİR, Alp GENCE, Alev Faik DERESOY, Selda YILMAZKAR
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 Cerrahi yenidoğanları nasıl besliyoruz? Öz   PDF
Zekeriya İLÇE, Burak ARGUN, Sinan CELAYİR
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi Öz   PDF
Abdülkadir BOZAYKUT, Lale Pulat SEREN, Duygu Sömen BAYOĞLU, İlke Özahi İPEK, Rabia Gönül SEZER, Cem PAKETÇİ
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Clomiphen ile Klinik Tecrübeler Ayrıntılar   PDF
M. Ayırtman
 
Cilt: 37 / Sayı: 3 Çocuk cerrahisi dergisi editörlerinin PUBMED'teki görünümü Öz
Serdar SANDER, Sinan CELAYİR, Ayşegül CELAYİR
 
Cilt: 42 / Sayı: 2 Çocuk Cerrahisi Öğrenci Eğitiminde interaktif Uygulamalar: İlk Gözlemler Öz
Sinan CELAYİR, TOPUZLU Gonca TEKANT, Mehmet ELİÇEVİK, Cenk BÜYÜKÜNAL
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 Çocuk kliniği ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izole edilen enterokok suşlarında antibiyotik direnci Öz   PDF
KART Kadriye YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Mehtap ŞİMŞEK, Gönül ŞENGÖZ
 
Cilt: 38 / Sayı: 2 Çocuk ve kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşire/ebelerin mesleki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi Öz
Yeliz Doğan MERİH, Tuğba Yılmaz ESENCAN
 
Cilt: 37 / Sayı: 4 Çocuklarda enürezis noktürna: Tedavide güncel yaklaşımlar Öz
Nizamettin KILIÇ, Osman DÖNMEZ, Emin BALKAN
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Çocuklarda febril konvülziyonların değerlendirilmesi Öz   PDF
Ersin TÖRET, Meral İNALHAN, Feyza YILDIZ, Özlem TEMEL, Özlem ARSLAN
 
Cilt: 37 / Sayı: 2 Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosellerde cerrahi tedavi Öz
Serdar SANDER, Gülay AYDIN, Oyhan DEMİRALİ
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Çocuklarda nadir görülen bir tümör, dermofibrosarkoma protuberans: Olgu sunumu Öz   PDF
Şefik ÇAMAN, Osman Z. KARAKUŞ, Gülin ŞİMŞEK
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Çocuklarda Safra Kesesi Taşlarma Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu Ayrıntılar   PDF
Ayşenur Cerrah Celayir, Sinan Celayir, Zermine Büyükkeçeci, Ali Elışioğlu
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 Çocuklardaki demir eksikliği anemisi'nde $Fe^{++}$ tedavisine C vitamini ilavesinin laboratuar cevabı üzerindeki etkileri Öz   PDF
Nurdan Berna ŞENER, ŞAHİN Fezan
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 Çocuklardaki demir eksikliği anemisi'nde $Fe^{++}$ tedavisine laboratuar cevabı Öz   PDF
Nurdan Berna ŞENER, ŞAHİN Fezan
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Çocukluk çağı akut immun trombositopeni olgularında farklı tedavi protokollerinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Meral İNALHAN, Beltinge Demircioğlu KILIÇ, Müjgan ORAL, Serpil DEĞİRMENCİ, Özlem Arslan ÜNLÜTÜRK, Özlem TEMEL, Savaş İNAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 3 Çocukluk çağı pnömonilerinde Mycoplazma pneumoniae'nin rolü Öz
Özlem Arslan ÜNLÜTÜRK, Meral İNALHAN, Özlem TEMEL, Müjgan ORAL, Hasan ÜNLÜTÜRK, Neslihan SİPAHİER, Savaş İNAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Çocukluk Çağı Total Kolesterol, HDL KL, VLDL KL, LDL KL, Trigliserid Düzeylerinin ve Risk Faktörlerinin Araştırılması Ayrıntılar   PDF
M. Ergüven, T. Özdoğan, E. Dökmeci, C. Gözüm, T. Açkurt
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi Öz   PDF
Özlem ÜNLÜTÜRK, Özlem TEMEL, Meral İNALHAN, Feyza YILDIZ
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Çocukluk Çağında Görülen Akut Idiopatik Transverse Myelit Ayrıntılar   PDF
E Uç, M. Ergüven, S. Özçay
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Çocukluk ve adolesan dönemde adneksiyal torsiyon: Olgu sunumu Öz
Banu ÇAYLARBAŞI, Semih TUĞRUL, Özay ORAL, Deniz KÖSE, Nuran Can GÜLEŞ
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Çok düşük doğum ağırlıklı prematürede periton diyalizi uygulaması Öz   PDF
Didem ALİEFENDİOĞLU, Tutku SOYER, Murat ÇAKMAK
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 Cornelia de Lange sendromu ve anestezi: olgu sunumu Öz   PDF
Banu ÇEVİK, Serhan ÇOLAKOĞLU, Alican AÇIKGÖZ, İlknur KİTAPÇI
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Crigler-Najjar tip 1 sendromuna bağlı uzamış unkonjuge hiperbilirubinemi: Olgu sunumu Öz
Gülşah GÜVEN, Abdülkadir BOZAYKUT, Lale Pulat SEREN, Demet OĞUZ, Serap KARAMAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Cystic Hygroma: Case report Öz
Sema DEMİRBAŞOĞLU, Barış MÜLAYİM, Özay ORAL
 
Cilt: 34 / Sayı: 2 Değişik tip tüp sterilizasyon operasyonlarının genel etkinlik, morbidite ve mortalite açısından değerlendirilmesi Öz
Mansur KAMACI, Abdülaziz GÜL, Rıfat Hakkı GÜRSOY, Alev BELHAN
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 Dengeli resiprokal translokasyonlu bir anne, t(2;6) (q24.1;q27): Olgu sunumu Öz
Ali KARAMAN
 
Cilt: 34 / Sayı: 4 Derin adenomyozis odaklarında endometrial karsinom tutulumu ve bu odaklara komşu minimal myoinvazyonun prognostik önemi Öz
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Ateş KARATEKE, Sadiye EREN
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Descensus Uteride Manchester Ameliyatı Ayrıntılar   PDF
K. Umuroğlu
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 Dev aksiller kavernöz hemanjiyomlu bir yenidoğan Öz   PDF
Gökmen KURT, Dolunay ALVER, Ceyhan ŞAHİN, Ayşenur CERRAH CELAYİR
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Dev myomun laparoskopik myomektomi ile çıkartılması Öz   PDF IN ENGLISH (English)
Sema OVALI, Cahit Gürkan ZORLU
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 3 Diabetes mellitus'da gebeliğin ve doğumun idaresi Ayrıntılar   PDF
H. Saver, E. Schomolling, H. J. Siegeler
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Doğumlarda Konjenital Anomali Prevalansı: 6 Yıllık Seri Ayrıntılar   PDF
Murat Yayla, Talip Gül, Hüseyin Görmüş, Hasan Nazaroğlu, A. Ceylan Erden
 
Cilt: 37 / Sayı: 2 Dikkat: Kayıp yabancı cisim Öz
Emil MAMMADOV, Hakan SAMSUM, Zekeriya İLÇE, Sinan CELAYİR
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 Dirençli epilepsi ve nonkonvülsif status epileptikusun nadir bir nedeni: Ring 20 kromozomu Öz   PDF (English)
Olcay ÜNVER, Serap UYSAL
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 DIŞ KAPAK Ayrıntılar   PDF - ENGLISH - TÜRKÇE
Birol DURUKAN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 DIŞ KAPAK Ayrıntılar   PDF
DIŞKAPAK DIŞKAPAK
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 DIŞ KAPAK Ayrıntılar   PDF
DIŞKAPAK DIŞKAPAK
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 3 Disk hernisi teşhisinde abrodil myelografisinin önemi ve subtraksiyon metodlarının uygulanması Ayrıntılar   PDF
E. Baktır
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 DIŞKAPAK Ayrıntılar   PDF
DIŞKAPAK DIŞKAPAK
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 DIŞKAPAK Ayrıntılar   PDF
DIŞKAPAK DIŞKAPAK
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) DIŞKAPAK Ayrıntılar   PDF
DIŞKAPAK DIŞKAPAK
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Doğal ve cerrahi menopoz olgularındaki hormonal değişimin kemik döngüsüne etkisi Öz   PDF
Berna HALİLOĞLU, Fehime Benli AKSUNGUR, Aygen ÇELİK, Erdin İLTER, Figen Temelli AKIN, Ümit ÖZEKİCİ
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Doğum adetlerinde kullanılan Çanakkale testi ve sürahilerin sembolik dili Öz   PDF
Canan Aldırmaz AĞARTAN, Halide OKUMUŞ, Şerife CENGİZ
 
Cilt 47, Sayı 4 (2016): 2016-47-4 Doğum eyleminde beslenme Öz   PDF YAZAR PROVASI
Emine KOÇ, Nevin ŞAHİN
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Doğum eylemine tıbbi yardım: Oxytocin kullanımı Öz
Belgin DEVRANOĞLU, Oya PEKİN, Ayşe GÜRBÜZ, Ateş KARATEKE
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Doğum Sonrası Hemen Ria Uygulaması Ayrıntılar   PDF
Özay Oral, Birgül Gürbüz, Hakan Apaydın, Mustafa Kekovalı
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 3 Doğum travmalarına umumi bir bakış ve vakum ekstraksiyonlarına bağlı hasarlar Ayrıntılar   PDF
Z. Akbay, Y. Büyükoğlu
 
Cilt: 38 / Sayı: 2 Doğumsal metabolik hastalıklar: Üç yıllık retrospektif değerlendirme Öz
Abdülkadir BOZAYKUT, Lale Pulat SEREN, İlke İpek ÖZAHİ, Rabia Gönül SEZER
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 Doktor hasta iletişiminde beden dilinin gücü Öz   PDF
Zülfikar ÖZKAN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Dört iskelet displazisi olgusu. Öz   PDF
Bilge DEMİREL, Didem ARMAN, Hatip AYDIN, Sevilay TOPÇUOĞLU, Tuğba GÜRSOY, Güner KARATEKİN, Fahri OVALI
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Düşük doğum ağırlıklı bebek etiyolojisindeki obstetrik risk faktörleri Öz   PDF
Emel Kayrak ALTUNCU, Sultan KAVUNCUOĞLU, Hande ÖZGÜN, Aysun ŞENGÜL, Defne ÇÖL
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Editörden Öz   PDF
Birol DURUKAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Editöre Mektup Ayrıntılar   PDF
Şeref Etker
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Eklampside Chlormethiazol Ayrıntılar   PDF
K. Umuroğlu
 
Cilt: 38 / Sayı: 4 Ektopik gebelik sonrası (laparoskopik salpingostomi ve sistemik methotrexate) ovarian fonksiyonlardaki değişim Öz   PDF
Namık Kemal DURU, Murat MUHCU, İbrahim ALANBAY, Uğur KESKİN, Vedat ATAY
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Ektopik gebelik tedavileri (laparoskopik salpingostomi ve sistemik methotrexate) sonrasında intrauterin inseminasyon başarısı Öz   PDF
Namık Kemal DURU, İbrahim ALANBAY, Murat MUHCU, Uğur KESKİN, Vedat ATAY
 
Cilt: 38 / Sayı: 4 Ektopik gebelik tedavisi sonrasında (laparoskopik salpingostomi ve sistemik methotrexate) in vitro fertilizasyon başarısı Öz   PDF
Namık Kemal DURU, İbrahim ALANBAY, Murat MUHCU, Uğur KESKİN, Vedat ATAY
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Ektopik gebelik tedavisi sonrasında (laparoskopik salpingostomi ve sistemik methotrexate) tubal patensin değerlendirilmesi Öz   PDF
Namık Kemal DURU, İbrahim ALANBAY, Murat MUHCU, Uğur KESKİN, Vedat ATAY
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 Ektopik gebelik: 225 olgunun incelenmesi Öz   PDF
Hakan PEKER, Ayşe GÜRBÜZ, Ali GEDİKBAŞI, Murat MENGÜLLÜOĞLU, Ateş KARATEKE
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 El ve ayağın polidaktilisi: Üç olgunun sunumu ve polidaktili olgularında güncel prenatal ve postnatal yaklaşımların gözden geçirilmesi Öz   PDF
İsmet GÜN, Ercüment MÜNGEN, Ali BABACAN, Murat MUHCU, Mertihan KURDOĞLU, Vedat ATAY
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 Embriyo transferinde farklı iki kateter uygulaması Öz
Cem ÇELİK, Kenan SOFUOĞLU, Tansel ÇETİNKAYA, Banu ERGÜL
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzi̇rme Danışmanlığı (Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding Counselling) Öz   PDF
Eda Cangöl, Nevin Hotun Şahin
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Endometrial hiperplazi ve karsinomlarda östrojen ve progesteron reseptür ekspresyonu Öz
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Ayşe GÜRBÜZ
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Endometrial Hiperplazilerde Ultrasonograft ve Biopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması Ayrıntılar   PDF
Orhan S. Aksakal, Sema Zergeroğlu, Tuncay Alaybeyoğlu, Oya Gökmen
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Endometrial intraepitelyal karsinomun eşlik ettiği uterin seröz papiller karsinom Öz   PDF
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Sadiye EREN, Ayşe GÜRBÜZ
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME SONUÇLARIMIZ :744 OLGUNUN ANALİZİ (EVALUATION OF ENDOMETRIAL BIOPSY RESULTS IN OUR CLINIC; ANALYSIS OF 744 CASES) Öz   PDF
Suna Kabil Kucur, Halime Şencan, Kadriye Beril Yüksel, İlay Gözükara, Ali Seven, Nadi Keskin, Ayşenur Değer
 
Cilt: 33 / Sayı: 3 Endometrial stromal sarkom: Olgu sunumu Öz
Kadriye ZEHİR, Hakan PEKER, Toygun BAŞARAN, Vedat DAYICIOĞLU, Remziye BİLGİÇ
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Endometriomalarm Benign Over Kistlerinden Ayrıt Edilmesinde Serum CA-125 Düzeylerinin Yeri Ayrıntılar   PDF
Özay Oral, Zeynep Ulusal, Bülent Tandoğan, Zekeriya Aktürk, Cemalettin Özarpacı, Ebru Çöğendez
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Endometriomalı olgularda histopatolojik ve klinik korelasyonun değerlendirilmesi Öz
Önder KOÇ, Sema ZERGEROĞLU, Turgut VAR, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU, Ümit BİLGE
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Endometriosis zemininde gelişmiş bilateral overyan endometrioid stromal sarkom Öz   PDF
Handan ÇETİNER, Gözde KIR, Ateş KARATEKE, Sadiye EREN
 
Cilt: 37 / Sayı: 4 Endometriotik kist zemininde gelişen overin borderline endometriotid tip tümörü ve eş zamanlı endometriumun primer endometrioid tip kanseri Öz
Selçuk AYAS, İlknur AKÖZ, Sadiye EREN, Remziye BİLGİÇ
 
Cilt: 39 / Sayı: 3 Endometrium kalınlığı ICSI sonrası gebeliğin belirlenmesinde predikdif midir? Öz   PDF
Seda YILMAZ, Kenan SOFUOĞLU, Nuri DELİKARA, Tansel ÇETİNKAYA, Mehtap Tülü AZİRET, Elif YILMAZ
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Endometrium ve overin eş zamanlı endometrioid tipte adenokarsinomu / iki olgu sunumu Öz   PDF
Müberra Seğmen YILMAZ, Murat Hakan KARABULUT, Gözde KIR, Ahmet GÖÇMEN, Ayşe Nur İHVAN, Filiz ALPTEKİN
 
Cilt: 42 / Sayı: 2 Entübasyon Yapılamayan Yenidoğanlarda TrakealAgeneziye Dikkat Öz
Cengiz GÜL, CERRAH Ayşegül CELAYİR, Koray PELİN
 
Cilt: 37 / Sayı: 4 Enürezis: Prevalans ve eşlik eden üriner anomaliler Öz
Şirin GÜVEN, Nihat YAŞAYAN, Cerrah Ayşegül CELAYİR, Makbule ERDOĞAN, Sevim AKOVA
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Epidermal İnklüzyon Kisti Olgularıyla Sünnet Komplikasyonlarına Genel Bakış Öz   TASLAK - PDF
olga devrim ayvaz, Ayşenur Cerrah Celayir, Osman Zeki Pektaş, ceren Özmen, Hülya Yavuz, Nermin Koç
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Epigastrik omfelosellerde cantrell pentalojisine dikkat Öz   PDF
Cengiz GÜL, Dolunay ALVER, Ceyhan ŞAHİN, Ayşenur Cerrah CELAYİR
 
Cilt: 39 / Sayı: 3 Epitelyal over tümörlerinde serum Ca 125 değerlerinin prognostik önemi Öz   PDF
Müberra Seğmen YILMAZ, Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI, Murat Hakan KARABULUT, Gözde KIR
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Erken doğum tehdidi olan gebelerde C-reaktif protein değerler ile subklinik korioamnionit ve tokoliz sonuçlarının değerlendirilmesi Öz   PDF
Ertan ADALI, Recep YILDIZHAN, Begüm YILDIZHAN, Necdet SÜER
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Erken doğum tehdidi olgularında ritodrin ile idame oral tokolitik tedavinin etkinliği Öz
Nuran Can GÜLEŞ, Banu ÇAĞLARBAŞI, Özay ORAL, Semih TUĞRUL
 
Cilt: 33 / Sayı: 3 Erken doğum tehdidinde risk faktörlerinin belirlenmesi Öz
Sema DEMİRBAŞOĞLU, Berna HALİLOĞLU, Barış MÜLAYİM, Evrim AKSOY, Ateş KARATEKE
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Erken doğum tehditini önceden belirlemede risk puanı, servikal uzunluk ve maternal tükrük östriol seviyesinin rolü Öz   PDF
Tayfun KUTLU, Elif BAĞLAM, Zeynep GENÇ, Y. Sadiye EREN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Erken Konjenital Musküler Tortikolliste Cerrahi Tedavi Gerekli Mi? Prospektif Bir Çalışma Ayrıntılar   PDF
Ayşenur Cerrah Celayır
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Erken loğusalık süresinde kadınların algıladıkları eş desteği Öz   PDF
HOTUN Nevin ŞAHİN, Fitnat SOYPAK
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 Erken membran rüptürü tanısında altest ™ ve amnisure™ adlı tanı kitlerinin karşılaştınlması Öz   PDF
Gazi YILDIRIM, Rukset ATTAR, Cem FIÇICIOĞLU, Ateş KARATEKE, Narter YEŞİLDAĞLAR
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Erken membran rüptürü ve erken doğum eylemi olgularında serum ferritin düzeyi Öz
Halenur BOZDAĞ, Karsel ERTEKİN, Handan SEZER, Sibel USTA, Habibe AYVACI, Sadiye EREN
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Ertapenem: Komplike üriner sistem enfeksiyonları için yeni bir antibiyotik seçeneği Öz   PDF
Filiz YILDIRIM, Kadriye Kart YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ, Semra SANDOKÇI, Özcan NAZLICAN
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Farklı semen paramerrelerinde ışık mikroskobu düzeyinde spermatozoa morfolojisi ve nükleer kondansasyon değerlendirmesi Öz   PDF
Emine AKSOY, Tahsin Murad AKTAN, Selçuk DUMAN, Duygu DURSUNOĞLU, Gökhan CÜCE
 
YIL: 2012 CİLT: 43 SAYI: 3 Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Prevalansı Öz   PDF
Erdal SARI, Feyza Mediha YILDIZ, Meral İNALHAN, GÖNÜL Rabia SEZER, İlkay SARI
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Febril konvülziyonda serum çinko düzeyleri Öz   PDF
Rabia Gönül SEZER, İlke Özahi İPEK, Abdülkadir BOZAYKUT, Enver ATAY, Olcay ÜNVER
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Febrile seizures: Clinical features of 96 patients Öz
Yüksel YILMAZ, Berna ŞENER, Handan ŞAHSUVAROĞLU, Enver ATAY, Meral İNALHAN, Savaş İNAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Fetal akciğer maturasyonunu belirlemede amniotik sıvıdaki lamellar cisimcik sayımının yeri ve önemi Öz
Ahmet BATKI, Nihan UYGUR, Gazi YILDIRIM, Özay ORAL
 
Cilt: 34 / Sayı: 2 Fetal cinsiyetin sezaryen oranı ile ilişkisi Öz
Semih TUĞRUL, Deniz KÖSE, Gazi YILDIRIM, Ufuk YILMAZ, Akif ALKAN, Özay ORAL
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 2 Fetal Ci̇nsi̇yeti̇n Ultrasonografi̇k Fetal Bi̇yometri̇k Parametreler Üzeri̇ne Etkisi (The Impact of the Fetal Gender on Ultrasonographic Fetal Biometric Parameters) Öz   PDF
Murat MUHCU, Özkan ÖZDAMAR, İsmet GÜN, Okan ÖZDEN, Ercüment MÜNGEN, Vedat Atay
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 Fetal intra-abdominal kistlerin prenatal tanı ve perinatal sonuçları Öz   PDF (English)
Pınar KUMRU, Resul ARISOY, Emre ERDOĞDU, Oya DEMİRCİ, Elif TOZKIR, Sevcan Arzu ARINKAN, Ahmet Semih TUĞRUL, Ayşenur CERRAH CELAYİR, Birol DURUKAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Fetal Kromozom Anomalilerinin Erken Tanısında Ense Pilisi Kalınlığı (Nuchal Translucency) Ölçümü: Ön Çalışma Ayrıntılar   PDF
Gülseren Yücesoy, Aydın Çorakçı, Izzet Yücesoy, Semih özeren, Birol Vural, Onur Karabacak
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Fetal situs anomalilerinde prenatal tanı ve perinatal sonuçlar Öz   PDF
Ahmet GÜL, Altan CEBECİ, Burcu KAZDAL, Gökhan YILDIRIM, Halil ASLAN, Yavuz CEYLAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Fetal ventrikülomegalili olgularda prognoz ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Öz
Nazan TARHAN, Bülent TANDOĞAN, Vedat DAYICIOĞLU
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 2 Five-millimeter Port Site Spigelian Hernia After Laparoscopy (Laparoskopi Sonrası 5-mm’lik Trokar Yeri Hernisi: Spigel Hernisi) Öz   PDF (English)
Aysen Telce BOZA, Evrim BOSTANCI, Mesut POLAT, Hasan YAVUZ, Semra KAYATAS, Murat API
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 Fizyopatolojilc olarak gebelik hidronefrozunun değerlendirilmesi: Üç farklı yaklaşım Öz   PDF
Gazi YILDIRIM, Nilüfer ÇETİNKAYA, Faruk YENCİLEK, Rukset ATTAR, Yücel İNAN, Canan YILMAZ, Narter YEŞİLDAĞLAR, Ateş KARATEKE, Cem FIÇICIOĞLU
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 3 Fötal eritrob'astozisin teşhiş ve tedavisi Ayrıntılar   PDF
A. Eğribozlu, Ö. Pala
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 Freeman-Sheldon sendromu (Islık çalan yüz) Öz   PDF
Emel ALTUNCU, Sultan KAVUNCUOĞLU, Neslihan MELİKOĞLU, Sinem ORAL, Esin Yıldız ALDEMİR, Sibel ÖZBEK
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 Galen veni anevrizmal malformasyonunun prenatal renkli doppler ultrasonografi ile tanısı ve yönetimi - olgu sunumu Öz   PDF
Hüseyin DURUKAN, Mürşide ÇEVİKOĞLU, Umut Kutlu DİLEK, Faik Gürkan YAZICI, Yalçın ÇELİK
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ ŞÜPHELİ ÇOCUKLARDA pH METRE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Results of the pH meter in children with gastroesophageal reflux] Öz   PDF
Cengiz GÜL, Ayşenur CERRAH CELAYİR, Ceyhan ŞAHİN, Gökmen KURT
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Gebelerde HBsAg Taraması Ayrıntılar   PDF
Serap Yalti, Reha Masatlı, Ramazan Uluhan, Nuh Hilal Bülbül, Zeynep Asil
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Gebelerde hepatit E prevalansının araştırılması Öz   PDF
Filiz PEHLİVANOĞLU, Ramazan HAN, KART Kadriye YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Gebelerde Hepatit-B Virüsü Taşıyıcılığı Ayrıntılar   PDF
M. Kazandı, L M. Itil, A. Özsaran, M. Deniz, N. Aşkar
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Gebelerde servikal smear taraması Öz
Serap YALTI, Güler ALTINTEPE, Vedat DAYICIOĞLU
 
Cilt: 40 / Sayı: 2 Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler Öz   PDF
Nevin ŞAHİN, Hüsniye DİNÇ, Melike DİŞSİZ
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Gebeliğe eşlik eden overin küçük hücreli karsinomunun büyük hücreli varyantı: olgu sunumu Öz   PDF
Selçuk AYAS, Ayşe GÜRBÜZ, Akif ALKAN, Ateş KARATEKE, Handan ÇETİNNER
 
Cilt: 38 / Sayı: 4 Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri Öz   PDF
Asibe ÖZKAN, Hediye ARSLAN
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Gebeliğin akut yağlı karaciğeri: Retrospektif analiz Öz
Selçuk ARSLAN, Önder KOÇ, Ümmügülsüm KOÇ, Görkem TUNCAY
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Gebeliğin hipertansif hastalıklarında serum ürik asit seviyelerinin önemi Öz
Ufuk YILMAZ, Hakan PEKER, Adalet ZATİ, Şeyma BAŞTÜRK, Leyla ALTUNTAŞ, Ateş KARATEKE
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 Gebeliğin intrahepatik kolestazının maternal ve perinatal sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Mehmet BAYRAK, Taner GÜNAY, Cihan KARADAĞ, Zelal BALÇIK
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Gebeliğin üçüncü trimesterinde düşük hemoglobin düzeyinin preterm doğum oranı ve yenidoğan doğum ağırlığı üzerine etkisi Öz
Handan SEZER, Selçuk ÖZDEN, Halenur BOZDAĞ, Vedat DAYICIOĞLU
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Gebelik Esnasında Kullanılan İlaçların Fetusa Tesirleri Ayrıntılar   PDF
Z. Akbay, R. Beşe
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Gebelik haftasında tespit edilen ventriküler septal defekt (VSD), büyük arter transpozisyonu ve situs inversus totalis: Olgu sunumu Öz   PDF
Levent TÜTÜNCÜ, Murat MUHCU, Selami SÜLEYMANOĞLU, Ercüment MÜNGEN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 Gebelik öncesi beden kitle indeksinin perinatal ve neonatal sonuçlara etkisi Öz   PDF
Kader KAPTI ATA, Nevin HOTUN ŞAHİN
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 Gebelik sırasında 50 gr glukoz tarama testi pozitif olan hastaların 100 gr oral glukoz tolerans testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi Öz   PDF
Gazi YILDIRIM, Canan YILMAZ, Fırat ERSAN, Rukset ATTAR, Aslı SOMUNKIRAN, Narter YEŞİLDAĞLAR, Ateş KARATEKE, D. Cem FIÇICIOĞLU
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Gebelik ve Immunizasyon Ayrıntılar   PDF
Serap Yaltı, Cem Fıçıcıoğlu, Doğan Cantekin
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 2 Gebelik ve Postpartum Dönemde Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar (Common Psychiatric Disorders in Pregnancy and Postpartum Period) Öz   PDF
Özkan ÖZDAMAR, Onat YILMAZ, Hacer Hicran BEYCA, Murat MUHCU
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Gebelik ve tropikal parazitik enfeksiyonlar Öz
Kazım Emre Karaşahin, Mustafa Öztürk, İbrahim Alanbay, Fahri Burçin Fıratlıgil
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Gebelikle Birlikte Rektus Abdominalis Kasında Ektopik Desidua(Olgu Sunumu) Ayrıntılar   PDF
Sema Zergeroğlu, B. Handan Özdemir, Orhan S. Aksakal, Oya Gökmen
 
YIL: 2012 CİLT: 43 SAYI: 3 Gebelikte Karbonmonoksit Zehirlenmesi; Olgu Sunumu Öz   PDF
Uğur KESKİN, Aşkın Evren GÜLER, Yahya Kemal KOÇYİĞİT, Cihangir Mutlu ERCAN, Hüseyin PEHLİVAN, Ali ERGÜN
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaşım: 27 olgunun analizi ve literatürün gözden geçirilmesi Öz   PDF
Samet TOPUZ, Ahmet Cem İYİBOZKURT, Süleyman Engin AKHAN, Sinan BERKMAN, ERGİN BENGİSU
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaşım: olgu sunumu ve derleme. Öz   PDF
Elif MEŞECİ, Semra KAYATAŞ, Cem ÖNCÜLOĞLU, Fuat DEMİRKIRAN
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 Gebelikte aneminin değerlendirilmesinde hemoglobin renk skalasının kullanımının etkinliği Öz   PDF
Zübeyde EKŞİ, Hediye ARSLAN ÖZKAN
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 Gebelikte diabetik ketoasidoz: olgu sunumu Öz   PDF
Habibe AYVACI, Bülent TANDOĞAN, Nazan Usal TARHAN, Mehmet ULUDOĞAN
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Gebelikte Immun Trombositopenik Purpura(ITP) Ayrıntılar   PDF
Murat Taşdemir, Seval Taşdemir, Selçuk Özden, Zeynep Alpay, Cem Fıçıcıoğlu, Doğan Cantekin
 
Cilt: 37 / Sayı: 3 Gebelikte kullanılan transfüzyon ürünleri ve son gelişmeler Öz
Gökhan KILIÇ, Mehmet Asım BİLEN, Bilgin GÜRATEŞ
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Gebelikte mitral kapak replasmanı: Olgu sunumu Öz   PDF
Asuman SÜZER, Türkan ÇORUH, Nihan YAPICI, Sonay CİVELEK, Sabri DAĞSALI, Zuhal AYKAÇ
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Geçirilmiş Sezaryen Operasyonl,Gebelerde Vaginal Doğum Ayrıntılar   PDF
Selçuk Özden, Meltem Gelincik, Banu Çaylarbaşı, Vedat Dayıcıoğlu
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Gestasyonel Diyabetin Fetal Mortaliyete Etkisi ve Takipli ve Takipsiz Hastaların Karşılaştırılması Ayrıntılar   PDF
Özay Oral, Zekeriya Aktürk, Bülent Tandoğan, Mehmet Akı, Cemalettin Özarpacı, Ebru Çögendez
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Gestasyonel Diyabette Tanı ve Klinik Yöntem Ayrıntılar   PDF
Serap Yalti, Turgay Güven, Zeynep Asil, Vedat Dayıcıoğlu
 
Cilt: 40 / Sayı: 2 Glomeruler bazal membranda incelmesi olan bir erkek çoculc - olgu sunumu Öz   PDF
Emrah CAN, Seyhun SOLAKOĞLU, Ahmet NAYIR
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 Görme kaybı ile başvuran gebede posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): olgu sunumu Öz   PDF
Ayşe Yasemin KARAGEYİM KARŞIDAĞ, Esra ESİM BÜYÜKBAYRAK, Seda SUBAŞ, Erdinç ŞİŞMAN, Seviye BORA ŞİŞMAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Günlük jinekolojik girişimlerde I.M. ketorolak trometamin ile atropin-dolantin karışımının plasebo kontrollü etkinliği Öz
Alpaslan APAN, Şermin UYGUN, Gülçin ERTÜRK
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Günümüzde Doğum Yöntemi ve Yükselen Sezaryen Oranı Ayrıntılar   PDF
Aydın Çorakçı, Gülseren Yücesoy, Semih özere, İzzet Yüce, Birol Vural, Onur Karabacak
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Habitüel abortuslu hastalarda trombofilinin araştırılması Öz   PDF
İtibar EMİNLİ, Mustafa KARA, Ercan YILMAZ, Tufan ÖGE, Cüneyt EVRÜKE
 
YIL: 2012 CİLT: 43 SAYI: 3 Hasta ZKTB Güvenliği Önlemlerinin Perinatal Kliniklere Uyarlanması ve Uygulama Rehberlerinin Geliştirilmesi Öz   PDF
Asibe ÖZKAN, Nuran KÖMÜRCÜ
 
Cilt: 33 / Sayı: 3 Hastanemiz çocuk polikliniğine başvuran bebeklerde anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler Öz
Müjgan ORAL, Savaş İNAN, Emine KAVAS, Meral İNALHAN
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Hastanemiz verilerine göre anormal servikal smear, preinvaziv servikal patoloji ve servikal kanser oranlarının yıllara göre değişimi. Öz
Çiğdem YAYLA ABİDE, Ahter Tanay TAYYAR, Ateş KARATEKE
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Hastanemizdeki son 4 yıldaki zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi Öz
Müjgan ORAL, Özlem TEMEL, Gülşah GÜVEN, Tolga ERKUM, Arzu YAŞAROĞLU, Meral İNALHAN, Savaş İNAN
 
Cilt 47, Sayı 4 (2016): 2016-47-4 Hellp sendromu tanısı alan hastaların maternal ve fetal sonuçlarının analizi Öz
Ümmügülsüm ESENKAYA, Metin İngeç, Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, Şengül Talar ARSLAN
 
Cilt: 34 / Sayı: 2 HELLP sendromu tedavisinde kortikosteroid kullanımı Öz
Oya PEKİN, Belgin DEVRANOĞLU, Tanju PEKİN
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) Henoch schönlein purpurası ilişkili posterior reversible ensefalopati sendromu Öz   PDF (English)
Meltem EROL, Dilara FUCUCUOĞLU, Özgül YİĞİT, Emine Erdoğan KUTANİS, Özlem Bostan GAYRET, Ramazan ALBAYRAK
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Henoch-Schönlein purpuralı hastalarda renal ve gastrointestinal sistem tutulumla ilişkili klinik ve laboratuar bulgular Öz
Özlem Arslan ÜNLÜTÜRK, Özlem TEMEL, Müjgan ORAL, Serpil DEĞİRMENCİ, Savaş İNAN
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Hepatit A geçiren hastada akut ürtiker ve Guillain-Barre like sendromun birlikteliği Öz   PDF
Nelgin Esenrodoplu GERENLİ, Feray GÜVEN, Nihan UYGUR, Ümit AKYÜZ, Aysu SAY
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Hepatitis B ve Plevral Efüzyon Ayrıntılar   PDF
M. Inalhan, N. Eliaçık, N. Kalmaz, F. Uğraşbul, O. Pektaş
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Hiperprolaktinemide total antioksidan düzey: bromokriptin tedavisinin etkileri Öz   PDF
Fatma Ferda VERİT, Özcan EREL
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 Hipohidrotik ektodermal displazi: Bir olgu bildirisi Öz
Abdülkadir BOZAYKUT, Lale Pulat SEREN, Dilşat KOCA, Rabia Gönül SEZER, İlke Özahi İPEK
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 Hipoksik iskemik ensefalopatide izlem Öz   PDF
Turgut AĞZIKURU, Ayça VİTRİNEL, Serdar CÖMERT, Gülay Çiler ERDAĞ, Feza AKSOY, Yasemin AKIN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 Histerektomi olgularında adenomyosis prevelansı ve ilişkili faktörler Öz   PDF
Mehmet Baki ŞENTÜRK, Mehmet Şükrü BUDAK, Yusuf ÇAKMAK, Ömer Birol DURUKAN, Mesut POLAT
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 Histeroskopi yapılan primer ve sekonder infertil hastalarda histerosalpingografi ve transvaginal ultrasonografinin tanısal değerinin incelenmesi Öz   PDF
Gülhan ÖZÜM, Özkan ÖZDAMAR, İsmet GÜN, Kenan SOFUOĞLU, Tayfun KUTLU, Gülden TUNALI
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Histolojik koioamnionitin erken doğum üzerindeki etkisi Öz   PDF
Oya DEMİRCİ, Özlem BOZOKLU, Elif DEMİRCİ, Semih TUĞRUL, Ayşe GÜRBÜZ, Sadiye EREN, Handan ÇETİNER
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Humeral Yumuşak Doku Kalınlığının Omuz Distosisinin Önceden Belirlenmesindeki Önemi Ayrıntılar   PDF
A. Karateke, K. Savan, S. Nehioğlu, M. Seven
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 İÇ KAPAK Öz   PDF - ENGLISH - TÜRKÇE
Birol DURUKAN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 İÇ KAPAK Öz   PDF
İÇ KAPAK İÇ KAPAK
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 İÇ KAPAK Ayrıntılar   PDF
İÇ KAPAK İÇKAPAK
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 İçindekiler Öz   PDF TÜRKÇE, PDF IN ENGLISH
Birol DURUKAN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 İÇİNDEKİLER Öz   PDF - ENGLISH - TÜRKÇE
Birol DURUKAN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 İÇİNDEKİLER Öz   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 İÇİNDEKİLER Ayrıntılar   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 İÇİNDEKİLER Ayrıntılar   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 ICINDEKILER Ayrıntılar   PDF
ICINDEKILER ICINDEKILER
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 İÇİNDEKİLER Ayrıntılar   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 İÇİNDEKİLER Ayrıntılar   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) İÇİNDEKİLER Ayrıntılar   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 İÇKAPAK Ayrıntılar   PDF
İÇKAPAK İÇKAPAK
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 ICKAPAK Ayrıntılar   PDF
ICKAPAK ICKAPAK
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 İÇKAPAK Ayrıntılar   PDF
İÇKAPAK İÇKAPAK
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 İÇKAPAK Ayrıntılar   PDF
İÇKAPAK İÇKAPAK
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) İÇKAPAK Ayrıntılar   PDF   PDF
İÇKAPAK İÇKAPAK
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 ICSI gebeliği sonrasında doğan bir konjenital duodenal atrezi olgusu Öz   PDF
Bülent TANDOĞAN, Fırat ERSAN, Vedat DAYICIOĞLU
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 İdrar kaçıran hastalarda antikolinerjik tedavilerin etkinliği, hastaların uyumu ve takibi Öz   PDF
Çetin ÇAM, Arman ÖZDEMİR, Ateş KARATEKE, Turhan ARAN, İlter YENİDEDE
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 İki dev plasental hemanjiomanın eşlik ettiği fetal hidrops ve erken doğum tehdidi olgusu Öz   PDF
Bülent TANDOĞAN, Selçuk AYAS
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 İki lipoleiomyom olgusu Öz   PDF
Nagehan Özdemir BARIŞIK, Sevinç Hallaç KESER, Mine ÇAYIRCI, Cem Cahit BARIŞIK, Nimet KARADAYI, Bülent KARS
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 İki olgu nedeniyle miliyer tüberküloz Öz   PDF
Gülşah GÜVEN, Lale Pulat SEREN, Afşin ÜNVER, Abdülkadir BOZAYKUT
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 İki yaş altı Çocuklarda Sigara Maruziyeti ve Tekrarlayan Bronşiyolit Atakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Ahu PAKETÇİ, Abdulkadir BOZAYKUT, Cem PAKETÇİ, Rabia Gönül SEZER
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 İkiz-ikize transfüzyon sendromunun tedavisinde tek bir amnioredüksiyon + septostominin tedavisindeki yeri : Olgu sunumu Öz   PDF
Ayşe GÜRBÜZ, HALİLOĞLU Berna, GÜRBÜZ Aydın, GAZİYİZ Göknur Öztürk
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 İleri evre over kanserini taklit eden tüberküloz peritonit vakaları: Olgu sunumu Öz   PDF
Ayşe GÜRBÜZ, Ateş KARATEKE, Canan KABACA, Elçin ÇETİNGÖZ, Karsel ERTEKİN
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) İleri yaş infertil kadınlarda KOS/IUI ile IVF tedavilerinin sonuçlarının karşılaştırılması Öz   PDF
Selçuk SELÇUK, Evrim BOSTANCI, Mehmet KÜÇÜKBAŞ, Bülent Emre BİLGİÇ, Hüseyin Tayfun KUTLU, Belgin DEVRANOĞLU, Semra Kayataş ESER
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 İlk beta HCG değeri ve gebelik prognozu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Öz
Kenan SOFUOĞLU, Banu ERGÜL, Tansel ÇETİNKAYA, Belgin DEVRANOĞLU, Cem ÇELİK
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 İlk trimesterde torako-omfalopagus olgusunun prenatal tanısı Öz   PDF
İbrahim POLAT, GÜL Ahmet, ASLAN Halil, CEBECİ Altan, EROL Onur, CEYLAN Yavuz
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 İmmatür spermlerle yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve sonuçlan: Olgu sunumu Öz   PDF
Ranan Gülhan AKTAŞ, Naciye ARAT, Gülden TUNALI, Kenan SOFUOĞLU, Arman ÖZDEMİR
 
Cilt: 40 / Sayı: 2 İn utero sodyum valproata maruz kalan 13-14 haftalık. omfalosel olgusu Öz   PDF
Aysun AYBATLI, Petek Balkanlı KAPLAN
 
Cilt: 34 / Sayı: 4 Indications and complications for caesarean section Öz
Serap YALTI, Birgül GÜRBÜZ, Yasemin ÇAKAR, Deniz KÖSE, Oya BALTA, Gazi YILDIRIM, Sadiye EREN
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 İndüksiyon öncesi transperineal ultrasonografik servikal uzunluk ve Biskop skorunun indüksiyon-doğum süresine etkisi Öz   PDF
Gönül Duras DOYRAN, İsmail ÖZDEMİR, Aslı SOMUNKIRAN, Özlem Kemik GÜL, Fuat DEMİRCİ, Oğuz YÜCEL
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 İnfantil spazm tanısı alan 16 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi Öz
Lale Pulat SEREN, Abdülkadir BOZAYKUT, N. SİPAHİER, S. KARAMAN
 
Cilt: 39 / Sayı: 3 İnfentil hastalarda diagnostik histeroskopinin rutin kullanımı Öz   PDF
Ebru ÇÖĞENDEZ, Suna SOĞUKTAŞ, Kemal ALTINKAŞ, Akif ALKAN, Sadiye EREN
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 İnfertilite tedavileri öncesi uterin kavite değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi ve ofis histeroskopinin karşılaştırılması Öz   PDF
Gazi YILDIRIM, Cem FIÇICIOĞLU, Rukset ATTAR, Ateş KARATEKE, Narter YEŞİLDAĞLAR
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 İniensefali. Olgu sunumu Öz
Nihan UYGUR, Feyza YILDIZ, Feray GÜVEN, Leyla KARADENİZ, Ümit AKYÜZ, Aksu SAY
 
Cilt: 38 / Sayı: 4 İnkontinans vakalarında şikayetlerin süresinin uzamasının pelvik taban kas aktivitelerine etkisi Öz   PDF
Çetin ÇAM, Arman ÖZDEMİR, Ateş KARATEKE, Turhan ARAN, Bahar BAYKA
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 İnseminasyon örneklerinin tüpte ya da kateter içerisinde bekletilme süresi sperm motilitesini nasıl etkiliyor? Karşılaştırmalı deneysel çalışma Öz   PDF
Ranan Gülhan AKTAŞ, Emine AKSOY, Handan ANKARALI
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Interrelations among abnormal cardiotocograms in labor, arterial cord blood pH, base deficit and apgar scores in pregnancies Öz   PDF
İsmail ÖZDEMİR, Taner YAVUZ, Özlem YAVUZ, Furat DEMİRCİ, Aslı SOMUNKIRAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Intrauterin Gelişme Geriliği Olgularında Lupus Antikoagillanı Araştırılması Ayrıntılar   PDF
Selçuk Özden, Pamir Payzanoglu, Baha Oral, Meltem Gelincik, Vedat Dayıcıoğlu
 
Cilt: 38 / Sayı: 2 İnvaginasyon olgularında malrotasyon malfiksasyon anomalilerinin rolü Öz
Ayşenur CELAYİR, Alp GENCE, Cengiz GÜL
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER İskelet displazili iki yenidoğan: Olgu sunumu Öz   PDF YAZAR PROVASI
Elif ÖZALKAYA, Sevilay TOPÇUOĞLU, Arzu AKDAĞ, Fahri OVALI, Güner KARATEKİN, RESUL ARISOY
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 İSTANBUL'DA BİR REFERANS HASTANESİNİN ÜÇÜNCÜ BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI YENİDOĞANLARIN KLİNİK SEYRİ Öz   PDF
Özge SERÇE, Derya BENZER, Tuğba GÜRSOY, Fahri OVALI, Güner KARATEKİN
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 IVF-ET sikluslarında ovaryen stimulasyon için rekombinant folikül stimulan hormon ve human menopozal gonadotropin kullanımının sonuçlar üzerine etkisi Öz
Kenan SOFUOĞLU, M. Nuri DELİKARA, Selçuk ÖZDEN, Gazi YILDIRIM, Toygun BAŞARAN, Mehmet GÜÇLÜ
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER İyileşmeyen Pnömoni İle Başvuran Bir Atipik Kawasaki Hastalığı Olgusu Öz   PDF prova
Mustafa ÇAKAN, Nuray Aktay AYAZ, Gonca KESKİNDEMİRCİ, Hamide Sevinç GENÇ, Helen BORNAUN
 
Cilt: 39 / Sayı: 3 İzole postaksiyal politaktili tip A/B'li bir çocuk: Olgu sunumu Öz   PDF
Ali KARAMAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 3 İzole sıçan miyometriyumunda spontan ve lipopolisakkarit ile indüklenmiş kasılmalar üzerine nitrogliserin ve sildenafil sitratin etkileri Öz
Niyazi TUĞ, Hüsnü ÇELİK, Ahmet AYAR, S. Sırrı KILIÇ, M. Ziya DOYMAZ
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 İzole tubal torsiyon: Olgu sunumu Öz   PDF
Çetin ÇAM, Doğan VATANSEVER, Niyazi TUĞ, Mehmet Reşit ASOĞLU, Selçuk SELÇUK
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Jacobsen Sendromu: bir olgu. Öz   PDF
Ali KARAMAN, Hatip AYDIN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Jejunoileal obstrüksiyonlarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler. Öz   PDF
Vedat AKÇAER, Ayşenur CERRAH CELAYİR, İnanç CİCİ, Serdar MORALIOĞLU
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Jinekolojide Seyrek Görülen Bir Olgu Over Kist Hidatiği Ayrıntılar   PDF
Kaya D, Sayrak H, Yaycı E, Güran G, Süre N
 
Cilt: 40 / Sayı: 2 Jinekolojik erken tanı yöntemlerinin kullanımında kadınların tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi Öz   PDF
Tuğba Yılmaz ESENCAN
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Jinekolojik malignite nedenli operasyonlarda gözlenen intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar Öz   PDF
Ayşe GÜRBÜZ, Ateş KARATEKE, Sadiye EREN, Canan KABACA, Turhan ARAN, Karsel ERTEKİN
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Jüvenil dermatomitozitli bir olgu sunumu Öz   PDF
Tuba GİRAY, Özlem CANTÜRK, Turgut AĞZIKURU, Gülay Çiler ERDAĞ, Neslihan ÇİÇEK, Yasemin AKIN, Ayça VİTRİNEL
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Kadınlarda kronik pelvik ağrı Öz   PDF
Mert KÜÇÜK, Mustafa OĞURLU, Filiz SEKDUR, Selda DEMİRCAN
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam Öz   PDF
Nevin ŞAHİN
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 2 Kadınların Aile Planması Yöntemlerinden Vajinal Halka Kullanımının İncelenmesi (Analysis of the Use of Family Planning Method Vaginal Ring Among Women) Öz   PDF
Hakan Nazik, Evşen Nazik, Murat Api, Şule Gökyıldız, Şule Gül
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Karakteristik klinik tablo olmaksızın erken doğum tehdidi ile gelen bir gebede perfore apandisit: Olgu sunumu Öz   PDF
Mahmut Tuncay ÖZGÜN, Çağdaş TÜRKYILMAZ, Mehmet DOLANBAY, Semih ULUDAĞ, Ahmet Cem BATUKAN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 Katastrofik uterus rüptürü: kırsal kesimde sekiz olgunun retrospektif analizi Öz   PDF (English)
Mehmet Baki ŞENTÜRK, Mehmet Şükrü BUDAK, Serap OTÇU, Ömer Birol DURUKAN, Mesut POLAT
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Kayıtlı seks işçilerinde human papillomavirüs sıklığı ve tiplendirilmesi Öz   PDF
KART Kadriye YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ, Mehmet BAKAR
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Kemoterapide semptomların yönetimi Öz   PDF
Tuğba Yılmaz ESERCAN, Yeliz Doğan MERİH
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Kesintisiz kombine hormon replasman tedavisi kullanan postmenopozal kadınlarda vaginal kanama paternlerinin karşılaştırılması Öz
Karsel ERTEKİN, Serap YALTI, Birgül GÜRBÜZ, Habibe AYVACI, Sibel USTA, Halenur BOZDAĞ
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Kistik fibrozis dışı bronşektazili çocuk olguların değerlendirilmesi Öz   PDF
Mahmut DOĞRU, Tayfur GİNİS, Emine Dibek MISIRLIOĞLU, Handan DUMAN, Serap ÖZMEN, İlknur BOSTANCI
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Kistik fibroziste atipik kolonizasyon Öz   PDF
Rabia Gönül SEZER, ÖZAHİ İlke İPEK, Abdulkadir BOZAYKUT, Lale Pulat SEREN, Cem PAKETÇİ, ASYA İlhan TANJU
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Kistik struma ovarii: 2 olgu sunumu Öz
Gözde KIR, Fügen AKER, Ateş KARATEKE
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 Kız çocuğunda vulvar anjiomyofibroblastoma: en genç olgu ve literatür tarama Öz   PDF (English)
Uğur Keskin, Fahri Burçin Fıratlıgil, Mustafa Ulubay, Ulaş Fidan, Müfit Cemal Yenen, Ali Ergün
 
Cilt: 37 / Sayı: 1 Kızamık enfeksiyonu geçiren çocuklarda serum aspartal aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve amilaz düzeylerinin değerlendirilmesi Öz
Aysu SAY, Arzu GEBEŞÇE, Feray GÜVEN, Nihan UYGUR, Serpil DEĞİRMENCİ
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Kızamıkçık ve hepatit B aşısı sonrası görülen bir Guillan-Barre sendromu olgusu Öz   PDF
Levent MDYAT, Aşan ÖNDER, Gabil MURSALOV, Yasemin ÖZDEMİR, Sevgi MİR
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Kızamıklı Hastalarda A Vitamini Düzeyleri Ayrıntılar   PDF
M. Inalhan, G. Ozkaya Yücer, N. Eliaçık, N. Kalmaz, M. Demirkol, T. Baysal
 
Cilt: 38 / Sayı: 2 Kızlarda puberte Öz
Tarık ALTINOK, Özgür GELEN, Onur GÜRALP
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Kliniğimizde adneksiyel kitle nedeniyle opere edilmiş adolesan yaş grubuna ait verilerin analizi Öz   PDF
Zehra KURDOĞLU, Mertihan KURDOĞLU, E. Gülçin AY, Mansur KAMACI
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Kliniğimizde izlediğimiz insüline bağımlı diyabetes mellitus'lu olguların irdelenmesi Öz
Meral İNALHAN, Müjgan ORAL, Özlem Arslan ÜNLÜTÜRK, Özlem TEMEL, Gülşah GÜVEN, Savaş İNAN
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Kliniğimizde izlenen kabakulak meningoensefalitli olguların değerlendirilmesi Öz   PDF
Özlem BOSTAN, Selda Boylu AĞZIKURU, Sedat ÖKTEM, Gülnur TOKUÇ, Ayça VİTRİNEL, Engin TUTAR, Özlem KETENCİ
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Kliniğimizde tedavi edilmiş olan pnömonili çocuk olgularının değerlendirilmesi Öz   PDF
Sedat ÖKTEM, Gülnur TOKUÇ, Tarık YILDIRIM, Engin TUTAR, Selda Boylu AĞZIKURU
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Kliniğimizdeki Anomalili Doğumların Analizi ve Ultrasonografinin Tanıdaki Yeri Ayrıntılar   PDF
Gülseren Yücesoy, Aydın Çorakçı, Izzet Yücesoy, Semih Özeren, Argun Tuğran, Onur Karabacak
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 3 Klordi azepoksid - Klinidium bromür kombinasyonunun collum dilatasyon üzerine tesiri Ayrıntılar   PDF
H. Polater
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 Konizasyon uygulanan 94 hastanın kliniko-patolojisi Öz
Selçuk AYAS, Ateş KARATEKE, İlknur AKÖZ, Handan ÇETİNER, İlter YENİDEDE
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 Konjenital diyafragma hernisinde sağkalım üzerine öngörü yapılabilir mi? Öz   PDF
Alp GENCE, Ayşenur CERRAH CELAYİR
 
Cilt: 37 / Sayı: 3 Konjenital faktör XIII eksikliği Öz
Reşit KÖKEN, Ayşegül BÜKÜLMEZ, Hamide MELEK, Tevfik DEMİR, Ülker YİĞİT
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 Konjenital mezoblastik nefroma : olgu sunumu Öz   PDF
Mesut POLAT, Resul ARISOY, Emre ERDOĞDU, A.Doğukan ANGIN, Ahmet Semih TUĞRUL
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Kontrolsüz D vitamini kullanımı ile oluşan iatrojenik hiperkalsemi: Olgu sunumu Öz
İlke Özahi İPEK, Rabia Gönül SEZER, Lale Pulat SEREN, Abdülkadir BOZAYKUT
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Konvülziyon ve karpopedal spazm ile acil servise başvuran tip 1 otoimmün poliglandüler sendrom ve heliotropik raş birlikteliği Öz   PDF
Müferret ERGÜVÜN, Ümit AKYÜZ, Şirin GÜVEN, Fuat LALOĞLU, Olcay BİLGİÇ
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Kornual gebelik: 3 olgu sunumu Öz
Ali GEDİKBAŞI, Ayşe GÜRBÜZ, Hakan PEKER, Ateş KARATEKE
 
Cilt: 42 / Sayı: 2 Kortikosteroidli Kremlerin Yenidoğan Sünneti Sonrası Penil Yapışıklıkların Tedavisinde Yeri Var Mıdır? Öz
Egemen EROĞLU, Tayfun OKTAR
 
YIL: 2012 CİLT: 43 SAYI: 3 KTB Dinoprostonun Yenidoğan Sarılığına Etkisi Var mıdır? Öz   PDF
Mehmet Akif SARGIN, Ali GEDİKBAŞI, ASAR Emel CANAZ, Taner GÜNAY, DİCLE Irmak SARGIN, Yavuz CEYLAN
 
Cilt: 38 / Sayı: 4 Labial sineşi tedavisinde hala östrojen kremini mi tercih ediyorsunuz? Öz   PDF
Ayşenur Cerrah CELAYİR
 
Cilt: 40 / Sayı: 2 Labial yapışıklık tedavisinde halen ostrojen kremini mi tercih ediyorsunuz Öz   PDF
Ayşenur Cerrah CELAYİR
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Laparoskopi Yöntemiyle Yapılan Tuhal Sterilizasyon Ayrıntılar   PDF
Mehmet A. Osmanağ aoğlu, Mesut Unal, Birol Cengizoğlu, Orhan Unal
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Laparoskopik Kolposuspansiyon Ayrıntılar   PDF
Zeynep Alpay, Cem Fıçıcıoğlu
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 Laurence moon biedl sendromu: Olgu sunumu Öz   PDF
Abdulkadir BOZAYKUT, Rabia Gönül SEZER, ÖZAHİ İlke İPEK, Cem PAKETÇİ, Şükriye ÖZDE, PULAT Lale SEREN
 
Cilt 47, Sayı 4 (2016): 2016-47-4 LEEP sonrası rekürren/rezidüel CIN 2-3 belirlenmesi, sitoloji mi, HPV DNA mı? Öz   PDF authors proof (English)
Özgür Çoban, Hüseyin Durukan, Umut Kutlu Dilek, Arzu Doruk, Saffet Dilek
 
Cilt: 37 / Sayı: 1 Leigh hastalığı: Olgu sunumu Öz
Lale Pulat SEREN, İlke Özahi İPEK, Serap Ceran ÇAĞRIL, Abdülkadir BOZAYKUT
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Levonoorgestral Subdermal Implant(Norplant)'ın Kan Lipid Profili ve Kanama Distezi Üzerine Olan Etkisi Ayrıntılar   PDF
Özay Oral, Mustafa Kekovalı, Müstecep Kavrut, Mustafa Kara, İlhan Şenverdi
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 Liken sklerozus zemininden gelişen vulva karsinomu: Olgu sunumu Öz   PDF
Ümmühan KİREMİTÇİ, Şerife Günel KARAGÜLLE, Aslı Turgut ERDEMİR, Elif TOPÇU, Serpil BOZKURT, Melin Özgün GEÇER, Erol BOZKURT
 
Cilt: 42 / Sayı: 2 Litobezoar'a Bağlı Kolonik Obstrüksiyon, Olgu Sunum u Öz
Osman Z.KARAKUŞ, Çiğdem ATILGAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Live Ectopic Pregnancy On Tuba Of A Rudimentary Unterine Horn Ayrıntılar   PDF
Seval Taşdemir, Murat Taşdemir, Cem Fıçıcıoğlu, Selçuk Özden, Serap Yattı, Zeynep Alpay, Ebru Çögendez, Doğan Cantekin
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Lupus Erythematodes ve Hamilelik Ayrıntılar   PDF
Murat Taşdemir, Seval Taşdemir, Selçuk Özden, Zeynep Alpay, Cem Fıçıcıoğlu, Doğan Cantekin
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Makroglossi ve ağız boşluğu kütlesi olan fetusde prenatal tanı ve perinatal yönetim Öz   PDF
Sibel Sürmen USTA, Cemalettin ÖZARPACI, Habibe AYVACI, Bülent TANDOĞAN, Kadriye ZEHİR
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 Marmara Üniversitesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuranların pap smear konusundaki bilgileri ve test sonuçları Öz   PDF
Pemra ÜNALAN, Gülay BAŞ, Ayşegül ATALAY, Tuba KASAPBAŞ, Arzu UZUNER
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Maternal stres yenidoğan nöroblastomu nedenlerinden birisi midir? Öz   PDF
Egemen EROĞLU, Gülnihal ŞARMAN, Pınar DAYANIKLI, Nur DANİŞMEND, Rejin KEBUDİ, İnci YILDIZ
 
Cilt 47, Sayı 4 (2016): 2016-47-4 Mekonyum Aspirasyon Sendromu ve Yaklaşımındaki Yenilikler Öz   taslak - incelenmek üzere
Handan Hakyemez TOPTAN, Nilgün KARADAĞ, Güner KARATEKİN
 
Cilt: 37 / Sayı: 4 Meme karsinomlarında P53 ve Bcl-2 ekspresyonlarının c-erb, B-2 östrojen ve progesteron reseptörleriyle ilişkinin değerlendirilmesi Öz
Sevinç Hallaç KESER, Nimet KARADAYI, Mine ÇAYIRCI, Hakan KARABULUT, Sibel ŞENSU
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Memenin ''spindle ''hücreli malign tümörü/ sarkomatoid karsinom: olgu sunumu Öz   PDF
Müberra Seğmen YILMAZ, Gozde KIR, Filiz ALPTEKİN, Kenan MURAT, Metin YÜCEL
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Memenin apokrin karsinomu (bir olgu sunumu) Öz   PDF
Sevinç Hallaç KESER, Nimet KARADAY, Medine MURTAZAOĞLU, Aylin Ege GÜL, Nagehan Özdemir BARIŞIK, Cumhur Selçuk TOPAL
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması Öz   PDF
Nural BEKİROĞLU, Ayşe GÜRBÜZ, Rana KONYALIOĞLU, Selçuk AYAS, Akif ALKAN, Sadiye EREN
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Menoraji olgularında levonorgestrel salgılayan intrauterin sistem ile oral lynestranolun endometrial patoloji üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Öz   PDF
İbrahim POLAT, Selda ATAR, Murat BERKKANOĞLU, Erdinç ATEŞ, Ceyhun NUMANOĞLU, Züleyha GENÇ, Yavuz CEYLAN
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 Menstruel Siklus Sırasında Fallop Tüplerinde Lüteinizan Hormon ve Seks Steroid Hormon Reseptörlerinin Ekspresyonu (The Expressions of Luteinizing Hormone and Sex Steroid Hormone Receptors in Human Fallopian Tube During the Menstrual Cycle) Öz   PDF
Ecmel Işık KAYGUSUZ, Handan Çetiner, Suna Cesur, Hülya Yavuz, Ceylan Yozgatlıgil, Selçuk Ayas, Yeşim Sağlıcan
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Menstruel Usta Metoklopramid Testing Prolaktin Cevabı Ayrıntılar   PDF
Şennur İlvan, Asuman Azimli, Gültekin Faka, Günay Girişken
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Mersin ilinde, hedef popülasyonda kadınların kendisi tarafından algılanan inkontinansın prevalansı ve yaş gruplarına göre inkontinans tiplerinin dağılımı Öz   PDF
Hüseyin DURUKAN, Ekrem Celalettin TOK, Devrim TOK, Hakan AYTAN
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 Metilmalonik asidemi: Olgu sunumu Öz   PDF
Feray GÜVEN, UYGUR Nihan, DEĞİRMENCİ Serpil, GERENLİ Nelgin, SAY Aysu
 
Cilt: 37 / Sayı: 4 Mide mukozası içeren omfalomezenterik kanal kistli bir olgu sunumu Öz
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Ayşegül CELAYİR
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Minimal anormal smear bulgusu olan olgularda kolposkopik analiz Öz
Funda Ayşe PLATİN, Bülent TANDOĞAN, Vedat DAYICIOĞLU
 
Cilt: 39 / Sayı: 3 Mirror sendromu: Olgu sunumu Öz   PDF
Samet TOPUZ, Aytül ÇORBACIOĞLU, Işıl UZUN, Ahmet Cem İYİBOZKURT, İbrahim Halil KALELİOĞLU, Recep HAS
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Mullerian anomaly and unilateral agenesis with pelvic kidney Öz
Özay ORAL, Barış MÜLAYİM, Sema DEMİRBAŞOĞLU
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Nadir bir olgu: Ovaryan hidatik kist Öz   PDF YAZAR PROVASI
Suat Can ULUKENT, merve ALDIKAÇTIOĞLU TALMAÇ, Emel CANAZ, Alper ŞAHBAZ, İpek YILDIZ ÖZAYDIN, Özgür AKBAYIR
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Nadir görülen bir adneksiyal kitle: 25 yıllık gosipiboma Öz   PDF
Gazi YILDIRIM, Nilüfer ÇETİNKAYA, Cem FIÇICIOĞLU
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Neonatal sepsis tanısında IL-6'nın değeri Öz
Emine KAVAS, Feray GÜVEN, Recep KAVAS, Nilgün GÖKYAYLA, Nazan ERBİL, Aysu SAY
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 Non-sirotik portal hipertansiyonda gebeliğin başarılı yönetimi: olgu sunumu Öz   PDF (English)
Yusuf ÇAKMAK, Mehmet Baki ŞENTÜRK, Ertuğrul YILMAZ, Mustafa EROĞLU, Özgür Aydın TOSUN
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 Normal ve yüksek riskli gebeliklerin takip ve doğum şeklinin maliyet üzerine etkisi Öz   PDF
Aktuğ ERTEKİN, Ayşenur CELAYİR, Erbil ÇAKAR
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Normal gelişimini tamamlamış insan plasentasında CD31, HCG ve estrojene spesifik reseptörlerin immunohistokimyasal yöntemlerle gösterilmesi Öz   PDF
Ranan Gülhan AKTAŞ, Aynure ÖZTEKİN, Ülkü BAYAR, Coşkun ÖZTEKİN
 
Cilt: 38 / Sayı: 1 Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO evre ile ilişkisi Öz
Nevra DURSUN, Meltem ÖZNUR, Cem LEBLEBİCİ, Tuğçe Güzel ÇAY, İlker ARIKAN, H.Serpil BOZKURT, Fadime BAHADIR
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Normal Popülasyon ve Risk Gruplarında Genital Chlamydia Trachomatis Enfeksiyon Dağılımı Ayrıntılar   PDF
Mehmet Erge, İnci Davas Erşen, Ahmet Varolan, Atıf Akyol
 
Cilt: 38 / Sayı: 4 Nörojenik ve idiopatik detrusör aşırı aktivitesinin ürodinami ölçümlerindeki farklılıkları Öz   PDF
Arman ÖZDEMİR, Çetin ÇAM, Ateş KARATEKE, Turhan ARAN, Nihal DOLGUN, Reyhan AYAZ
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 Obez Çocuklardaki Hipertansiyon ve İnsülin Direncinin Kardiyak İşlev Bozukluğuna Etkisinin Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ayhan ERDEM, Taner YAVUZ, İlknur ARSLANOĞLU, Kenan KOCABAY
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 Obez ve morbid obez gebelerde obstetrik anestezi Öz   PDF
Yunus Oktay ATALAY, Sadık ŞAHİN, Mustafa EROĞLU
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Obezitenin anne ve fetus üzerine etkisi Öz
Sultan TOKUROĞLU, Bülent TANDOĞAN, Selçuk ÖZDEN, Vedat DAYICIOĞLU
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 OFİS HİSTEROSKOPİDE ANALJEZİ AMAÇLI LOKAL ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Efficacy of Local Anesthesia for Office Hysteroscopy) Öz   PDF
Resul Karakuş, Ahmad Namazov, Selçuk Ayas, Mesut Polat, Sevcan Arzu ARINKAN, Ali Doğukan Angın, Sultan Seren Karakuş
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 Oksiput posterior prezentasyonun obstetrik prognoz ve postpartum nörogelişimsel sürece etkisi Öz   PDF
Bülent TANDOGAN, Ebru GÜRLEYİĞ, Uğraş UÇAR, Habibe AYVACI, Vedat DAYICIOĞLU
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Okul çağındaki 6-18 yaş arası obez çocuklarda obezite oluşumunu etkileyen faktörlerin araştırılması Öz   PDF
Almala Pınar ULUTAŞ, Pınar ATLA, Züleyha Aysu SAY, Erdal SARI
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Okul çocuklarında meningokok taşıyıcılığının ve meningokoklarda penisilin direncinin araştırılması Öz   PDF
Şemsinur KARABELA, Kadriye Kart YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, Bülent DURDU
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Olgu sunumu: Glioblastoma ile seyreden bir nöroblastom olgusu Öz
Meral İNALHAN, Özlem TEMEL, Gülşah GÜVEN, Tolga ERKUM, Savaş İNAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Olgu sunumu: Konjenital bronkojenik kist Öz
Lale Pulat SEREN, Abdülkadir BOZAYKUT, Kılıç DEMİRCİOĞLU, S. KARAMAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Olgu sunumu: Norplant ile görülen bir gebelik olgusu Öz
Tülay YARDIMCI
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Olgu Sunumu: Seri Lomber Ponksiyon ile gerileyen Post-Hemorajik Hidrosefali Öz   PDF
EMRE DİNCER, Abdülhamit Tüten, Selahattin Akar, handan hakyemez toptan, Güner Karatekin
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) Ondört Yaşındaki Kız Hastada Lumbar Disk Herniasyonu Öz   PDF (English)
Nalan CAPAN, Sina ESMAEILZADEH, Ceyhun BASOGLU, Mustafa CORUM, Resa AYDIN
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Orta derecede yüksek rakımda (Erzurum-2000 metre) yaşayan ve pediatri polikliniğine başvuran 6 ay- 6 yaş arasındaki çocuklarda anemi prevalansı ve etyolojik faktörler Öz   PDF
Şihmir ŞİMŞEK, Mustafa BÜYÜKAVCI, M. Dursun KAYA, Recep AKDAĞ, Cahit KARAKELLEOĞLU
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 OTUZ DÖRT HAFTA ALTI TEKİL, İKİZ VE ÜÇÜZ GEBELİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI [Comparison of singleton, twin and triplet pregnancy outcomes of preterm infants delivered before 34 weeks of gestation] Öz   PDF
Sevilay TOPCUOĞLU, Dilek YAVUZCAN ÖZTÜRK, Tuğba GÜRSOY, Güner KARATEKİN, H.Fahri OVALI
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 Outside-in TOT procedure: three-years experience with 175 Cases (Dıştan-İçe TOT Operasyonunda 3 Yıllık Deneyim:175 Olgu) Öz   PDF IN ENGLISH (English)
Selim Afşar, Mustafa Eroğlu, Birol DURUKAN, Hacer Hicran Beyca
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Ovarian endometrioma boyutu ve anti müllerin hormon düzeylerinin korelasyonu Öz   PDF
Namık Kemal DURU, Seyit Temel CEYHAN, İbrahim ALANBAY, Uğur KESKİN, Murat MUHCU, İskender BAŞER
 
Cilt: 38 / Sayı: 4 Ovarian endometriomalı hastalarda preoperatif ve postoperatif anti müllerin hormon seviyeleri Öz   PDF
Namık Kemal DURU, Seyit Temel CEYHAN, İbrahim ALANBAY, Murat MUHCU, Uğur KESKİN, Vedat ATAY
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Ovaryan intermediate grade sertoli-leydig hücreli tümör, germ hücreli komponent; olgu sunumu Öz   PDF
Murat Hakan KARABULUT, Müberra Seğmen YILMAZ, Gözde KIR, Ahmet GÖÇMEN, Billur COŞAN, Filiz ALPTEKİN
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Over tümörünü taklit eden Tuba-ovaryan yerleşimli pelvik aktinomikozis: Olgu sunumu Öz   PDF
YILDIRIM Nilsen ERDOĞAN, Yalçın ERDOĞAN, Onur BAŞARAN
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Overin benign, ''borderline'' ve malign epitelyal tümörlerinde Ki-67 ekspresyonu ve prognostik parametrelerle ilişkisi Öz   PDF
Mübarra Seğmen YILMAZ, Dilek YAVUZER, Nimet KARADAYI, Nagahan Özdemir BARIŞIK, Gözde KIR
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Overin bening, ''borderline'' ve malign epitelyal tümörlerinde Glut-1 ekspresyonu ve prognostik parametrelerle ilişkisi Öz   PDF
Müberra Seğmen YILMAZ, Dilek YAVUZER, Nimet KARADAY, Aylin Ege GÜL, Gözde KIR
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Overin ektopik gebeliği: Olgu sunumu Öz
Meltem ÇAM, Bülent KARS, Yasemin KARAGEYİM, Çetin ÇAM, Nagehan Özdemir BARIŞIK, Orhan ÜNAL, Cem TURAN
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Overin primer 'Pure' karsinoid tümörü: Olgu sunumu Öz
Aylin Ege GÜL, Müberra Segmen YILMAZ, Nagehan ÖZDEMİR, Bülent KARS, Nimet KARADAYI
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Özetler - Abstracts Ayrıntılar   PDF
D. Çorbacıoğlu
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 Pancreas divisum, pancreaticolithiasis and extraordinary ductal variation in a 14-year-old girl Öz   PDF
Savaş DEMİRBİLEK, Kubilay GÜRÜNLÜOĞLU, Bülent YILDIRIM, Melih AKIN, Cesim İRŞİ, Rauf Tuğrul AKSOY, Tayfun ALTINOK
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Paralitik Genu Recurvatum ve Irwin Osteomisinin Önemi Ayrıntılar   PDF
K. Sarpyener, K. Gedik
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 2 Paraservikal Blok ve Pudental Anestezi Kombinasyonu ile Ağrısız Travay ve Doğum Ayrıntılar   PDF
F. Ergenç
 
Cilt: 36 / Sayı: 3 Pediatrik Hodgkin hastalığı'nda CRP'nin önemi Öz   PDF
Gülnur TOKUÇ, Sedat ÖKTEM, Şihmir ŞİMŞEK, Serdar YILMAZ
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 Pediatrik obezite ve insülin direncine beslenme tedavisi yaklaşımı Öz   PDF
Dilek ÖZÇELİK ERSÜ, Gül KIZILTAN
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Pediatrik tıkayıcı uyku apnesi sendromu ve habituel horlamanın ayrımında orofarengeal muayene bulgularının tanısal değeri Öz   PDF
Ayhan SÖĞÜT, Lokman UZUN, Remzi ALTIN, Mehmet Birol UĞUR
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 Pediyatrik travmada hasta yönlendirme skorlamaları Öz   PDF
Savaş DEMİRBİLEK
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 Pediyatrik yaş grubunda idrar yolu infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik direnci Öz   PDF
Kadriye Kart YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Pelvik ektopik böbrek: Vaka sunumu Öz   PDF
İsmet GÜN, Murat MUHCU, Ali BABACAN, Vedat ATAY
 
Cilt: 34 / Sayı: 1 Perimenopozal ve postmenopozal hastalarda endometrium kalınlığın önemi Öz
Kenan SOFUOĞLU, Mehmet Nuri DELİKARA, Selçuk ÖZDEN, Pınar ÇİLESİZ, Elif DEMİRCİ
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 Perinatal hemşirelik uygulamalarına ilişkin akış şemalarının geliştirilmesi ve kliniğe uyarlanması Öz   PDF
Yeliz DOĞAN MERİH, Nuran KÖMÜRCÜ
 
Cilt: 37 / Sayı: 1 Periton diyalizi ile tedavi edilen üç akçaağaç şurubu idrarı hastası Öz
Rania Gönül SEZER, Abdülkadir BOZAYKUT, Lale Pulat SEREN, İlke Özahi İPEK
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Peritoneal Tüberküloz: İki olgu sunumu Öz
Ayse Guler Okyay, Oya SOYLU KARAPINAR, Ahmet BEYAZIT, Kenan Serdar DOLAPÇIOĞLU
 
Cilt: 39 / Sayı: 1 Periüretral submukozal enjeksiyon tedavisinin sonuçları Öz   PDF
Arman ÖZDEMİR, Çetin ÇAM, Ateş KARATEKE, Turhan ARAN, Esra ARAN
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 2 Peri̇ton Di̇yali̇z Sıvıları (Peritoneal Dialysis Solutions) Öz   PDF
Ebru YILMAZ, Nida DİNÇEL, İpek KAPLAN BULUT, Sevgi MİR
 
Cilt 47, Sayı 4 (2016): 2016-47-4 Persistan gestasyonel trofoblastik neoplazide metotreksat kullanımına bağlı nadir görülen kutanöz ülserler - olgu sunumu Öz   PDF
Alper SEYHAN, Baki ERDEM, Emel CANAZ, Hakan GÜRASLAN, Ayşegül BESTEL, Özgür AKBAYIR
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Persistan Wheezingin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling Öz   PDF YAZAR PROVASI
Cemil KAYA, Bülent GÜZEL, Kenan YILMAZ, Ali YILDIRIM
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 Pfannenstiel insizyon bölgesinde nekrotizan fasiit, olgu sunumu Öz   PDF
Fedi ERCAN, Osman BALCI, Bayram CAN
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 PGE ve PGE'nin 20. Haftadan Sonraki Intrauterin Mort Fetus Olgularındaki Etkinliği Ayrıntılar   PDF
Erdal Girgin, İnci Davos Erşen, Ahmet Varolan
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Placental Site Trofoblastik Tümor(Olgu Sunumu) Ayrıntılar   PDF
Sema Zergeroğlu, B. Handan Özdemir, Orhan S. Aksakal, Yusuf Ergün, Oya Gökmen
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 Plasenta dekolmanı; risk faktörleri, takip-tedavi protokollerimiz ve sonuçları Öz   PDF
İsa ÇETİN, Mehmet KÜÇÜKBAŞ, Vedat DAYICIOĞLU, Doğan VATANSEVER
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Plasental koryoanjioma: olgu sunumu Öz   PDF
Pınar KUMRU, Cem ARDIÇ, Oya DEMİRCİ, Oya PEKİN, Murat MUHCU, Ahmet Semih TUĞRUL, Cuma YORGANCI
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Polihidramnios'lu Bir Olgunun İncelenmesi Ayrıntılar   PDF
Murat Taşdemir, Cem Fıçıcıoğlu, Selçuk Özden, Zeynep Alpay, Seval Taşdemir, Doğan Cantekin
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Polikistik sendromlu (PCOS) hastalarda over hacminin değerlendirilmesi Öz
Mehmet GÜÇLÜ, Semih TUĞRUL, Gazi YILDIRIM, Hüseyin KIYAK, Nahit ÖZCAN, Özay ORAL
 
Yıl: 1969 Cilt: 1 Sayı: 3 Portal hipertansiyon etyolojisinde fonksiyonel faktörlerin rolü ve tedavisi bakımından bazı düşünceler Ayrıntılar   PDF
İ. Kayabalı, M. Duman
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Posterior mediasten kökenli bir nöroblastom olgusu Öz
Abdülkadir BOZAYKUT, Serap KARAMAN, Şeref BİNBOĞA, Lale Pulat SEREN, Zeynep ATAY
 
Cilt: 40 / Sayı: 4 Posterior reversible ensefalopati sendromu Öz   PDF
Fatma Nur AKGÜN, Serkan KARAMAN, Harun YILMAZ, Abdullah Aydın ÖZCAN, Cafer Tayyar YÜRÜK
 
Cilt: 42 / Sayı: 2 Posterior Üretral Valvli OlgulardaAilesel İnsidens Öz
Ceyhan ŞAHİN, CERRAH Ayşenur CELAYİR, Gökmen KURT, Vedat AKÇAER, Serdar MORALIOĞLU, Oktav BOSNALI
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 Postmenopozal dönemde L-tiroksin tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi Öz   PDF
Deniz KÖSE, ORAL Özay, TUĞRUL Semih, YEŞİLÇİÇEK Şükrettin, ALKAN Akif
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Postmenopozal kanamada transvaginal ultrasonografi ile endometrial kalınlığın değerlendirilmesi Öz
Banu ÇAYLARBAŞI, Semih TUĞRUL, Şebnem İNAL, Özay ORAL, Murat BAKACAK
 
Cilt: 39 / Sayı: 4 Postmenopozal semptomatik ve asemtomatik olgularda uterin arter doppler indeks, endometrial kalınlık ve histopatolojik bulguların karşılaştırılması Öz   PDF
Barış MÜLAYİM, Zeki ŞAHİNOĞLU, Sema MÜLAYİM, Habibe AYVACI, Umur KUYUMCUOĞLU
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Postmenopozal smearlerin servikal intraepiteliyal neoplazi yönünden değerlendirilmesi Öz
Ceyhun NUMANOĞLU, Nevin Altuncu NUMANOĞLU, İbrahim POLAT, Ahmet GÜL, Onur EROL, Ahmet GÜLKILIK
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Postmenopozal vajinal kanamalı hastalarda endometrium kalınlığı ile probe küretaj sonuçlarının karşılaştırılması Öz
Bülent ÖZÇELİK, İptisam İpek MÜDERRİS
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Postomenopozal sürenin lipid ve lipoprotein seviyeleri üzerindeki etkisi Öz   PDF
Koray ELTER, Elif Esra UYAR, Hüsnü GÖKASLAN, Zehra Neşe KAVAK
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 Postpartum Depresyon Açısından Ri̇skli̇ Anneleri̇n Bebekleri̇ni̇n Doğum Sonrası İlk İki̇ Aylık Dönemde Boy ve Ki̇lo Ölçümleri̇ni̇n Değerlendirilmesi Öz   PDF
Hacer Hicran Beyca, Hasan Hüseyin Mutlu, Özkan Özdamar
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Postpartum hemorajide mediolateral epizyotominin etkinliği Öz
Semih TUĞRUL, Deniz KÖSE, Banu ÇAYLARBAŞI, Özay ORAL, Gazi YILDIRIM, Toygun BAŞARAN
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 Postpartum İdrar Retansi̇yonu (Postpartum Urinary Retention) Öz   PDF
Yeliz Kaya, Nevin Hotun Şahin
 
Cilt: 37 / Sayı: 1 Predictive value of umbilical arterial acid-base values, bibophysical profile assessment and apgar score on neurodevelopmental outcome at two years in normal term pregnancies Öz
Alin Başgül YİĞİTER, Zehra Neşe KAVAK, Yüksel YILMAZ, Hüsnü GÖKASLAN, Ayda BAŞGÜL, Oylum TOKOL, Hale BENGİSU
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Preeklampsi ve Eklampside Takip ve Tedavi: 182 Olgu Analizi Ayrıntılar   PDF
Kenan Sofuoğlu, Umur Kuyumcuoğlu, Ayşe İnmez, Selçuk Ayaz
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Preeklamptik Gebelerde B.hCG Seviyelerinin Değerlendirilmesi Ayrıntılar   PDF
Özay Oral, Birgül Gürbüz, Emine Kaleli, Mustafa Kekovalı
 
Cilt: 33 / Sayı: 3 Preeklamptik gebelerde magnezyum sülfat tedavisinin kanama pıhtılaşma zamanı üzerine etkisi Öz
Belgin DEVRANOĞLU, Karsel ERTEKİN, Serap YALTI, Vedat DAYICIOĞLU, Gazi YILDIRIM
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Prekonsepsiyonel dönemdeki kadınların değerlendirilmesi Öz   PDF
Hediye ARSLAN, Asibe ÖZKAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Premat. Over Yetmezliği Ayrıntılar   PDF
Zeynep Alpay, Cem Fıçıcıoğlu, Doğan Cantekin
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Prematür Membran Rüptürü Ayrıntılar   PDF
Zeynep Alpay, Cem Fıçıcıoğlu
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Prematüre infantlarda uzamış kardiyopulmoner resusitasyondan sonra gelişen hava embolisi Öz   PDF - TASLAK ONAY TALEBİ
ELİF ÖZALKAYA, GÜNER KARATEKİN, SEVİLAY TOPÇUOĞLU, APDULHAMİT TÜTEN, TÜLİN GÖKMEN YILDIRIM
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Prematüre retinopatisinde intravitreal anti-VEGF tedavisi Öz   PDF
Murat GÜNAY, Gökhan ÇELİK
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 Prematüre yenidoğanlarda pulmoner kanama risk faktörleri Öz   PDF
Elif ÖZALKAYA, Hande ÖZGÜN KARATEPE, Sevilay TOPÇUOĞLU, Emre DİNÇER, Güner KARATEKİN, Fahri OVALI
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Prenatal olarak fetal OICS sendromunun yanlış tanılanması Öz   PDF
Ayşenur Cerrah CELAYİR
 
Cilt: 37 / Sayı: 4 Prenatal tanılı anomalilerde perinatal yaklaşım Öz
Ayşegül CELAYİR
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Prenatal tanısı konulan bir izole aberran sağ subklavian arter (ARSA) vakası ve literatürün tartışılması Öz   PDF
Gazi YILDIRIM, Rukset ATTAR, Nilüfer ÇETİNKAYA, Cem FIÇICIOĞLU, Narter YEŞİLDAĞLAR
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Preterm doğum eyleminde maternal serum AFP ve hCG düzeyleri Öz   PDF
Deniz KÖSE, Hüsamettin USLU, Akın VARLIK, Arzu AYDIN, Akif ALKAN
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 4 Preterm Eylemde Takip ve Tedavi: 162 Olgu Analizi Ayrıntılar   PDF
Kenan Sofuoğlu, Umur Kuyumcuoğlu, Ayşe Inmez, Petek Arzoğlu
 
Cilt: 39 / Sayı: 2 Preterm ve term bebeklerdeki doğumdan sonraki ilk oksijen saturasyon düzeyleri (pilot çalışma) Öz   PDF
Mehmet DEMİRDÖVEN, Enver ATAY, İlkay Özgen SARI, Emine GÖKTEKİN, Fahri OVALI
 
Cilt: 40 / Sayı: 2 Primer amenore: Olgu serileri Öz   PDF
Barış MÜLAYİM, Nülüfer Y. ÇELİK, Sema MÜLAYİM
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 Primer retroperitoneal pelvik kist hidatik olgu sunumu Öz   PDF
Güler ATEŞER, Hülya ÖMER, Serpil ÖZEN, Kemal BEHZATOĞLU, Tayyibe DERİCİ, Ramazan ÖZYURT, Birtan BORAN
 
Cilt: 35 / Sayı: 3 Primer tubal adenokarsinom: 3 olgu sunumu Öz   PDF
Ceyhun NUMANOĞLU, Özgür AKBAYIR, Nevin NUMANOĞLU, Onur EROL, Engin ODABAŞ, Ahmet GÜLKILIK
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 Primer vulvar 'Multiple' malign melanom: Olgu sunumu Öz   PDF
Handan ÇETİNER, KIR Gözde, KARATEKE Ateş
 
Cilt: 34 / Sayı: 4 Primeri geç saptanan Krukenberg tümörü Öz
Bülent TANDOĞAN, Selçuk ÖZDEN, Murat MENGÜLLÜOĞLU, Gözde KIR, Metin TİLKİ, Vedat DAYICIOĞLU
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 Prokalsitonin’in çocukluk çağı nötropenik ateşinde tanısal değeri Öz   PDF (English)
Nilüfer Eldes HACIFAZLIOĞLU, Aynur OĞUZ, Ceyda KARADENİZ, Caglar Elvan CITAK
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Proliferatif Retinopatili Bir Tıp II Diabetes Melli. ve Gebelik Olgusu Ayrıntılar   PDF
Selçuk Özden, Meltem Gelincik, Vedat Dayıcıoglu
 
Cilt: 41 / Sayı: 3 Propiyonik asidemi tanısı konulan bir yenidoğan Öz   PDF
A. Barış AKCAN, Suat ÖZDEK, Mustafa KUL, Ferhan KARADEMİR, Gökhan AYDEMİR, Selami SÜLEYMANOĞLU
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Pseudomyxoma Peritonel Ayrıntılar   PDF
Murat Taşdemir, Seval Taşdemir, Selçuk Özden, Zeynep Alpay, Cem Fıçıcıoğlu, Doğan Cantekin
 
Cilt: 42 / Sayı: 2 Psikososyal Riskierin Prematüre Yenidoğan ve Ailesi Üzerine Etkileri Öz
Tuğba KARAASLAN, Zeynep ERAS, Gülsüm ATAY
 
Cilt: 34 / Sayı: 2 Puerperium ve bilateral farklı over tümörü olgusu Öz
Mansur KAMACI, Emel AKMAN
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Pulmoner kapak yokluğu ile birlikte olan fallot tetralojili bir olgu Öz
Feray GÜVEN, Emine KAVAS, Recep KAVAS, Nilgün GÖKYAYLA, Nazan ERBİL, Aysu SAY
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 1 Pulmoner kapak yokluğu sendromu: olgu serisi Öz   PDF
Oya DEMİRCİ, Taner YAVUZ, Emre ERDOĞDU, Resul ARISOY, Pınar KUMRU, Oya PEKİN, Bülent TANDOĞAN
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Raloksifen Hcl tedavisinin koaglasyon profiline etkisi Öz   PDF
Deniz KÖSE, Hüsamettin USLU, Özay ORAL, Semih TUĞRUL, Akif ALKAN, Arzu AYDIN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 2 REKLAM Ayrıntılar   PDF
Reklam REKLAM
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 REKLAM Ayrıntılar   PDF
REKLAM REKLAM
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 REKLAM Ayrıntılar   PDF
REKLAM REKLAM
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 REKLAM Ayrıntılar   PDF
REKLAM REKLAM
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 REKLAM Ayrıntılar   PDF
REKLAM REKLAM
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 REKLAM Ayrıntılar   PDF
REKLAM REKLAM
 
Cilt: 41 / Sayı: 4 Rektus kası endometriozisi; Bir olgu sunumu Öz   PDF
Rukset ATTAR, Gazi YILDIRIM, Yücel İNAN, Cem FIÇICIOĞLU, Baki EKŞİ, Ümit AKYÜZ, DOĞAN A. Işın EKİCİ, Özcan GÖKÇE
 
Cilt: 34 / Sayı: 4 Renal agenezinin eşlik ettiği diabetik anne bebeği olgusu Öz
Murat ASLAN, Feray GÜVEN, Arzu Yaşaroğlu ERKUM, Emine KAVAS, Aysu SAY
 
Cilt: 36 / Sayı: 1 Report of two cases: Voluminous paraovarian cysts Öz   PDF
A. Yasemin Karageyim KARŞIDAĞ, Bülent KARS, Ramazan DANSUK, Orhan ÜNAL, M. Cem TURAN, Dilek YAVUZER
 
Cilt: 40 / Sayı: 3 Restriktif dermopatili bir prematüre vaka takdimi Öz   PDF
Aslı MEMİŞOĞLU, Mehmet Ali SÖYLEMEZ, Suna CESUR, Mehmet DEMİRDÖVEN, Hüsnü Fahri OVALI
 
Cilt: 33 / Sayı: 3 Retroperitoneal leiomyom: Olgu sunumu Öz
Ramazan ÖZYURT, Serpi ÖZEN, Güler ATEŞER, Burak BAHADIR, Birtan BORAN
 
Cilt: 37 / Sayı: 4 Rex shunt ameliyattında yeni bir hipotez: İnternal jugular ven grefti yerine umbilikal ven transpozisyonu Öz
Ayşegül CELAYİR
 
Cilt: 38 / Sayı: 3 Rex-shunt'ında internal jugular ven grefti yerine umbilikal ven transpozisyonunun kullanıldığı alternatif bir çözüm: Morfolojik bir çalışma Öz   PDF
Ayşenur CELAYİR, Sinan CELAYİR, Serdar SANDER, Güler KAHRAMAN, Sergülen DERVİŞOĞLU
 
KABUL EDİLMİŞ, BASKIDAKİ MAKALELER Rinosinüzit Komplikasyonu: İnatçı Subperiosteal Apse Öz
İsa ÖZBAY, Cüneyt KUCUR, Onur ERDOĞAN, Fatih OĞHAN, Mehmet TETİKOĞLU, Hacı Murat SAĞDIK
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 3 ROLE OF DOMINANT FOLLICLE COUNT IN CONTROLLED OVARIAN STIMULATION WITH INTRAUTERINE INSEMINATION CYCLES IN PATIENTS WITH UNEXPLAINED INFERTILITY Öz   PDF IN ENGLISH (English)
Gürkan Yazıcı, Hüseyin Durukan, Aysun Savaş
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 4 Rüptüre Non-Komminikan Rudimenter Horn Gebeliğinin Laparoskopik Eksizyonu Öz   PDF IN ENGLISH (English)
Hasan Onur TOPÇU, Ümit TAŞDEMİR, Ali İrfan GÜZEL, Mahmut Kuntay KOKANALI, Özlem EVLİYAOĞLU, Melike DOĞANAY
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Rüptüre rudimenter Horn gebelik: Olgu sunumu Öz
Hakan PEKER, Toygun BAŞARAN, Kadriye ZEHİR, Sibel Sürmen USTA, Vedat DAYICIOĞLU
 
Cilt: 36 / Sayı: 4 Ruptured rudimentary horn pregnancy: A case report Öz
H. Güler ŞAHİN, Mansur KAMACI, Şahin ZETEROĞLU, Hacer ÇELEBİ, Muzaffer ŞENGÜL
 
YIL: 2014 CİLT: 45 SAYI: 1 Salin infüzyon sonografisi ile ön tanı konulan hastaların histeroskopik tanılarının karşılaştırılması Öz   PDF
Ahmet Zeki NESSAR, Hakan NAZİK, Hakan AYTAN, Murat APİ
 
Cilt: 41 / Sayı: 2 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi düşük doğum ağırlıklı bebek dağılımı Öz   PDF
Güner KARATEKİN, Mithat GÜNAYDIN
 
Cilt: 40 / Sayı: 1 Sanat eserlerinde yaşayan bir mit: Sağlık tanrısı Asklepios ve kızı Hygieia Öz   PDF
Canan Aldırmaz AĞARTAN
 
Cilt: 35 / Sayı: 4 Sarkoidozlu olguda uterusun leiomyosarkomu Öz   PDF
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Sadiye EREN
 
Cilt: 41 / Sayı: 1 Sefalotoralcofagus : Olgu sunumu Öz   PDF
Oya DEMİRCİ, Erbil ÇAKAR, Elif DEMİRCİ, Semih TUĞRUL, Oya PEKİN, Mehmet ULUDOĞAN
 
Cilt: 35 / Sayı: 1 Selüler leiomyom ve leiomyosarkomlarda MIB-1 ekspresyonu Öz   PDF
Gözde KIR, Handan ÇETİNER
 
Cilt: 34 / Sayı: 4 Selüler leiomyon ve leiomyosarkomlarda östrojen ve progesteron reseptör ekspresyonu Öz
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Ayşe GÜRBÜZ, Sadiye EREN
 
Cilt: 39 / Sayı: 3 Semende reaktif oksijen türevleri ve antioksidanlar Öz   PDF
Seda YILMAZ, Kenan SOFUOĞLU, Nuri DELİKARA, Tansel ÇETİNKAYA, Elif YILMAZ
 
Cilt: 33 / Sayı: 1 Serebrokostomandibular sendrom. Olgu sunumu Öz
İpek İ. ÖZAHİ, A. BOZAYKUT, T. ERKUM, E. ATAY
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 1 Serebro-okülo-fasio-iskeletal sendrom: Olgu Sunumu Öz   PDF (English)
Ali KARAMAN, Hasan KAHVECİ, Selin KARAMAN, Hatip AYDIN, Arda ÇETİNKAYA
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) Serum AMH düzeyleri düşük olan < 36 ve ≥ 36 yaş hastaların YÜT sonuçlarının karşılaştırılması Öz   PDF (English)
Selçuk SELÇUK, Çetin KILIÇÇI, Bülent Emre BİLGİÇ, Mehmet KÜÇÜKBAŞ, Melda KUYUCU, Hüseyin Tayfun KUTLU
 
YIL: 2016 CİLT: 47 SAYI: 2 Servikal konizasyon sonrası cerrahi sınır pozitifliği olan ve histerektomi yapılan 252 olgunun değerlendirilmesi Öz   PDF (English)
Selcuk Ayas, Nermin Koc, Sevcan Arzu Arınkan, Lutfiye Uygur
 
Cilt: 34 / Sayı: 4 Servikovaginal sitolojide pozitif bulgu veren mide kökenli metastatik taşlı yüzük hücreli karsinom Öz
Gözde KIR, Ayşe GÜRBÜZ, Suna CESUR, Ateş KARATEKE
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Serviks Karsinomlu Kadudarm Eşlerinde IIPV DNA'sı Aranması Ayrıntılar   PDF
L. Yaşar, A. Kasabalıgil, A. Çankaya, M. Aygün, M. Seven, A. Karateke, K Savan
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 Serviks poliplerinin klinikopatolojik değerlendirmesi Öz   PDF (English)
Mehmet Baki ŞENTÜRK, Mehmet Şükrü BUDAK, Birol DURUKAN, Yusuf ÇAKMAK, Ayhan YILDIRIM, Mesut POLAT
 
Cilt: 36 / Sayı: 2 Serviksin glassy hücreli karsinomu Öz   PDF
Gözde KIR, Handan ÇETİNER, Sadiye EREN, Ateş KARATEKE
 
Cilt: 37 / Sayı: 3 Serviksin invaziv skuamöz hücreli karsinomlarında HPV'nin PCR ve immünohistokimyasal yöntemlerle belirlenmesi Öz
Raci GÜNEY, Sevinç Hallaç KESER, Nimet KARADAYI, Sibel SENSU, Dilek YAVUZER, Aylin Ege GÜL, Nagehan Özdemir BARIŞIK
 
Yıl: 1998 Cilt: 30 Sayı: 2 Serviksin Lenfcepitelyoma Like Karsinomu (Olgu Sunumu) Ayrıntılar   PDF
Sema Zergeroğlu, Handan B. Özdemir, Orhan S. Aksakal, Oya Gökmen
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 Serviksin papiller immatür metaplazisinin sitolojik ve histolojik bulguları, 2 olgu sunumu Öz   PDF
Gözde KIR, ÇETİNER Handan, KARATEKE Ateş, DURMUŞOĞLU Fatih
 
Yıl: 1997 Cilt: 29 Sayı: 4 Servikste Heterotopik Kıkırdak Ayrıntılar   PDF
A. Kasabalıgil, L. Yaşar, A. Karateke, A. Çankaya, K. Savan
 
Cilt: 38 / Sayı: 2 Sezaryen doğumlarının seçiminde etkili faktörler Öz
Hediye ARSLAN, Nurdan DEMİRCİ, Yeliz Doğan MERİH, Nevber ÖZGÜR, Mehtap İPEKTEN, Berna GÜNEŞ, Gülser AKTAŞ
 
Cilt: 35 / Sayı: 2 Sezaryen sırasında tesadüfen saptanmış adneksiyal kitleler Öz   PDF
İlknur AKÖZ, KILIÇÇI Çetin, KUTLU Tayfun, PEKİN Oya, EREN Sadiye
 
Cilt 47, Sayı 3 (2016) Sezaryen sırasında tesadüfi bir bulgu olarak overin primer strumal karsinoid tümörü Öz   PDF (English)
Hakan GÜRASLAN, Keziban DOĞAN, Cihan KAYA, Mehmet Baki ŞENTÜRK, Nadire Sevda İDİL
 
YIL: 2012 CİLT: 43 SAYI: 3 Sezaryen Skar Endometrioması: Olgu sunumu Öz   PDF
Özkan ÖZDAMAR, Ali BABACAN, İsmet GÜN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 4 Sezaryen skar gebeliğinde tanı, yönetim ve prognoz; vaka sunumu Öz   PDF (English)
Herman İŞÇİ, Gökçenur GÖNENÇ, Nilgün GÜDÜCÜ, Alin BAŞGÜL YİĞİTER, İlkkan DÜNDER
 
Cilt: 34 / Sayı: 3 Sezaryen sonrası opioid gereksinimini azaltmada tek doz indometasin supozituar kullanımının yeri Öz
Tayfun KUTLU, Halenur BOZDAĞ, İlknur AKÖZ, Oya PEKİN, Sibel Sürmen USTA, Sadiye EREN
 
Cilt: 33 / Sayı: 2 Sezaryen sonrası postoperatifakciğer atelektazisi: Olgu sunumu Öz
Cemalettin ÖZARPACI, Leyla ALTINTAŞ, Bülent TANDOĞAN, Selçuk ÖZDEN
 
YIL: 2015 CİLT: 46 SAYI: 3 Sezeryan sırasında myomektomi yapılan olguların değerlendirilmesi Öz   PDF
Tülay ŞAHANDAR, Meryem EKEN, Emin Erhan DÖNMEZ, Ebru ÇÖĞENDEZ, Taylan ŞENOL, Mustafa EROĞLU
 
Cilt: 33 / Sayı: 4 Sigara içiminin semen kalitesi üzerine etkisi Öz
Cem FIÇICIOĞLU, Belgin DEVRANOĞLU, Selçuk ÖZDEN, Serap YALTI, Birgül GÜRBÜZ, Gözde ERKANLI
 
Toplam 618 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>